• INFORMACJA
  z dnia 22 lipca 2022 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku poz. 2351 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
  21 lipca 2022 roku, Pan Stanisław Czylewicz, dokonał zgłoszenia budowy instalacji gazowej niskiego ciśnienia na zewnątrz i wewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zlokalizowanego w Płocku przy ul. Przytulnej 6, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów: 252 (obręb 14-Góry), jedn. ew. Płock.
  Płock, dnia 22 lipca 2022 roku  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2022-07-22
 • INFORMACJA
  z dnia 21 lipca 2022 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA


  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art.29 ust. 3 pkt 3) lit. d) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku, poz. 2351 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 27 czerwca 2022 roku przez Inwestora-Panią Mariolę Wątarską, reprezentowaną przez pełnomocnika- Pana Piotra Józwika,  w sprawie  zamiaru budowy instalacji gazowej niskiego ciśnienia na zewnątrz budynku i wewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Letniej 9 na działce numer ewid.: 713 w obrębie ewidencyjnym Nr 9 - Wyszogrodzka, w jednostce ewidencyjnej m. Płock
  Płock, dnia 21 lipca 2022 roku.  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2022-07-21
 • INFORMACJA
  z dnia 21 lipca 2022 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku poz. 2351 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
  19 lipca 2022 roku, Pani Beata Niedbalska, dokonała zgłoszenia budowy instalacji gazowej niskiego ciśnienia na zewnątrz i wewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zlokalizowanego w Płocku przy ul. Okopowej 3A, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 1594/1, 1596/2 (obręb 12-Radziwie), jedn. ew. Płock.
  Płock, dnia 21 lipca 2022 roku  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2022-07-21
 • INFORMACJA

  z dnia 19 lipca 2022 roku


  Prezydenta Miasta Płocka

  miasta na prawach powiatu

  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA


  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia
  7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 20
  21 roku poz. 2351 z późniejszymi zmianami),


  zawiadamiam


  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 15 lipca 2022 roku Inwestor ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, reprezentowana przez pełnomocnika – Pana Kamila Cholewińskiego, dokonała zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, polegających na budowie sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z szafką pomiarową, przewidzianych do realizacji w Płocku przy ulicy gen. Zygmunta Padlewskiego, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 645/7 i 647, obręb geodezyjny nr 8 - Śródmieście, jednostka ewidencyjna 146201_1 Płock.  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2022-07-19
 • INFORMACJA

  z dnia 14 lipca 2022 roku


  Prezydenta Miasta Płocka

  miasta na prawach powiatu

  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA


  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia
  7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 20
  21 roku poz. 2351 z późniejszymi zmianami),


  zawiadamiam


  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 13 lipca 2022 roku Inwestorzy Pani Irena Przewłocka, Pan Maciej Przewłocki, Pani Magdalena Duffy i Pani Kinga Krużyńska, reprezentowani przez pełnomocnika – Pana Piotra Malinowskiego, dokonali zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, polegających na budowie instalacji gazowej wewnątrz i na zewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego ze zbiornikiem naziemnym, przewidzianych do realizacji w Płocku przy ulicy Leśnej, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 1802/1, obręb geodezyjny nr 12 - Radziwie, jednostka ewidencyjna 146201_1 Płock.
  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2022-07-14
 • INFORMACJA
  z dnia 13 lipca 2022 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku, poz. 2351 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam
  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
  12 lipca 2022 roku, Pan Jan Kotlarski, dokonał zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych polegających na instalowaniu wewnątrz i na zewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Ciechomickiej, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 152/7 i 152/8, położonej w obrębie ewid. Nr 14 – Góry, jednostce ewid. Płock.
  Płock, dnia 13 lipca 2022 roku.  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2022-07-13
 • INFORMACJA
  z dnia 13 lipca 2022 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA


  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku poz. 2351 z późniejszymi zmianami),


  zawiadamiam


  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że do dnia 12 lipca 2022 roku


  organ nie wniósł sprzeciwu


  w trybie art. 30 ust. 5e i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U.
  z 20
  21 roku poz. 2351 z późniejszymi zmianami), w sprawie dotyczącej zgłoszenia, dokonanego w dniu 21 czerwca 2022 roku przez InwestoraPana Edwarda Brągalskiego, w sprawie zamiaru wykonania robót budowlanych, polegających na budowie instalacji gazu niskiego ciśnienia wewnątrz oraz na zewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przewidzianych do realizacji w Płocku, przy ulicy Górka, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 1486 obręb geodezyjny nr 12 Radziwie, jednostka ewidencyjna 146201_1 Płock.

  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2022-07-13
 • INFORMACJA
  z dnia 13 lipca 2022 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku, poz. 2351 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam
  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
  12 lipca 2022 roku, Pani Sabina Zielińska i Pan Józef Zieliński, dokonali zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych polegających na instalowaniu wewnątrz i na zewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Myśliwskiej, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 268, położonej w obrębie ewid. Nr 14 – Góry, jednostce ewid. Płock.
  Płock, dnia 13 lipca 2022 roku.  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2022-07-13
 • INFORMACJA
  z dnia 11 lipca 2022 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA


  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku poz. 2351 z późniejszymi zmianami),


  zawiadamiam


  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że do dnia 8 lipca 2022 roku


  organ nie wniósł sprzeciwu


  w trybie art. 30 ust. 5e i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U.
  z 20
  21 roku poz. 2351 z późniejszymi zmianami), w sprawie dotyczącej zgłoszenia, dokonanego w dniu 17 czerwca 2022 roku przez InwestoraPanią Małgorzatę Nachyłę, reprezentowaną przez pełnomocnika – Pana Marka Cichockiego w sprawie zamiaru wykonania robót budowlanych, polegających na budowie instalacji gazowej niskiego ciśnienia wewnątrz i na zewnątrz budynku mieszkalnego, przewidzianych do realizacji w Płocku, przy ulicy Krętej, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 1595 obręb geodezyjny nr 12 Radziwie, jednostka ewidencyjna 146201_1 Płock.

  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2022-07-11
 •  
  INFORMACJA
  z dnia 7 lipca 2022 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia
  7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 20
  21 roku poz. 2351 z późniejszymi zmianami),

  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 6 lipca 2022 roku Inwestor Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, reprezentowana przez pełnomocnika – Pana Kamila Cholewińskiego, dokonała zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, polegających na budowie sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV wraz z szafkami pomiarowymi, przewidzianych do realizacji w Płocku przy ulicy Strażackiej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 2751/7l 2751/8; 2751/9, obręb geodezyjny nr 12 - Radziwie, jednostka ewidencyjna 146201_1 Płock.
  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2022-07-07