• Prezydent Miasta Płocka informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykazy lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców z następujących budynków: 1 Maja 1, Bartnicza 1, Jaśminowa 3, Pszczela 2, Pszczela 3, Skłodowskiej 1 Słodowa 2, Słowackiego 23.  Dział: Obwieszczenia dotyczące lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock
  Data: 2016-01-04
 • Prezydent Miasta Płocka
   

  Informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykazy lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców z następujących budynków: Bartnicza 1, Jaśminowa 3, Pszczela 2, Pszczela 3, Skłodowskiej 1, Słodowa 2.  Dział: Obwieszczenia dotyczące lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock
  Data: 2015-12-07
 • Prezydent Miasta Płocka informuje

  Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykazy lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców z następujących budynków: 1 Maja 1, Bartnicza 6, Bartnicza 7, Jaśminowa 1, Jaśminowa 3.  Dział: Obwieszczenia dotyczące lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock
  Data: 2015-10-14
 • Prezydent Miasta Płocka

  Informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykazy lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców z następujących budynków: Skłodowskiej 4, Jakubowskiego 3, Jasna 12, Bielska 12, Bielska 22, Bielska 38, Słodowa 1, Kochanowskiego 25, Pszczela 2, 1 Maja 7B.

   

  Sprawę prowadzi: Zespół Rozdysponowania Nieruchomości

  Numer sprawy: BZN-I-ZR.7125/4/7/2015JŁ

   

   

   

     Dział: Obwieszczenia dotyczące lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock
  Data: 2015-09-15