• INFORMACJA

  z dnia 21 maja 2021 roku

  Prezydenta Miasta Płocka

  miasta na prawach powiatu  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),


  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia
  1
  8 maja 2021 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 27 kwietnia 2021 roku przez ENERGA OPERATOR S.A., 80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130, w sprawie zamiaru budowy elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kV ze złączami kablowo-pomiarowymi do zasilania budynku wielorodzinnego na działce nr 3697/1, przewidziane do realizacji w Płocku przy ul. Jana Pawła II, na w/w działce w obrębie ewidencyjnym 1- Podolszyce-Borowiczki, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.


  Płock, dnia 21 maja 2021 roku

  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data publikacji: 2 lata temu (21 maja 2021, godzina 00:00)
 • INFORMACJA

  z dnia 21 maja 2021 roku

  Prezydenta Miasta Płocka

  miasta na prawach powiatu  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 lit.
  e) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),


  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia
  20 maja 2021 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 29 kwietnia 2021 roku przez Inwestora- Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., w sprawie zamiaru budowy sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej , zlokalizowanej w Płocku przy ul. Swojskiej na działkach nr ewid.: 795/2, 516/7 w obrębie ewidencyjnym nr 0001-Podolszyce-Borowiczki, w jednostce ewidencyjnej m. Płock.


  Płock, dnia 21 maja 2021 roku  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data publikacji: 2 lata temu (21 maja 2021, godzina 00:00)
 • INFORMACJA
  z dnia 20 maja 2021 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1333 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam
  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
  19 maja 2021 roku, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Bandrowskiego 16, dokonała zgłoszenia zamiaru budowy sieci gazowej średniego ciśnienia, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Edukacyjnej i Wakacyjnej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 520, położonej w obrębie ewid. Nr 14 – Góry, jednostce ewid. Płock.
  Płock, dnia 20 maja 2021 roku.  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data publikacji: 2 lata temu (20 maja 2021, godzina 00:00)
 • INFORMACJA
  z dnia 18 maja 2021 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA


  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),

  zawiadamiam


  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że


  organ nie wniósł sprzeciwu


  w trybie art. 30 ust. 5e i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami), w sprawie zgłoszenia zamiaru budowy niewymagającej pozwolenia na budowę, złożonego w dniu 26 kwietnia 2021 roku przez Inwestora Pana Daniela Szałkiewicza, dotyczącego zamiaru wykonania zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przewidzianych do realizacji w Płocku przy ulicy Białowieskiej 12, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 1988, obręb geodezyjny 1 Podolszyce Borowiczki, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.

  Płock, dnia 18 maja 2021 roku

  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data publikacji: 2 lata temu (18 maja 2021, godzina 00:00)
 • INFORMACJA
  z dnia 17 maja 2021 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA


  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),

  zawiadamiam


  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że

  organ nie wniósł sprzeciwu


  w trybie art. 30 ust. 5e i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami), w sprawie zgłoszenia zamiaru budowy niewymagającej pozwolenia na budowę, złożonego w dniu 25 marca 2021 roku przez InwestoraENERGA–OPERATOR S.A., z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, reprezentowana przez Pana Marcina Jaworskiego, dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, w celu zasilenia budynków mieszkalnych, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Zielonej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 1751, 1756/2, 1756/3, 1756/4, obręb geodezyjny 146201_1.0012 Radziwie, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.


  Płock, dnia 17 maja 2021 roku


  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data publikacji: 2 lata temu (17 maja 2021, godzina 00:00)
 • INFORMACJA
  z dnia 17 maja 2021 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. e) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),


  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 13 maja 2021 roku Inwestor – Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., z siedzibą w Tarnowie przy ul. Bandrowskiego 16, reprezentowana przez Pan Dorotę Raźniewską, dokonała zgłoszenia budowy sieci gazowej średniego ciśnienia, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Poziomkowej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 1257/29, 1258/14, 1259/5, 1261/9 obręb geodezyjny 1 Podolszyce Borowiczki, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.
  Płock, dnia 17 maja 2021 roku  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data publikacji: 2 lata temu (17 maja 2021, godzina 00:00)
 • INFORMACJA
  z dnia 13 maja 2021 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2) ustawy
  z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 20
  20 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami)

  zawiadamiam  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 11 maja 2021 roku Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. dokonała zgłoszenia zamiaru budowy sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa), zlokalizowanej w Płocku przy ul. Grabówka na działkach nr ewid.: 1408/3, 1311/29, 1356/1, 1356/3, 1357/1, 1311/11, 1327/1, 1311/10, 1326/6 w obrębie ewidencyjnym nr 0001-Podolszyce-Borowiczki, w jednostce ewidencyjnej m. Płock.

  Płock, dnia 13 maja 2021 roku.  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data publikacji: 2 lata temu (13 maja 2021, godzina 00:00)
 • INFORMACJA
  z dnia 10 maja 2021 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1333 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam
  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
  5 maja 2021 roku, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Bandrowskiego 16, dokonała zgłoszenia zamiaru budowy sieci gazowej średniego ciśnienia, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Okopowej i Krętej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 1520, 1629, położonej w obrębie ewid. Nr 12 – Radziwie, jednostce ewid. Płock.
  Płock, dnia 10 maja 2021 roku.  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data publikacji: 2 lata temu (10 maja 2021, godzina 00:00)
 • INFORMACJA
  z dnia 7 maja 2021 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. e) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),


  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 5 maja 2021 roku Inwestor – Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., z siedzibą w Tarnowie przy ul. Bandrowskiego 16, reprezentowana przez Pana Marcina Krutczenko, dokonała zgłoszenia budowy sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) z rur PE dn 180 mm, dn 125 mm, dn 63 mm, dn 40 mm, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Popłacińskiej, Stoczniowej, Kapitańskiej, Żeglarskiej, Kotwicznej, Marynarskiej, L. Teligi, Szkutniczej, Zagroda, Sukcesorskiej, Gromadzkiej, Piaskowej, Suchej, Leśnej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 3071, 3073, 3072, 3074, 3075/3, 3077, 3068, 3098/20, 3066, 3064, 2380, 2367, 2930, 2354, 2352, 1800, 2306, 1819, 1808, 1691, 2302/1, 1690 obręb geodezyjny 12 Radziwie, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.
  Płock, dnia 7 maja 2021 roku  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data publikacji: 2 lata temu (07 maja 2021, godzina 00:00)
 • INFORMACJA
  z dnia 5 maja 2021 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1333 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam
  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
  4 maja 2021 roku, Pan Grzegorz Łukawski i Pani Ewa Łukawska, dokonali zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych polegających na instalowaniu wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej, przewidzianych do realizacji w Płocku przy ul. Ciechomickiej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 294/2, 943/2, położonych w obrębie ewid. Nr 16 – Ciechomice, jednostce ewid. Płock.
  Płock, dnia 5 maja 2021 roku.  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data publikacji: 2 lata temu (05 maja 2021, godzina 00:00)