• INFORMACJA
  z dnia 30 marca 2021 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
  29 marca 2021 roku, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. dokonała zgłoszenia budowy sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) , zlokalizowanej w Płocku przy ul. Miętowej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 145, 161, 172, 171, 195 (obręb 16-Ciechomice).
  Płock, dnia 30 marca 2021 roku  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2021-03-30
 • INFORMACJA
  z dnia 26 marca 2021 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późn. zm.),


  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 25 marca 2021 roku Inwestor – ENERGA–OPERATOR S.A., z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, reprezentowana przez Pana Marcina Jaworskiego, dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, w celu zasilenia budynków mieszkalnych, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Zielonej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 1751, 1756/2, 1756/3, 1756/4, obręb geodezyjny 146201_1.0012 Radziwie, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.
  Płock, dnia 26 marca 2021 roku  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2021-03-26
 • INFORMACJA
  z dnia 23 marca 2021 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),


  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 22 marca 2021 roku Inwestor – Hanna Kacprzyk, dokonała zgłoszenia wykonania robót budowlanych polegających na zainstalowaniu zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przewidzianych do realizacji w Płocku przy ulicy Skierkowskiego, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów: 1516/4, obręb geodezyjny 146201_1.0001 Podolszyce Borowiczki, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.
  Płock, dnia 23 marca 2021 roku  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2021-03-23
 •                                                       

  INFORMACJA

  z dnia 22 marca 2021 roku

  Prezydenta Miasta Płocka

  miasta na prawach powiatu  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),


  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia
  19 marca 2021 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 26 lutego 2021 roku przez ENERGA OPERATOR S.A., 80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130, w sprawie zamiaru budowy elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kV ze złączem kablowo-pomiarowym do zasilania hali magazynowo-produkcyjnej na działce nr 2/7, przewidziane do realizacji w Płocku przy ul. Wilgi, na działkach o numerze ewidencyjnym gruntów: 13/2, 13/1, 2/3, 2/7 obręb 0010- Podolszyce, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.


  Płock, dnia 22 marca 2021 roku  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2021-03-22
 • INFORMACJA
  z dnia 17 marca 2021 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA  Na podstawie art. 30a pkt 1) w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2) lit. a) ustawy
  z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020
  roku poz. 133 z późniejszymi zmianami)

  zawiadamiam  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu16 marca 2021 roku Energa Operator S.A. dokonała zgłoszenia zamiaru budowy sieci: linii kablowej nn 0.4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Ośnickiej na działkach nr ewid.: 1058/6, 1058/7, 1058/8, 1075, w obrębie ewidencyjnym nr 0010-Podolszyce, w jednostce ewidencyjnej m. Płock. 

  Płock, dnia 17 marca 2021 roku.  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2021-03-17
 • INFORMACJA
  z dnia 12 marca 2021 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
  11 marca 2021 roku, Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV – linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV oraz złącz kablowo pomiarowych, zlokalizowanych w Płocku przy ul. Granicznej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 33/3, 34/1, 34/3, 34/5, 34/6, 34/7, 34/8, 34/9, 34/10, 34/11, 34/12, 34/13, 34/14, 34/15, 34/16 (obręb 10-Podolszyce).
  Płock, dnia 12 marca 2021 roku  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2021-03-12
 • INFORMACJA
  z dnia 9 marca 2021 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA


  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),

  zawiadamiam


  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że

  organ nie wniósł sprzeciwu


  w trybie art. 30 ust. 5e i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami), w sprawie zgłoszenia zamiaru budowy niewymagającej pozwolenia na budowę, złożonego w dniu 15 lutego 2021 roku przez InwestoraENERGA–OPERATOR S.A., z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, reprezentowana przez Pana Romana Durma, dotyczącego budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4 kV oraz złącza kablowo-pomiarowego dla zasilania budynku oddziału opiekuńczo-leczniczego, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Medycznej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 528/1, 541/2, obręb geodezyjny 146201_1.0003 Maszewo, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.


  Płock, dnia 9 marca 2021 roku
  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2021-03-09
 • INFORMACJA
  z dnia 9 marca 2021 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia
  8 marca 2021 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 15 lutego 2021 roku przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o.
  z siedzibą w Tarnowie przy ul. Bandrowskiego 16, w sprawie zamiaru budowy sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) z rur PE dn 315 mm, dn 110 mm, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Bliskiej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 230, 202/1, 243/5 (obręb 1-Podolszyce-Borowiczki).

  Płock, dnia 9 marca 2021 roku  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2021-03-09
 • INFORMACJA
  z dnia 4 marca 2021 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA


  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. e) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),

  zawiadamiam


  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że

  organ nie wniósł sprzeciwu


  w trybie art. 30 ust. 5e i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami), w sprawie zgłoszenia zamiaru budowy niewymagającej pozwolenia na budowę, złożonego w dniu 10 lutego 2021 roku przez InwestoraPolska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., z siedzibą w Tarnowie przy ul. Bandrowskiego 16, reprezentowana przez Pana Tomasza Sęczkowskiego, dotyczącego budowy sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) z rur PE, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Herbacianej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 144, 165, 166, 203, obręb geodezyjny 0016 Ciechomice, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.
  Płock, dnia 4 marca 2021 roku

  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2021-03-04
 • INFORMACJA
  z dnia 3 marca 2021 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam
  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 1 marca 2021 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 8 lutego 2021 roku przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Bandrowskiego 16, w sprawie zamiaru budowy sieci gazowej średniego ciśnienia, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Popłacińskiej, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 3101/42, położonej w obrębie ewid. Nr 12 – Radziwie, jednostce ewid. Płock.
  Płock, dnia 3 marca 2021 roku.  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2021-03-03