• INFORMACJA
  z dnia 17 maja 2021 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. e) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),


  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 13 maja 2021 roku Inwestor – Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., z siedzibą w Tarnowie przy ul. Bandrowskiego 16, reprezentowana przez Pan Dorotę Raźniewską, dokonała zgłoszenia budowy sieci gazowej średniego ciśnienia, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Poziomkowej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 1257/29, 1258/14, 1259/5, 1261/9 obręb geodezyjny 1 Podolszyce Borowiczki, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.
  Płock, dnia 17 maja 2021 roku  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2021-05-17
 • INFORMACJA
  z dnia 13 maja 2021 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2) ustawy
  z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 20
  20 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami)

  zawiadamiam  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 11 maja 2021 roku Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. dokonała zgłoszenia zamiaru budowy sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa), zlokalizowanej w Płocku przy ul. Grabówka na działkach nr ewid.: 1408/3, 1311/29, 1356/1, 1356/3, 1357/1, 1311/11, 1327/1, 1311/10, 1326/6 w obrębie ewidencyjnym nr 0001-Podolszyce-Borowiczki, w jednostce ewidencyjnej m. Płock.

  Płock, dnia 13 maja 2021 roku.  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2021-05-13
 • INFORMACJA
  z dnia 10 maja 2021 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1333 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam
  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
  5 maja 2021 roku, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Bandrowskiego 16, dokonała zgłoszenia zamiaru budowy sieci gazowej średniego ciśnienia, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Okopowej i Krętej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 1520, 1629, położonej w obrębie ewid. Nr 12 – Radziwie, jednostce ewid. Płock.
  Płock, dnia 10 maja 2021 roku.  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2021-05-10
 • INFORMACJA
  z dnia 7 maja 2021 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. e) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),


  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 5 maja 2021 roku Inwestor – Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., z siedzibą w Tarnowie przy ul. Bandrowskiego 16, reprezentowana przez Pana Marcina Krutczenko, dokonała zgłoszenia budowy sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) z rur PE dn 180 mm, dn 125 mm, dn 63 mm, dn 40 mm, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Popłacińskiej, Stoczniowej, Kapitańskiej, Żeglarskiej, Kotwicznej, Marynarskiej, L. Teligi, Szkutniczej, Zagroda, Sukcesorskiej, Gromadzkiej, Piaskowej, Suchej, Leśnej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 3071, 3073, 3072, 3074, 3075/3, 3077, 3068, 3098/20, 3066, 3064, 2380, 2367, 2930, 2354, 2352, 1800, 2306, 1819, 1808, 1691, 2302/1, 1690 obręb geodezyjny 12 Radziwie, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.
  Płock, dnia 7 maja 2021 roku  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2021-05-07
 • INFORMACJA
  z dnia 5 maja 2021 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1333 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam
  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
  4 maja 2021 roku, Pan Grzegorz Łukawski i Pani Ewa Łukawska, dokonali zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych polegających na instalowaniu wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej, przewidzianych do realizacji w Płocku przy ul. Ciechomickiej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 294/2, 943/2, położonych w obrębie ewid. Nr 16 – Ciechomice, jednostce ewid. Płock.
  Płock, dnia 5 maja 2021 roku.  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2021-05-05
 • INFORMACJA
  z dnia 30 kwietnia 2021 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA


                                         Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2) ustawy
                       z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 20
  20 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami)

  zawiadamiam  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 29 kwietnia 2021 roku Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. dokonała zgłoszenia zamiaru budowy sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej , zlokalizowanej w Płocku przy ul. Swojskiej na działkach nr ewid.: 795/2, 516/7 w obrębie ewidencyjnym nr 0001-Podolszyce-Borowiczki, w jednostce ewidencyjnej m. Płock.

  Płock, dnia 30 kwietnia 2021 roku.  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2021-04-30
 • INFORMACJA
  z dnia 28 kwietnia 2021 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1333 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam
  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
  27 kwietnia 2021 roku, ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, dokonała zgłoszenia zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej kablowej  0,4 kV wraz ze złączami kablowymi do zasilania budynku mieszkalnego wielorodzinnego, przewidzianej do realizacji w Płocku przy al. Jana Pawła II, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 3697/1, położonej w obrębie ewid. Nr 1 – Podolszyce-Borowiczki, jednostce ewid. Płock.
  Płock, dnia 28 kwietnia 2021 roku.  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2021-04-28
 • INFORMACJA
  z dnia 23 kwietnia 2021 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA


  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),

  zawiadamiam


  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że


  organ nie wniósł sprzeciwu


  w trybie art. 30 ust. 5e i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami), w sprawie zgłoszenia zamiaru budowy niewymagającej pozwolenia na budowę, złożonego w dniu 1 kwietnia 2021 roku przez Inwestora Panią Elżbietę Tylicką, dotyczącego zamiaru wykonania wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym wraz z instalacją zbiornikową zasilaną pojedynczym naziemnym zbiornikiem na gaz płynny o poj. 2700L, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Ośnickiej 17/1, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów: 1066 , obręb geodezyjny 146201_1.0010 Podolszyce, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.


  Płock, dnia 23 kwietnia 2021 roku  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2021-04-23
 • INFORMACJA
  z dnia 20 kwietnia 2021 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA  Na podstawie art. 30 a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2e) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 tekst jednolity),

  zawiadamiam  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w sprawie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa), przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Lawendowej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 135, 141, 142, 212 (obręb 16- Ciechomice).

  Płock, dnia 20 kwietnia 2021 roku.  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2021-04-20
 •                                                                    INFORMACJA
                                     
  z dnia 7 kwietnia 2021 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA


  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),

  zawiadamiam


  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że


  organ nie wniósł sprzeciwu


  w trybie art. 30 ust. 5e i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami), w sprawie zgłoszenia zamiaru budowy niewymagającej pozwolenia na budowę, złożonego w dniu 16 marca 2021 roku przez Inwestora Energa Operator S.A , 80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130, dotyczącego budowy linii kablowej 0.4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Ośnickiej na działkach nr ewid.: 1058/6, 1058/7, 1058/8, 1075 w obrębie ewidencyjnym nr 0010-Podolszyce, w jednostce ewidencyjnej m. Płock.  Płock, dnia 7 kwietnia 2021 roku  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2021-04-07