• Listy osób uprawnionych do wynajęcia lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock w 2017 roku

   

     Dział: Obwieszczenia dotyczące lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock
  Data: 2017-02-06
 •  

  Lista osób uprawnionych do wynajęcia lokali mieszkalnych w ramach programu  „Mieszkania na start”  w 2017 roku

   

   INFORMACJA 

  PROGRAM "MIESZKANIA NA START"

   

  Młodzi ludzie, chcący związać swoją przyszłość z Płockiem, mogą ubiegać się o wynajęcie od Miasta mieszkania na preferencyjnych warunkach. Taką możliwość daje im realizowany program pn.„Mieszkania na start”.   Uchwałę w tej sprawie Rada Miasta Płocka podjęła na sesji w lutym 2016 roku. Uchwała nr 294/XVI/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 23 lutego 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 340/XXI/2012 z dnia 27 marca w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Płock weszła w życie w dniu 5 kwietnia 2016 roku.  Zasady wynajmowania lokali w ramach tego programu określa załącznik Nr 2 do uchwały.

     Dział: Obwieszczenia dotyczące lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock
  Data: 2017-01-27
 • Prezydent Miasta Płocka


  Informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych  przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemców położonych w budynkach: Tumska 5 , Pszczela 2, Pszczela 3, Słodowa 1, Bartnicza 1, Bartnicza 4, Bartnicza 6, Jaśminowa 3, Jaśminowa 4 w Płocku.  Dział: Obwieszczenia dotyczące lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock
  Data: 2017-01-05
 • Listy osób uprawnionych do wynajęcia lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock w 2016 roku

   

  (ZAKTUALIZOWANE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 r.)

   

   I n f o r m a c j a

  Z uwagi na zrealizowanie wniosków osób oczekujących na dany typ mieszkania  zgodnie z § 14 ust. 5  Uchwały Nr 340/XXI/2012 z dnia 27 marca 2012 roku Rady Miasta Płocka w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Płock (z późn. zm.) lista osób oczekujących na wynajęcie lokalu na czas nieoznaczony uległa rozszerzeniu o następujące wnioski:  Dział: Obwieszczenia dotyczące lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock
  Data: 2017-01-02
 • Prezydent Miasta Płocka


  Informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców z następujących budynków: Jakubowskiego 5, Na Skarpie 6, Jasna 14, Obrońców Westerplatte 5/1.  Dział: Obwieszczenia dotyczące lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock
  Data: 2016-12-14
 • Prezydent Miasta Płocka

  Informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców z następujących budynków: Bielska 51A, Gałczyńskiego 3, Jachowicza 44, Jaśminowa 3, Obr. Westerplatte 3/1, Skłodowskiej 1, Obr. Westerplatte 5.  Dział: Obwieszczenia dotyczące lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock
  Data: 2016-12-08
 • Prezydent Miasta Płocka

   
  Informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych  przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemców położonych w budynkach: Tumska 5 , Pszczela 2, Słodowa 1, Norwida 2, Kolegialna 29/1 w Płocku.  Dział: Obwieszczenia dotyczące lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock
  Data: 2016-11-03
 • Prezydent Miasta Płocka

   
  Informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykaz lokalu użytkowego  przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy : ul. Tumska 5  lokal użytkowy nr 1 Płock  Dział: Obwieszczenia dotyczące lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock
  Data: 2016-10-10
 •   Prezydent Miasta Płocka

  Informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców z następujących budynków: Tumska 5, Pszczela 3, Bartnicza 7.  Dział: Obwieszczenia dotyczące lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock
  Data: 2016-09-22
 • Prezydent Miasta Płocka
   

  Informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców z następujących budynków: Bartnicza 1, Kolegialna 26B, Dobrowolskiego 8, Pszczela 3, Słodowa 4.  Dział: Obwieszczenia dotyczące lokali mieszkalnych z zasobów Gminy Miasto Płock
  Data: 2016-09-06