• Prezydent Miasta Płocka


  Informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców z następujących budynków: Bartnicza 6, Bartnicza 7, Jaśminowa 4.  Dział: Obwieszczenia dotyczące lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock
  Data: 2016-07-20
 • Prezydent Miasta Płocka
   

  Informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców z następującego budynku: Obrońców Westerplatte 14.  Dział: Obwieszczenia dotyczące lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock
  Data: 2016-07-06
 • Prezydent Miasta Płocka

  Informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców z następującego budynku: Na Skarpie 7.  Dział: Obwieszczenia dotyczące lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock
  Data: 2016-06-23
 • Prezydent Miasta Płocka
   

  Informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykazy lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców z następujących budynków: Bartnicza 4, Dobrowolskiego 8, Jaśminowa 4, Skłodowskiej 1, Obr. Westerplatte 14, Słodowa 2, Skłodowskiej 2.  Dział: Obwieszczenia dotyczące lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock
  Data: 2016-06-15
 • Prezydent Miasta Płocka

  Informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykazy lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców z następujących budynków: Bartnicza 1, Bartnicza 4, Jaśminowa 1, Jasna 14, Kolegialna 43A, Słodowa 4, Pszczela 2, Pszczela 3, Na Skarpie 2.  Dział: Obwieszczenia dotyczące lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock
  Data: 2016-06-01
 • Prezydent Miasta Płocka
   

  Informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykazy lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców z następujących budynków: Jaśminowa 3, Obrońców Westerplatte 5/1, Kolegialna 26B, Kolegialna 43A, Krótka 6, Pszczela 3, Słodowa 4, Dobrowolskiego 11, Gradowskiego 16, Kolegialna 13, Skłodowskiej 2.  Dział: Obwieszczenia dotyczące lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock
  Data: 2016-05-25
 • Prezydent Miasta Płocka
   

  Informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykazy lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców z następujących budynków: Dobrowolskiego 8, Jaśminowa 1, Jaśminowa 3, Słoneczna 56.  Dział: Obwieszczenia dotyczące lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock
  Data: 2016-04-20
 • INFORMACJA

  PROGRAM "MIESZKANIA NA START"

   

  Młodzi ludzie, chcący związać swoją przyszłość z Płockiem, już wkrótce będą mogli wynająć od Miasta mieszkanie na preferencyjnych warunkach. Taką możliwość da im realizowany program pn.„Mieszkania na start”.

  Uchwałę w tej sprawie Rada Miasta Płocka podjęła na sesji w lutym. Uchwała nr 294/XVI/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 23 lutego 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 340/XXI/2012 z dnia 27 marca w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Płock wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, o czym niezwłocznie powiadomimy w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.ump.pl. Zasady wynajmowania lokali w ramach tego programu określa załącznik do uchwały (link).

  Skorzystać z programu będą mogły osoby pomiędzy 18 a 35 rokiem życia o określonych w uchwale dochodach. I tak dochód brutto w przeliczeniu na jedną osobę musi wynosić: w gospodarstwie jednoosobowym od 1.850 do 3.895,33 zł, w gospodarstwie dwuosobowym od 1.480 do 3.116,26 zł, w gospodarstwie liczącym trzy lub więcej osób od 1.110 do 2.337,20 zł.
  Kolejność osób, spełniających warunki formalno-prawne do wynajęcia mieszkania, ustalana będzie w oparciu o system punktowej oceny wniosków. Punkty będą przyznawane np. za wykształcenie na określonym poziomie, prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Płocka przez co najmniej 2 lata (w tym przewidziana jest dodatkowa preferencja dla osób zatrudniających pracowników), zatrudnienie na terenie Płocka przez 5 lat przed złożeniem wniosku, zamieszkiwanie w Płocku od co najmniej 5 lat, posiadanie co najmniej jednego dziecka czy posiadanie Karty Dużej Rodziny lub Płockiej Karty Familijnej 3+.

  Lokale będą wynajmowane na 5 lat, z możliwością przedłużenia maksymalnie na kolejne 5. W uchwale określona jest też maksymalna wielkość mieszkania na wynajem i wynosi 40 metrów kwadratowych w gospodarstwie jednoosobowym, 45 metrów w gospodarstwie dwuosobowym, 55 metrów w gospodarstwie trzyosobowym i 65 metrów w gospodarstwie czteroosobowym. Nie ma ograniczeń powierzchni dla gospodarstw składających się z pięciu lub więcej osób.

  Nabór wniosków rozpocznie się niezwłocznie po wejściu w życie uchwały i potrwa dwa miesiące. Wnioski będzie można pobrać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka oraz za pośrednictwem strony internetowej ratusza.
   
  W pierwszej kolejności na wynajem będą przeznaczone mieszkania w wyremontowanym budynku przy ulicy Sienkiewicza 25, następnie w budynku przy Padlewskiego 6 i kamienicy przy Sienkiewicza 38. Jeśli zainteresowanie programem będzie duże, na wynajem będą przeznaczone także mieszkania na planowanym osiedlu przy ul. Kleeberga.


  Kierownik
  Biura Zarządzania Nieruchomościami Gminy
  Wojciech Petecki  Dział: Obwieszczenia dotyczące lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock
  Data: 2016-03-07
 • Prezydent Miasta Płocka

  Informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykazy lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców z następujących budynków: Bielska 26.  Dział: Obwieszczenia dotyczące lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock
  Data: 2016-02-16
 •  

  Prezydent Miasta Płocka

  Informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykazy lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców z następujących budynków: Słowackiego 23.

   

   

     Dział: Obwieszczenia dotyczące lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock
  Data: 2016-01-19