• INFORMACJA
  z dnia 29 sierpnia 2022 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA


  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3) lit. d) ustawy
  z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku poz. 2351 z późniejszymi zmianami)
  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 26 sierpnia 2022 roku  Pani Anna Kubińska, reprezentowana przez pełnomocnika- Pana Piotra Józwik dokonała zgłoszenia zamiaru budowy instalacji gazowej niskiego ciśnienia na zewnątrz oraz wewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Paśniki na działce numer ewid.: 1376 w obrębie ewidencyjnym Nr 9 -Wyszogrodzka, w jednostce ewidencyjnej m. Płock.
  Płock, dnia 29 sierpnia 2022 roku.  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2022-08-29
 • INFORMACJA
  z dnia 26 sierpnia 2022 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku, poz. 2351 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam
  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
  25 sierpnia 2022 roku, Pani Helena Błaszkiewicz, dokonała zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych polegających na instalowaniu wewnątrz i na zewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Szkutniczej, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 3028, położonej w obrębie ewid. Nr 12 – Radziwie, jednostce ewid. Płock.
  Płock, dnia 26 sierpnia 2022 roku.  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2022-08-26
 • INFORMACJA
  z dnia 26 sierpnia 2022 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku, poz. 2351 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam
  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
  25 sierpnia 2022 roku, Pani Agnieszka Plichta i Pan Krzysztof Plichta, dokonali zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych polegających na instalowaniu wewnątrz i na zewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Szkutniczej, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 3032, położonej w obrębie ewid. Nr 12 – Radziwie, jednostce ewid. Płock.
  Płock, dnia 26 sierpnia 2022 roku.  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2022-08-26
 • INFORMACJA
  z dnia 26 sierpnia 2022 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku, poz. 2351 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam
  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
  25 sierpnia 2022 roku, Pani Beata Korzeniak Sirojć, dokonała zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych polegających na instalowaniu wewnątrz i na zewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Szkutniczej, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 3025, położonej w obrębie ewid. Nr 12 – Radziwie, jednostce ewid. Płock.
  Płock, dnia 26 sierpnia 2022 roku.  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2022-08-26
 • INFORMACJA
  z dnia 25 sierpnia 2022 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA


  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3) lit. d) ustawy
  z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku poz. 2351 z późniejszymi zmianami)
  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 23 sierpnia 2022 roku  Pani Irena Karpińska dokonała zgłoszenia zamiaru budowy instalacji gazowej niskiego ciśnienia wewnątrz na zewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Filtrowej 4/4 na działce numer ewid.: 324 w obrębie ewidencyjnym Nr 10 -Podolszyce, w jednostce ewidencyjnej m. Płock.
  Płock, dnia 25 sierpnia 2022 roku.  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2022-08-25
 • INFORMACJA
  z dnia 22 sierpnia 2022 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku, poz. 2351 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam
  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 18 sierpnia 2022 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 28 lipca 2022 roku przez Panią Dorotę Bednarską, w sprawie zamiaru wykonywania robót budowlanych polegających na instalowaniu wewnątrz i na zewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Osiedlowej, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 287/1, położonej w obrębie ewid. Nr 14 – Góry, jednostce ewid. Płock.
  Płock, dnia 22 sierpnia 2022 roku.  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2022-08-22
 • INFORMACJA
  z dnia 22 sierpnia 2022 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku, poz. 2351 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam
  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 18 sierpnia 2022 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 28 lipca 2022 roku przez Panią Grażynę Kacprzycką i Pana Tadeusza Kacprzyckiego, w sprawie zamiaru wykonywania robót budowlanych polegających na instalowaniu wewnątrz i na zewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Myśliwskiej, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 286, położonej w obrębie ewid. Nr 14 – Góry, jednostce ewid. Płock.
  Płock, dnia 22 sierpnia 2022 roku.  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2022-08-22
 • INFORMACJA
  z dnia 19 sierpnia 2022 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku poz. 2351 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
  17 sierpnia 2022 roku, Pani Bożena Szochner, dokonała zgłoszenia budowy instalacji gazu niskiego ciśnienia wewnątrz i na zewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zlokalizowanego w Płocku przy ul. Wschodniej 9, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów: 116/1 (obręb 7-Działki), jedn. ew. Płock.
  Płock, dnia 19 sierpnia 2022 roku  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2022-08-19
 • INFORMACJA
  z dnia 12 sierpnia 2022 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku poz. 2351 z późniejszymi zmianami),


  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 12 sierpnia 2022 roku Prezydent Miasta Płocka wydał zaświadczenie o braku wniesienia sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 4 sierpnia 2022 roku przez InwestoraPana Jerzego Nowaka, w sprawie budowy instalacji niskiego ciśnienia na zewnątrz i wewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Osiedlowej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 337/13 i 338, obręb geodezyjny 14 - Góry, jednostka ewidencyjna 146201_1 Płock.
  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2022-08-12
 • INFORMACJA
  z dnia 12 sierpnia 2022 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku poz. 2351 z późniejszymi zmianami),


  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 12 sierpnia 2022 roku Prezydent Miasta Płocka wydał zaświadczenie o braku wniesienia sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 5 sierpnia 2022 roku przez InwestoraENERGA-OPERATOR S.A. reprezentowaną przez pełnomocnika – Panią Karolinę Panek, w sprawie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV do zasilania budynku wielorodzinnego, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Henryka Sienkiewicza, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 491/1 i 490, obręb geodezyjny 8 - Śródmieście, jednostka ewidencyjna 146201_1 Płock.
  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2022-08-12