• INFORMACJA
  z dnia 5 lipca 2022 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku, poz. 2351 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam
  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 4 lipca 2022 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 13 czerwca 2022 roku przez Panią Edytę Sołtysiak-Mielcarek, w sprawie zamiaru wykonywania robót budowlanych polegających na instalowaniu wewnątrz i na zewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Chmielowej, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 613, położonej w obrębie ewid. Nr 16 – Ciechomice, jednostce ewid. Płock.
  Płock, dnia 5 lipca 2022 roku.  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2022-07-05
 • INFORMACJA
  z dnia 4 lipca 2022 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku, poz. 2351 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam
  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 30 czerwca 2022 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 9 czerwca 2022 roku przez Panią Dorotę Kolankiewicz, w sprawie zamiaru wykonywania robót budowlanych polegających na instalowaniu wewnątrz i na zewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Podleśnej 14, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 534, położonej w obrębie ewid. Nr 14 – Góry, jednostce ewid. Płock.
  Płock, dnia 4 lipca 2022 roku.  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2022-07-04
 • INFORMACJA
  z dnia 4 lipca 2022 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku, poz. 2351 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam
  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
  1 lipca 2022 roku, Pani Barbara Charążka i Pan Stanisław Charążka, dokonali zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych polegających na instalowaniu wewnątrz i na zewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Jaworowej, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 316, położonej w obrębie ewid. Nr 14 – Góry, jednostce ewid. Płock.
  Płock, dnia 4 lipca 2022 roku.  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2022-07-04
 • INFORMACJA
  z dnia 4 lipca 2022 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA


  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku poz. 2351 z późniejszymi zmianami),


  zawiadamiam


  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że do dnia 1 lipca 2022 roku


  organ nie wniósł sprzeciwu


  w trybie art. 30 ust. 5e i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U.
  z 20
  21 roku poz. 2351 z późniejszymi zmianami), w sprawie dotyczącej zgłoszenia, dokonanego w dniu 10 czerwca 2022 roku przez InwestoraEnerga Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, reprezentowaną przez pełnomocnika – Pana Adama Klata w sprawie zamiaru wykonania robót budowlanych, polegających na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4kV wraz ze złączami kablowymi w celu zasilania działek: 3738/1; 3738/2; 3738/3; 3738/4, przewidzianych do realizacji w Płocku, przy ulicy Św. Floriana, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 3707/14; 3707/57; 3707/58; 3707/15; 3732/10; 3738/1; 3738/2; 3738/3; 3738/4, obręb geodezyjny nr 1 – Podolszyce - Borowiczki, jednostka ewidencyjna 146201_1 Płock.  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2022-07-04
 • INFORMACJA

  z dnia 1 lipca 2022 roku


  Prezydenta Miasta Płocka

  miasta na prawach powiatu

  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA


  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia
  7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 20
  21 roku poz. 2351 z późniejszymi zmianami),


  zawiadamiam


  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 30 czerwca 2022 roku Inwestor Pani Marzena Rosiak, reprezentowana przez pełnomocnika – Pana Damiana Jóźwiaka, dokonała zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, polegających na budowie zewnętrznej (doziemnej) oraz wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym zasilanej gazem ziemnym, przewidzianych do realizacji w Płocku przy ulicy Kapitańskiej, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 3011, obręb geodezyjny nr 12 - Radziwie, jednostka ewidencyjna 146201_1 Płock.

  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2022-07-01
 • INFORMACJA
  z dnia 1 lipca 2022 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku, poz. 2351 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam
  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 28 czerwca 2022 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 7 czerwca 2022 roku przez Pana Bogdana Kalinowskiego, w sprawie zamiaru wykonywania robót budowlanych polegających na instalowaniu wewnątrz i na zewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Podleśnej 26, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 400, położonej w obrębie ewid. Nr 14 – Góry, jednostce ewid. Płock.
  Płock, dnia 1 lipca 2022 roku.  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2022-07-01
 • INFORMACJA
  z dnia 29 czerwca 2022 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2) lit. b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 202 r. poz. 2351 z późniejszymi zmianami),

  zawiadamiam  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 28 czerwca 2022 roku Prezydent Miasta Płocka wydał zaświadczenie o braku wniesienia sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu w dniu 4 maja 2022 roku Inwestor- Wodociągi Płockie Sp. z o.o., reprezentowanego przez Pełnomocnika-Pana Macieja Gawła, w sprawie zamiaru zamiaru budowy wodociągu magistralnego DN 500 z żeliwa sferoidalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanych w Płocku przy Trasie ks. J. Popiełuszki, ul. Pałacowej, ul. Czwartaków na działce numer ewid.: 413/4, 414/1, 620/3 w obrębie ewidencyjnym Nr 1 -Podolszyce-Borowiczki, w jednostce ewidencyjnej m. Płock.

  Płock, dnia 29 czerwca 2022 roku.  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2022-06-29
 • INFORMACJA
  z dnia 29 czerwca 2022 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA


  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku poz. 2351 z późniejszymi zmianami),


  zawiadamiam


  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że do dnia 28 czerwca 2022 roku


  organ nie wniósł sprzeciwu


  w trybie art. 30 ust. 5e i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U.
  z 20
  21 roku poz. 2351 z późniejszymi zmianami), w sprawie dotyczącej zgłoszenia, dokonanego w dniu 7 czerwca 2022 roku przez InwestorówPanią Jadwigę Zalewską i Pana Kazimierza Zalewskiego w sprawie zamiaru wykonania robót budowlanych, polegających na budowie instalacji gazowej na zewnątrz i wewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przewidzianych do realizacji w Płocku na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 1534, obręb geodezyjny nr 12 - Radziwie, jednostka ewidencyjna 146201_1 Płock.


  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2022-06-29
 • INFORMACJA
  z dnia 28 czerwca 2022 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA


  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3) lit. d) ustawy 
  z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku poz. 2351 z późniejszymi zmianami)
  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 27 czerwca 2022 roku  Pani Mariola Wątarska dokonała zgłoszenia zamiaru budowy instalacji gazowej niskiego ciśnienia na zewnątrz budynku i wewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Letniej 9 na działce numer ewid.: 713 w obrębie ewidencyjnym Nr 9 - Wyszogrodzka, w jednostce ewidencyjnej m. Płock.
  Płock, dnia 28 czerwca 2022 roku.  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2022-06-28
 • INFORMACJA
  z dnia 27 czerwca 2022 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA


  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku poz. 2351 z późniejszymi zmianami),


  zawiadamiam


  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że do dnia 23 czerwca 2022 roku


  organ nie wniósł sprzeciwu


  w trybie art. 30 ust. 5e i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U.
  z 20
  21 roku poz. 2351 z późniejszymi zmianami), w sprawie dotyczącej zgłoszenia, dokonanego w dniu 2 czerwca 2022 roku przez InwestorówPanią Agnieszkę Słodką i Pana Macieja Słodkiego, reprezentowanych przez pełnomocnika – Panią Elżbietę Żłobińską-Marzec, w sprawie zamiaru wykonania robót budowlanych, polegających na budowie instalacji gazowej niskiego ciśnienia wewnątrz i na zewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 388, obręb geodezyjny nr 14Góry, jednostka ewidencyjna 146201_1 Płock.


  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2022-06-27