• INFORMACJA
  z dnia 8 grudnia 2021 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA


  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2) lit. a) ustawy
  z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami)
  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 6 grudnia 2021 roku Energa Operator S.A., reprezentowana przez Pełnomocnika- Pana Mariusza Szałańskiego dokonała zgłoszenia zamiaru budowy sieci kablowej elektroenergetycznej niskiego napięcia 0.4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Swojskiej na działce nr ewid.: 535/7, 535/8, 535/9, 535/10, 520/21 w obrębie ewidencyjnym nr 1-Podolszyce-Borowiczki, w jednostce ewidencyjnej m. Płock.
  Płock, dnia 8 grudnia 2021 roku.


  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2021-12-08
 • INFORMACJA
  z dnia 7 grudnia 2021 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2e ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam
  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 6 grudnia 2021 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 15 listopada 2021 roku przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Bandrowskiego 16, w sprawie zamiaru budowy sieci gazowej średniego ciśnienia, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy: Krakówka, Dobrzykowskiej i Sannickiej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 1327/1, 1328/1, 824/1, położonych w obrębie ewid. Nr 12 – Radziwie, jednostce ewid. Płock.
  Płock, dnia 7 grudnia 2021 roku.  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2021-12-07
 • INFORMACJA
  z dnia 7 grudnia 2021 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 9, ust. 3 pkt 3 lit. d) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),


  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 6 grudnia 2021 roku Inwestor – Pan Krzysztof Łakomy, dokonał zgłoszenia budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego zasilanej ze zbiornika naziemnego V=2700l do budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z wewnętrzną instalacją gazową, przewidzianych do realizacji w Płocku przy ulicy Górka, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 39, obręb geodezyjny nr 12 Radziwie, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.  7 grudnia 2021 roku

  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2021-12-07
 • INFORMACJA
  z dnia 6 grudnia 2021 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1333 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam
  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
  3 grudnia 2021 roku, Pani Danuta Stańczyk, Pani Sylwia Łęcka i Pani Barbara Kiciak, dokonały zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych polegających na instalowaniu wewnątrz i na zewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej, przewidzianych do realizacji w Płocku przy ul. Herbacianej, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 167, położonej w obrębie ewid. Nr 16 – Ciechomice, jednostce ewid. Płock.
  Płock, dnia 6 grudnia 2021 roku.  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2021-12-06
 • INFORMACJA
  z dnia 6 grudnia 2021 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA


  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),

  zawiadamiam


  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że


  organ nie wniósł sprzeciwu


  w trybie art. 30 ust. 5e i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami), w sprawie zgłoszenia zamiaru budowy niewymagającej pozwolenia na budowę, złożonego w dniu 12 listopada 2021 roku, Inwestor – Pani Beata Kotarska i Pan Jacek Kotarski, dokonał zgłoszenia budowy instalacji gazowej niskiego ciśnienia na zewnątrz i wewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Borowickiej, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 2661/11, obręb geodezyjny 1 Podolszyce-Borowiczki, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.

  Płock, dnia 6 grudnia 2021 roku

  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2021-12-06
 • INFORMACJA
  z dnia 3 grudnia 2021 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
  3 grudnia 2021 roku Prezydent Miasta Płocka wydał zaświadczenie o braku sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 26 listopada 2021 roku przez Pana Andrzeja Kochanowskiego, Mast Projekt Sp. z o.o. S.K., działającego w imieniu Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, dotyczącego budowy elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Dworcowej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 574, 576/5, 576/8, 587/4, 587/8, 627/2 (obręb 7-Działki), jednostce ew. Płock.

  Płock, dnia 3 grudnia 2021 roku  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2021-12-03
 • INFORMACJA
  z dnia 2 grudnia 2021 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1333 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam
  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
  1 grudnia 2021 roku, Pani Jolanta Koziczyńska i Pan Wojciech Koziczyński, dokonali zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych polegających na instalowaniu wewnątrz i na zewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej, przewidzianych do realizacji w Płocku przy ul. Zielonej, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 1653/2, położonej w obrębie ewid. Nr 12 – Radziwie, jednostce ewid. Płock.
  Płock, dnia 2 grudnia 2021 roku.  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2021-12-02
 • INFORMACJA
  z dnia 1 grudnia 2021 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1333 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam
  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
  29 listopada 2021 roku, Pani Renata Cichecka dokonała zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych polegających na instalowaniu wewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej wraz z instalacją zbiornikową na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem naziemnym o pojemności 2700l, przewidzianych do realizacji w Płocku przy ul. Stawowa, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 918, położonej w obrębie ewid. Nr 16 – Ciechomice, jednostce ewid. Płock.
  Płock, dnia 1 grudnia 2021 roku.  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2021-12-01
 • INFORMACJA
  z dnia 29 listopada 2021 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
  26 listopada 2021 roku, Pan Andrzej Kochanowski, Mast Projekt Sp. z o.o. S.K., działający w imieniu Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, dokonał zgłoszenia budowy elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia  nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym, zlokalizowanej w Płocku przy ul.  Dworcowej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 574, 576/5, 576/8, 587/4, 587/8, 627/2 (obręb 7-Działki).
  Płock, dnia 29 listopada 2021 roku  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2021-11-29
 • INFORMACJA
  z dnia 29 listopada 2021 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia
  26 listopada 2021 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 18 listopada 2021 roku przez Pana Jacka Kwiatkowskiego, w sprawie zamiaru budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej dla istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego i istniejącego budynku gospodarczego (magazynowego), zlokalizowanej w Płocku przy ul. Bliskiej 24, na działce o numerze ewidencyjnych gruntów: 214/4 (obręb 1-Podolszyce-Borowiczki), jednostce ew. Płock.

  Płock, dnia 29 listopada 2021 roku  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2021-11-29