• INFORMACJA
  z dnia 28 kwietnia 2021 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1333 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam
  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
  27 kwietnia 2021 roku, ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, dokonała zgłoszenia zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej kablowej  0,4 kV wraz ze złączami kablowymi do zasilania budynku mieszkalnego wielorodzinnego, przewidzianej do realizacji w Płocku przy al. Jana Pawła II, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 3697/1, położonej w obrębie ewid. Nr 1 – Podolszyce-Borowiczki, jednostce ewid. Płock.
  Płock, dnia 28 kwietnia 2021 roku.  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2021-04-28
 • INFORMACJA
  z dnia 23 kwietnia 2021 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA


  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),

  zawiadamiam


  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że


  organ nie wniósł sprzeciwu


  w trybie art. 30 ust. 5e i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami), w sprawie zgłoszenia zamiaru budowy niewymagającej pozwolenia na budowę, złożonego w dniu 1 kwietnia 2021 roku przez Inwestora Panią Elżbietę Tylicką, dotyczącego zamiaru wykonania wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym wraz z instalacją zbiornikową zasilaną pojedynczym naziemnym zbiornikiem na gaz płynny o poj. 2700L, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Ośnickiej 17/1, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów: 1066 , obręb geodezyjny 146201_1.0010 Podolszyce, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.


  Płock, dnia 23 kwietnia 2021 roku  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2021-04-23
 • INFORMACJA
  z dnia 20 kwietnia 2021 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA  Na podstawie art. 30 a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2e) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 tekst jednolity),

  zawiadamiam  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w sprawie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa), przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Lawendowej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 135, 141, 142, 212 (obręb 16- Ciechomice).

  Płock, dnia 20 kwietnia 2021 roku.  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2021-04-20
 •                                                                    INFORMACJA
                                     
  z dnia 7 kwietnia 2021 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA


  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),

  zawiadamiam


  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że


  organ nie wniósł sprzeciwu


  w trybie art. 30 ust. 5e i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami), w sprawie zgłoszenia zamiaru budowy niewymagającej pozwolenia na budowę, złożonego w dniu 16 marca 2021 roku przez Inwestora Energa Operator S.A , 80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130, dotyczącego budowy linii kablowej 0.4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Ośnickiej na działkach nr ewid.: 1058/6, 1058/7, 1058/8, 1075 w obrębie ewidencyjnym nr 0010-Podolszyce, w jednostce ewidencyjnej m. Płock.  Płock, dnia 7 kwietnia 2021 roku  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2021-04-07
 • INFORMACJA
  z dnia 2 kwietnia 2021 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29. ust. 1 pkt 9) oraz  29 ust. 3 pkt 3 lit. d) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),


  zawiadamiam  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 1 kwietnia 2021 roku Inwestor – Pani Elżbieta Tylicka, dokonał zgłoszenia zamiaru wykonania wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym wraz z instalacją zbiornikową zasilaną pojedynczym naziemnym zbiornikiem na gaz płynny o poj. 2700L, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Ośnickiej 17/1, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów: 1066 , obręb geodezyjny 146201_1.0010 Podolszyce, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.


  Płock, dnia 2 kwietnia 2021 roku.  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2021-04-02
 • INFORMACJA
  z dnia 2 kwietnia 2021 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia
  1 kwietnia 2021 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 11 marca 2021 roku przez Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, w sprawie budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV – linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV oraz złącz kablowo pomiarowych, zlokalizowanych w Płocku przy ul. Granicznej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 33/3, 34/1, 34/3, 34/5, 34/6, 34/7, 34/8, 34/9, 34/10, 34/11, 34/12, 34/13, 34/14, 34/15, 34/16 (obręb 10-Podolszyce).

  Płock, dnia 2 kwietnia 2021 roku  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2021-04-02
 • INFORMACJA
  z dnia 30 marca 2021 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
  29 marca 2021 roku, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. dokonała zgłoszenia budowy sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) , zlokalizowanej w Płocku przy ul. Lawendowej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 135, 141, 142, 212 (obręb 16-Ciechomice).
  Płock, dnia 30marca 2021 roku  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2021-03-30
 • INFORMACJA
  z dnia 30 marca 2021 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
  29 marca 2021 roku, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. dokonała zgłoszenia budowy sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) , zlokalizowanej w Płocku przy ul. Miętowej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 145, 161, 172, 171, 195 (obręb 16-Ciechomice).
  Płock, dnia 30 marca 2021 roku  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2021-03-30
 • INFORMACJA
  z dnia 26 marca 2021 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późn. zm.),


  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 25 marca 2021 roku Inwestor – ENERGA–OPERATOR S.A., z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, reprezentowana przez Pana Marcina Jaworskiego, dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, w celu zasilenia budynków mieszkalnych, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Zielonej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 1751, 1756/2, 1756/3, 1756/4, obręb geodezyjny 146201_1.0012 Radziwie, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.
  Płock, dnia 26 marca 2021 roku  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2021-03-26
 • INFORMACJA
  z dnia 23 marca 2021 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),


  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 22 marca 2021 roku Inwestor – Hanna Kacprzyk, dokonała zgłoszenia wykonania robót budowlanych polegających na zainstalowaniu zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przewidzianych do realizacji w Płocku przy ulicy Skierkowskiego, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów: 1516/4, obręb geodezyjny 146201_1.0001 Podolszyce Borowiczki, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.
  Płock, dnia 23 marca 2021 roku  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2021-03-23