• Prezydent Miasta Płocka

  Informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych  przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemców położonych w budynkach: Pszczela 7, Jachowicza 42  Płocku.  Dział: Obwieszczenia dotyczące lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock
  Data: 2017-09-11
 • Prezydent Miasta Płocka

  Informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców z następujących budynków: Krótka 8, Słoneczna 60, Skłodowskiej 2, Bartnicza 4, Bartnicza 6, Bartnicza 7, Jaśminowa 4, Kochanowskiego 25, Obrońców Westerplatte 5/1, Plac Dąbrowskiego 5, Pszczela 2, Pszczela 3, Skłodowskiej 1, Słodowa 1, Słodowa 4.  Dział: Obwieszczenia dotyczące lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock
  Data: 2017-09-06
 • Prezydent Miasta Płocka
   

  Informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych  przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemców położonych w budynkach: Słodowa 4, Jaśminowa 1, Jaśminowa 4, Pszczela 3,  Jaśminowa 3, Słodowa 1 w Płocku.  Dział: Obwieszczenia dotyczące lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock
  Data: 2017-08-07
 • Prezydent Miasta Płocka
   

  Informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców z następujących budynków: 1 Maja 1, Słoneczna 60, Bartnicza 6, Jaśminowa 1, Jaśminowa 4, Obrońców Westerplatte 5/1, Krótka 5,  Dział: Obwieszczenia dotyczące lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock
  Data: 2017-07-19
 • Prezydent Miasta Płocka
   

  Informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców z następujących budynków: Bartnicza 7, Jasna 14, Kolegialna 43A, Na Skarpie 4, Pszczela 2, Pszczela 3, Słodowa 4, Skłodowskiej 1, Skłodowskiej 2.  Dział: Obwieszczenia dotyczące lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock
  Data: 2017-07-03
 • Prezydent Miasta Płocka


  Informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców z następujących budynków: Błonie 2, Błonie 6, Dobrowolskiego 11,  Jasna 14, Obrońców Westerplatte 3, Obrońców Westerplatte 5/1, Obrońców Westerplatte 8, Polna 18.  Dział: Obwieszczenia dotyczące lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock
  Data: 2017-06-05
 • Prezydent Miasta Płocka

  Informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców z następujących budynków: Gałczyńskiego 5, Kolegialna 37, Kwiatka 14, Obrońców Westerplatte 9, Skłodowskiej 4, Bielska 24/1, Bartnicza 1, Bartnicza 2, Bartnicza 4, Bartnicza 6, Bartnicza 7, Kolegialna 27/1, Obrońców Westerplatte 7/1, Jaśminowa 1, Jaśminowa 3, Pszczela 2, Pszczela 3, Słodowa 1, Skłodowskiej 1.  Dział: Obwieszczenia dotyczące lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock
  Data: 2017-05-23
 • Listy osób uprawnionych do wynajęcia lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock w 2017 roku

   

     Dział: Obwieszczenia dotyczące lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock
  Data: 2017-02-06
 •  

  Lista osób uprawnionych do wynajęcia lokali mieszkalnych w ramach programu  „Mieszkania na start”  w 2017 roku

   

   INFORMACJA 

  PROGRAM "MIESZKANIA NA START"

   

  Młodzi ludzie, chcący związać swoją przyszłość z Płockiem, mogą ubiegać się o wynajęcie od Miasta mieszkania na preferencyjnych warunkach. Taką możliwość daje im realizowany program pn.„Mieszkania na start”.   Uchwałę w tej sprawie Rada Miasta Płocka podjęła na sesji w lutym 2016 roku. Uchwała nr 294/XVI/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 23 lutego 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 340/XXI/2012 z dnia 27 marca w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Płock weszła w życie w dniu 5 kwietnia 2016 roku.  Zasady wynajmowania lokali w ramach tego programu określa załącznik Nr 2 do uchwały.

     Dział: Obwieszczenia dotyczące lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock
  Data: 2017-01-27
 • Prezydent Miasta Płocka


  Informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych  przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemców położonych w budynkach: Tumska 5 , Pszczela 2, Pszczela 3, Słodowa 1, Bartnicza 1, Bartnicza 4, Bartnicza 6, Jaśminowa 3, Jaśminowa 4 w Płocku.  Dział: Obwieszczenia dotyczące lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock
  Data: 2017-01-05