• Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku poz. 2351 z późniejszymi zmianami),


  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 12 sierpnia 2022 roku Prezydent Miasta Płocka wydał zaświadczenie o braku wniesienia sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 5 sierpnia 2022 roku przez InwestoraENERGA-OPERATOR S.A. reprezentowaną przez pełnomocnika – Pana Krzysztofa Rybackiego, w sprawie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicach Cichej i Krakówka, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 1024/1; 1327/1; 1398; 1399; 1401/5; 1401/7; 1402/5; 1403/2; 1403/3; 1404/2; 1405/2; 1407/2, obręb geodezyjny 12 - Radziwie, jednostka ewidencyjna 146201_1 Płock.
  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2022-08-12
 • INFORMACJA
  z dnia 11 sierpnia 2022 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku poz. 2351 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
  11 sierpnia 2022 roku, Pani Milena Bluszcz i Pan Przemysław Bluszcz, w imieniu których działa pełnomocnik: Pani Marta Gąbińska, dokonała zgłoszenia budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym zasilanej gazem ziemnym, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Zdrojowej 24, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów: 343 (obręb 14-Góry), jedn. ew. Płock.
  Płock, dnia 11 sierpnia 2022 roku  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2022-08-11
 • INFORMACJA
  z dnia 11 sierpnia 2022 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku poz. 2351 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
  10 sierpnia 2022 roku, Pani Florentyna Kaźmierczak, dokonała zgłoszenia przebudowy  instalacji gazu niskiego ciśnienia w mieszkaniu nr 5 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na I piętrze, zlokalizowanym w Płocku przy ul. Szarych Szeregów 21, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów: 293/186 (obręb 1-Podolszyce-Borowiczki), jedn. ew. Płock.
  Płock, dnia 11 sierpnia 2022 roku  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2022-08-11
 • INFORMACJA
  z dnia 8 sierpnia 2022 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku poz. 2351 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
  5 sierpnia 2022 roku, Pani Jadwiga Kazimiera Marzec, w imieniu której działa pełnomocnik: Pani Elżbieta Żłobińska-Marzec, dokonała zgłoszenia budowy instalacji gazowej niskiego ciśnienia na zewnątrz i wewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zlokalizowanego w Płocku przy ul. Góry 16, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów: 457 (obręb 14-Góry), jedn. ew. Płock.
  Płock, dnia 8 sierpnia 2022 roku  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2022-08-08
 • INFORMACJA

  z dnia 8 sierpnia 2022 roku


  Prezydenta Miasta Płocka

  miasta na prawach powiatu

  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA


  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia
  7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 20
  21 roku poz. 2351 z późniejszymi zmianami),


  zawiadamiam


  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 4 sierpnia 2022 roku Inwestor Pan Jerzy Nowak dokonał zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na budowie instalacji gazowej n/c na zewnątrz i wewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ulicy Osiedlowej w Płocku, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 338 i 337/13, obręb geodezyjny nr 14 - Góry, jednostka ewidencyjna 146201_1 Płock.

  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2022-08-08
 • INFORMACJA

  z dnia 8 sierpnia 2022 roku


  Prezydenta Miasta Płocka

  miasta na prawach powiatu

  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA


  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia
  7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 20
  21 roku poz. 2351 z późniejszymi zmianami),


  zawiadamiam


  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 5 sierpnia 2022 roku Inwestor ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku reprezentowana przez pełnomocnika – Panią Karolinę Panek, dokonał zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV do zasilania budynku wielorodzinnego, przewidzianych do realizacji w Płocku, przy ulicy Henryka Sienkiewicza, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 490 i 491/1, obręb geodezyjny nr 8 Śródmieście, jednostka ewidencyjna 146201_1 Płock.
  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2022-08-08
 • INFORMACJA
  z dnia 4 sierpnia 2022 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA


  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3) lit. d) ustawy
  z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku poz. 2351 z późniejszymi zmianami)
  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu  2 sierpnia 2022 roku  Pan Dariusz Plewiński dokonał zgłoszenia zamiaru budowy instalacji gazowej niskiego ciśnienia wewnątrz i na zewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zlokalizowanej w Płocku przy ul. L. Teligi na działce numer ewid.: 8016 w obrębie ewidencyjnym Nr 12 -Radziwie, w jednostce ewidencyjnej m. Płock.
  Płock, dnia 4 sierpnia 2022 roku.  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2022-08-04
 • INFORMACJA
  z dnia 4 sierpnia 2022 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA


  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3) lit. d) ustawy
  z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku poz. 2351 z późniejszymi zmianami)
  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu  2 sierpnia 2022 roku  Pan Mieczysław Sobiecki dokonał zgłoszenia zamiaru budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym oraz instalacji zbiornikowej na gaz płynny; zbiornik naziemny o poj. 2700 L i przyłącze gazowe budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zlokalizowanych w Płocku przy ul. Siewnej na działkach o numerach ewid.: 1238, 1239 w obrębie ewidencyjnym Nr 12 -Radziwie, w jednostce ewidencyjnej m. Płock.
  Płock, dnia 4 sierpnia 2022 roku.  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2022-08-04
 • INFORMACJA
  z dnia 4 sierpnia 2022 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA


  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3) lit. d) ustawy
  z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku poz. 2351 z późniejszymi zmianami)
  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 3 sierpnia 2022 roku  Pani Anna Wawer  i Pan Wacław Wawer dokonali zgłoszenia zamiaru budowy instalacji gazowej na zewnątrz i wewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Warmińskiej na działce numer ewid.: 1547 w obrębie ewidencyjnym Nr 1 -Podolszyce-Borowiczki, w jednostce ewidencyjnej m. Płock.
  Płock, dnia 4 sierpnia 2022 roku.  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2022-08-04
 • INFORMACJA
  z dnia 3 sierpnia 2022 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku, poz. 2351 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam
  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 2 sierpnia 2022 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 12 lipca 2022 roku przez Panią Sabinę Zielińską i Pana Józefa Zielińskiego, w sprawie zamiaru wykonywania robót budowlanych polegających na instalowaniu wewnątrz i na zewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Myśliwskiej, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 268, położonej w obrębie ewid. Nr 14 – Góry, jednostce ewid. Płock.
  Płock, dnia 3 sierpnia 2022 roku.  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2022-08-03