• OGŁOSZENIE

  W związku z realizacją inwestycji pn. "Zagospodarowanie terenu Płockiego Nabrzeża Wiślanego wraz z infrastrukturą techniczną", którego przedmiotem jest budowa promenady wiślanej wraz z falochronami, Gmina Miasto Płock, w celu określenia warunków organizacyjnych funkcjonowania powstałego portu, zwraca się do podmiotów zainteresowanych podpięciem swoich pomostów do wybudowanego nabrzeża, o złożenie wniosków w powyższym zakresie do Biura Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miasta Płocka, na adres e-mail: wojciech.petecki@plock.eu, tel. 024 367 15 04 lub 024 367 15 02. Podmioty składające ofertę zobowiązane są do ponoszenia kosztów związanych z dzierżawą gruntu pod pomostem (warunki określa RZGW), uzyskiwania wszelkich decyzji wymaganych dla lokalizacji pomostu zgodnie obowiązującymi przepisami prawa, kosztów funkcjonowania pomostu tj. konserwacja, remonty, ochrona, sprzątanie, wywóz nieczystości, opłaty wynikające z przepisów prawa wodnego itp. Dodatkowo Gmina Miasto Płock określa wymagania co do wyglądu podpinanych pomostów zgodnie z załącznikiem graficznym. W sytuacji, gdy podmiot posiada już pomosty zostanie on zobowiązany do dostosowania ich wyglądu do wymogów gminy w ciągu 3 lat.

  Termin przyjmowania wniosków - 20 lipca 2018 roku.

  Szczegółowe warunki i zasady dotyczące funkcjonowania portu określone zostaną po analizie zapotrzebowania, o czym wnioskodawcy zostaną powiadomieni.

  Załączniki:
  Wytyczne dla projektowania pomostów pływających w porcie jachtowym na rzece Wiśle w Płocku - dokument .docx
  Wytyczne dla projektowania pomostów pływających w porcie jachtowym na rzece Wiśle w Płocku - dokument .pdf
  Wytyczne dla pomostów - załącznik graficzny  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data publikacji: 5 lat temu (05 lipca 2018, godzina 00:00)
 • Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 29 maja 2018  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data publikacji: 5 lat temu (06 czerwca 2018, godzina 00:00)
 • Uniwersalny druk zgłoszenia szkody  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data publikacji: 6 lat temu (27 marca 2017, godzina 00:00)
 • Wezwanie do odbioru depozytów  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data publikacji: 7 lat temu (21 grudnia 2015, godzina 00:00)
 •  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju

     Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data publikacji: 9 lat temu (11 marca 2014, godzina 00:00)
 •  Ogłoszenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 grudnia 2013 roku (sygn. DF4mkr-0831-2b(30)/13) o rozpoczęciu etapu I konsultacji społecznych

     Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data publikacji: 9 lat temu (02 stycznia 2014, godzina 00:00)
 •  Etap pierwszy konsultacji społecznych projektu DOKUMENTU IMPLEMENTACYJNEGO DO STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 R. (z perspektywą do 2030 r.)

     Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data publikacji: 9 lat temu (02 stycznia 2014, godzina 00:00)