• Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wniesienia aportem do jednoosobowej spółki Gminy - Miasto Płock


  Załączniki:
 • Wykaz 19 stycznia 2021, godzina 13:37

 • Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2021-01-19
 • INFORMACJA
  z dnia 14 stycznia 2021 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA


  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),

  zawiadamiam


  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że

  organ nie wniósł sprzeciwu


  w trybie art. 30 ust. 5e i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami), w sprawie zgłoszenia zamiaru budowy niewymagającej pozwolenia na budowę, złożonego w dniu 26 listopada 2020 roku przez InwestoraENERGA–OPERATOR S.A., z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, reprezentowana przez Pana Kamila Cholewińskiego, dotyczącego budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV wraz z szafką pomiarową, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Kostrogaj, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 65/9, 66, 67/2, obręb geodezyjny 146201_1.0005 Kostrogaj Przemysłowy, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.


  Płock, dnia 14 stycznia 2021 roku

  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2021-01-14
 • INFORMACJA
  z dnia 13 stycznia 2021 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia
  12 stycznia 2020 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 22 grudnia 2020 roku przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o.
  z siedzibą w Tarnowie przy ul. Bandrowskiego 16, w imieniu której działa pełnomocnik: Pan Piotr Józwik reprezentujący firmę Tectum Invest Sp. z o.o Sp. kom.
  z siedzibą w Płocku, przy ul. Monte Cassino 12, w sprawie zamiaru budowy sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa), zlokalizowanej w Płocku przy ul. Salezjańskiej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 429, 487/4, 495/1, 520, 524/1, 524/2 (obręb 17-Działki), jednostce ew. Płock.

  Płock, dnia 13 stycznia 2021 roku  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2021-01-13
 • INFORMACJA
  z dnia 12 stycznia 2021 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA


  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),

  zawiadamiam


  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że


  organ nie wniósł sprzeciwu


  w trybie art. 30 ust. 5e i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami), w sprawie zgłoszenia zamiaru budowy niewymagającej pozwolenia na budowę, złożonego w dniu 23 grudnia 2020 roku przez InwestoraENERGA–OPERATOR S.A., z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, reprezentowana przez Pana Dariusza Szreder, dotyczącego budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Janówek, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 502/1, 502/2, 502/3, 502/4, 502/5, 503, obręb geodezyjny 146201_1.0016 Ciechomice, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.


  Płock, dnia 12 stycznia 2021 roku

  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2021-01-12
 • INFORMACJA
  z dnia 11 stycznia 2021 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 8 stycznia 2021 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 18 grudnia 2020 roku przez ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, w sprawie zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej kablowej  0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym oraz przebudowę słupowej stacji transformatorowej i sieci napowietrznej 0,4 kV, przewidzianych do realizacji w Płocku przy ulicy Tokarskiej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 244/2, 230/4, 230/6, położonych w obrębie ewid. Nr 15 – Tokary, jednostce ewid. Płock.
  Płock, dnia 11 stycznia 2021 roku.  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2021-01-11
 • INFORMACJA
  z dnia 4 stycznia 2020 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
  31 grudnia 2020 roku, Pan Jarosław Krześniak, Pani Izabela Jackowska i Pan Damian Jackowski dokonali zgłoszenia budowy sieci wodociągowej z przyłączami do budynków mieszkalnych jednorodzinnych, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Promiennej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 604, 562/4, 773/1, 773/6, 773/3, 773/4 (obręb 16-Ciechomice)
  Płock, dnia 4 stycznia 2020 roku  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2021-01-04
 • INFORMACJA
  z dnia 28 grudnia 2020 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA


  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),

  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 23 grudnia 2020 roku Inwestor – ENERGA–OPERATOR S.A., z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, reprezentowana przez Pana Dariusza Szreder, dokonała zgłoszenia budowy elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Janówek, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 502/1, 502/2, 502/3, 502/4, 502/5, 503, obręb geodezyjny 146201_1.0016 Ciechomice, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.

  Płock, dnia 28 grudnia 2020 roku  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2020-12-29
 • INFORMACJA
  z dnia 22 grudnia 2020 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA


  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami),

  zawiadamiam


  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że

  organ nie wniósł sprzeciwu


  w trybie art. 30 ust. 5e i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami), w sprawie zgłoszenia zamiaru budowy niewymagającej pozwolenia na budowę, złożonego w dniu 3 grudnia 2020 roku przez InwestoraENERGA–OPERATOR S.A., z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, reprezentowana przez Panią Karolinę Panek, dotyczącego budowy elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV ze złączami kablowymi, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Urodzajnej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 97/23, 97/27, 97/26, 97/25, obręb geodezyjny 146201_1.0001 Podolszyce Borowiczki, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.


  Płock, dnia 22 grudnia 2020 roku  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2020-12-22
 • INFORMACJA
  z dnia 21 grudnia 2020 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1333 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 18 grudnia 2020 roku, ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, dokonała zgłoszenia zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej kablowej  0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym oraz przebudowę słupowej stacji transformatorowej i sieci napowietrznej 0,4 kV, przewidzianych do realizacji w Płocku przy ulicy Tokarskiej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 244/2, 230/4, 230/6, położonych w obrębie ewid. Nr 15 – Tokary, jednostce ewid. Płock.

  Płock, dnia 21 grudnia 2020 roku.  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2020-12-21
 • INFORMACJA
  z dnia 16 grudnia 2020 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późniejszymi zmianami),

  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 15 grudnia 2020 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 24 listopada 2020 roku przez Panią Justynę Lee, w sprawie zamiaru budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączem do zabudowy mieszkaniowej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Tymiankowej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 212, 216, 217/20, 217/16, 219/11, położonych w obrębie ewid. Nr 16 – Ciechomice, jednostce ewid. Płock.
  Płock, dnia 16 grudnia 2020 roku.  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2020-12-16