• INFORMACJA

  z dnia 12 kwietnia 2022 roku


  Prezydenta Miasta Płocka

  miasta na prawach powiatu

  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA


  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia
  7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 20
  21 roku poz. 2351 z późniejszymi zmianami),


  zawiadamiam


  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 6 kwietnia 2022 roku Inwestor Pan Piotr Chojnowski dokonał zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, polegających na budowie wewnętrznej instalacji gazu płynnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, przewidzianych do realizacji w Płocku przy ulicy Gąbińskiej, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 2931/4 obręb geodezyjny nr 12 - Radziwie, jednostka ewidencyjna 146201_1 Płock.
  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2022-04-12
 • INFORMACJA
  z dnia 11 kwietnia 2022 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku, poz. 2351 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam
  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 8 kwietnia 2022 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 18 marca 2022 roku przez Panią Marię Dylik i Pana Mirosława Dylik, w sprawie zamiaru wykonywania robót budowlanych polegających na instalowaniu wewnątrz i na zewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Wrzosowej 9, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 341, położonej w obrębie ewid. Nr 14 – Góry, jednostce ewid. Płock.
  Płock, dnia 11 kwietnia 2022 roku.  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2022-04-11
 • INFORMACJA
  z dnia 11 kwietnia 2022 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku poz. 2351 z późniejszymi zmianami),


  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 18 marca 2022 roku, złożonego przez InwestoraPanią Halinę Sobczak i Pana Andrzeja Sobczak, w sprawie budowy instalacji gazowej na zewnątrz i wewnątrz istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Wrzosowej, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 342, obręb ewidencyjny nr 14 Góry, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.  11 kwietnia 2022 roku


  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2022-04-11
 • INFORMACJA
  z dnia 11 kwietnia 2022 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku poz. 2351 z późniejszymi zmianami),


  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 11 kwietnia 2022 roku Prezydent Miasta Płocka wydał zaświadczenie o braku wniesienia sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 15 marca 2022 roku przez InwestoraENERGA-OPERATOR S.A., z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, reprezentowanej przez Pana Romana Durma, w sprawie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Bielskiej, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 233, obręb ewidencyjny nr 2 Trzepowo, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.  11 kwietnia 2022 roku


  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2022-04-11
 • INFORMACJA
  z dnia 8 kwietnia 2022 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku, poz. 2351 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam
  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
  7 kwietnia 2022 roku, ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, dokonała zgłoszenia zamiaru budowy i przebudowy sieci elektroenergetycznej kablowej  0,4 kV, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Browarnej i ul. Piwnej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 602, 626/4, 605/3, 572/4, 593, 626/5, położonych w obrębie ewid. Nr 16 – Ciechomice, jednostce ewid. Płock.
  Płock, dnia 8 kwietnia 2022 roku.  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2022-04-08
 • INFORMACJA
  z dnia 8 kwietnia 2022 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku, poz. 2351 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam
  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 7 kwietnia 2022 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 17 marca 2022 roku przez Panią Annę Paskuda, w sprawie zamiaru wykonywania robót budowlanych polegających na instalowaniu wewnątrz i na zewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Kościelnej 4, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 1460/3, położonej w obrębie ewid. Nr 12 – Radziwie, jednostce ewid. Płock.
  Płock, dnia 8 kwietnia 2022 roku.  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2022-04-08
 • INFORMACJA
  z dnia 6 kwietnia 2022 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku poz. 2351 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
  4 kwietnia 2022 roku, Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, ul. Bielska 9/11, dokonała zgłoszenia budowy sieci drenażu przy budynku Żłobka Miejskiego Nr 2 wraz z siedzibą Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Kleeberga, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów: 293/208 (obręb 1-Podolszyce-Borowiczki), jedn. ew. Płock.
  Płock, dnia 6 kwietnia 2022 roku  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2022-04-06
 • INFORMACJA
  z dnia 6 kwietnia 2022 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku, poz. 2351 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam
  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
  6 kwietnia 2022 roku, Pani Katarzyna Woźnicka i Pan Paweł Woźnicki, dokonali zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych polegających na instalowaniu wewnątrz i na zewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Góry 12, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 460, położonej w obrębie ewid. Nr 14 – Góry, jednostce ewid. Płock.
  Płock, dnia 6 kwietnia 2022 roku.  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2022-04-06
 • INFORMACJA
  z dnia 5 kwietnia 2022 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku, poz. 2351 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam
  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 5 kwietnia 2022 roku Prezydent Miasta Płocka wydał zaświadczenie o braku wniesienia sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 22 marca 2022 roku przez Panią Martę Kamińską, w sprawie zamiaru wykonywania robót budowlanych polegających na instalowaniu wewnątrz i na zewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Podleśnej 45, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 420, położonej w obrębie ewid. Nr 14 – Góry, jednostce ewid. Płock.
  Płock, dnia 5 kwietnia 2022 roku.  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2022-04-05
 • INFORMACJA
  z dnia 4 kwietnia 2022 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku, poz. 2351 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam
  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 1 kwietnia 2022 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 11 marca 2022 roku przez Panią Elżbietę Gandziarek i Pana Zbigniewa Gandziarek, w sprawie zamiaru wykonywania robót budowlanych polegających na instalowaniu wewnątrz i na zewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Rumiankowej 14, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 185, położonej w obrębie ewid. Nr 16 – Ciechomice, jednostce ewid. Płock.
  Płock, dnia 4 kwietnia 2022 roku.  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2022-04-04