• INFORMACJA
  z dnia 29 listopada 2021 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA


  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1333 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam
  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
  26 listopada 2021 roku, Pani Teresa Polańczyk, dokonała zgłoszenia zamiaru budowy instalacji gazowej na zewnątrz i wewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przewidzianej do realizacji w Płocku przy al. Jana Pawła II, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów: 505,  położonych w obrębie ewid. Nr 1 – Podolszyce Borowiczki, jednostce ewid. Płock.
  Płock, dnia 29 listopada 2021 roku.  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2021-11-29
 • INFORMACJA
  z dnia 26 listopada 2021 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia
  25 listopada 2021 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 4 listopada 2021 roku przez Panią Krystynę Kusińską,
  w sprawie budowy instalacji zbiornikowej z naziemnym zbiornikiem na gaz płynny o poj. 2700L oraz wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zlokalizowanych w Płocku przy ul. Otolińskiej 31A, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów: 120 (obręb 6-Kostrogaj Rolniczy), jednostce ew. Płock.
  Płock, dnia 26 listopada 2021 roku  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2021-11-26
 • INFORMACJA
  z dnia 25 listopada 2021 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
  25 listopada 2021 roku Prezydent Miasta Płocka wydał zaświadczenie o braku sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 17 listopada 2021 roku przez Pana Łukasza Wyka, działającego w imieniu Gminy Płock z siedzibą w Płocku, pl. Stary Rynek 1, dotyczącego zamiaru budowy boiska do piłki ręcznej plażowej wraz z budową ogrodzenia, sieci elektroenergetycznej oświetlenia terenu, sieci kanalizacji deszczowej i obiektami małej architektury, przewidzianych do realizacji w Płocku przy ul. Ofiar Katynia, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 293/187, 293/188 (obręb 1-Podolszyce-Borowiczki), jednostce ew. Płock.

  Płock, dnia 25 listopada 2021 roku  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2021-11-25
 • INFORMACJA
  z dnia 25 listopada 2021 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
  24 listopada 2021 roku, Pan Adam Klata, działający w imieniu Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, dokonał zgłoszenia budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Jachowicza i ul. Dworcowej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 563/15 i 574, 601 (obręb 7-Działki).
  Płock, dnia 25 listopada 2021 roku  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2021-11-25
 • INFORMACJA
  z dnia 24 listopada 2021 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),


  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 22 listopada 2021 roku Inwestor – Pan Cezary Gasik, dokonał zgłoszenia budowy instalacji gazowej na zewnątrz i wewnątrz istniejącego budynku mieszkalnego, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Górnej, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 719/2, obręb geodezyjny nr 10 Podolszyce, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.
  Płock, dnia 24 listopada 2021 roku

  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2021-11-24
 • INFORMACJA
  z dnia 24 listopada 2021 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 23 listopada 2021 roku Prezydent Miasta Płocka wydał zaświadczenie o braku wniesienia sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 4 listopada 2021 roku (skorygowanego w dniu 15 listopada 2021 roku) przez Panią Sylwią Biziewską, w sprawie zamiaru budowy instalacji gazowej na zewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Swojskiej na działce nr ewid.: 623/9 w obrębie ewidencyjnym Nr 1 -Podolszyce Borowiczki, w jednostce ewidencyjnej m. Płock.
  Płock, dnia 24 listopada 2021 roku.  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2021-11-24
 • INFORMACJA
  z dnia 22 listopada 2021 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia
  19 listopada 2021 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 29 października 2021 roku przez Pana Lecha Kozłowskiego, w sprawie zamiaru wykonywania robót budowlanych polegających na instalowaniu wewnątrz i na zewnątrz dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych instalacji gazowej, przewidzianych do realizacji w Płocku przy ul. Zbożowej, na działce o numerze ewidencyjnych gruntów: 253 (obręb 1-Podolszyce-Borowiczki), jednostce ew. Płock.

  Płock, dnia 22 listopada 2021 roku  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2021-11-22
 • INFORMACJA
  z dnia 22 listopada 2021 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1333 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam
  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
  19 listopada 2021 roku, Pani Justyna Karczewska i Pan Piotr Karczewski, dokonali zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych polegających na instalowaniu wewnątrz i na zewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej, przewidzianych do realizacji w Płocku przy ul. Podleśnej, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 459, położonej w obrębie ewid. Nr 14 – Góry, jednostce ewid. Płock.
  Płock, dnia 22 listopada 2021 roku.  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2021-11-22
 • INFORMACJA
  z dnia 19 listopada 2021 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
  17 listopada 2021 roku, Pan Łukasz Wyka, działając w imieniu Gminy Płock z siedzibą w Płocku, pl. Stary Rynek 1, dokonał zgłoszenia budowy boiska do piłki ręcznej plażowej wraz z budową ogrodzenia, sieci elektroenergetycznej oświetlenia terenu, sieci kanalizacji deszczowej i obiektami małej architektury, zlokalizowane w Płocku przy ul. Ofiar Katynia, na działce o numerze ewidencyjnych gruntów: 293/187, 293/188 (obręb 1-Podolszyce-Borowiczki).
  Płock, dnia 19 listopada 2021 roku  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2021-11-19
 • INFORMACJA
  z dnia 19 listopada 2021 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3) lit. d) ustawy
  z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami)
  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 19 listopada 2021 roku  Pani Hanna Józwik dokonał zgłoszenia zamiaru budowy instalacji gazowej  niskiego ciśnienia na zewnątrz i wewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Studziennej 3B na działce nr ewid.: 293/1, 293/2 w obrębie ewidencyjnym Nr 10-Podolszyce w jednostce ewidencyjnej m. Płock.
  Płock, dnia 19 listopada 2021 roku.  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2021-11-19