• Wykaz Nr 5/WSP/2021 z dnia 09.07.2021 r. nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do  dzierżawy w trybie bezprzetargowym.


  Załączniki:
 • wykaz nr 5 z dnia 09.07.2021 15 lipca 2021, godzina 11:35

 • Dział: Gospodarowanie Nieruchomościami Skarbu Państwa
  Data: 2021-07-15
 • Wykaz Nr 4/WSP/2021 z dnia 17.06.2021 r. nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do wynajęcia w trybie bezprzetargowym


  Załączniki:
 • Wykaz - Nr 4 -2021 18 czerwca 2021, godzina 12:17

 • Dział: Gospodarowanie Nieruchomościami Skarbu Państwa
  Data: 2021-06-18
 • Ogłoszenia Prezydenta Miasta Płocka o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa - ul. Piaskowa


  Załączniki:
 • Ogłoszenie - Piaskowa 11 czerwca 2021, godzina 09:57
 • Informacja o wyniku przetargu - Piaskowa 19 28 września 2021, godzina 14:44

 • Dział: Gospodarowanie Nieruchomościami Skarbu Państwa
  Data: 2021-06-11
 • Wykaz Nr 3/WSP/2021 z dnia 25.05.2021 r. nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży oraz wydzierżawienia


  Załączniki:
 • 1 wykaz - sprzedaż 26 maja 2021, godzina 14:02

 • Dział: Gospodarowanie Nieruchomościami Skarbu Państwa
  Data: 2021-05-26
 • Decyzja stwierdzająca nabycie z mocy prawa przez Skarb Państwa mienia pozostałego po podmiocie Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe "POLPLAST" Sp. z o.o.


  Załączniki:
 • decyzja stwierdzająca nabycie z mocy prawa przez Skarb Państwa 06 maja 2021, godzina 17:27

 • Dział: Gospodarowanie Nieruchomościami Skarbu Państwa
  Data: 2021-05-06
 • Zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie PPH Polplast


  Załączniki:
 • wsczęcie postępowania - POLPLAST 11 marca 2021, godzina 12:16

 • Dział: Gospodarowanie Nieruchomościami Skarbu Państwa
  Data: 2021-03-11
 • Wykaz Nr 2/WSP/2021 z dnia 03.02.2021 r. nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym


  Załączniki:
 • Wykaz - Nr 2 -2021 04 lutego 2021, godzina 13:00

 • Dział: Gospodarowanie Nieruchomościami Skarbu Państwa
  Data: 2021-02-04
 • Ogłoszenia Prezydenta Miasta Płocka o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej jako działka nr 853 położ. w Płocku obręb nr 8 "ŚRÓDMIEŚCIE"


  Załączniki:
 • ogłoszenie PMP dz.853 obr.8 art.124 29 stycznia 2021, godzina 09:53

 • Dział: Gospodarowanie Nieruchomościami Skarbu Państwa
  Data: 2021-01-29
 • Wykazu Nr 1/WSP/2021 z dnia 08.01.2021 r. nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym


  Załączniki:
 • Wykaz - Nr 1 -2021 18 stycznia 2021, godzina 10:01

 • Dział: Gospodarowanie Nieruchomościami Skarbu Państwa
  Data: 2021-01-18
 • INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
  ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Płocku przy ul. Góry w obrębie Nr 14 "GÓRY", oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 124 o pow. 550 m², dla której w Sądzie Rejonowym w Płocku VI Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr PL1P/00092824/8.

   Dotycz: przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Płocku przy ul. Góry w obrębie Nr 14 "GÓRY", oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 124 o pow. 550 m², dla której w Sądzie Rejonowym w Płocku VI Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr PL1P/00092824/8. - data publikacji 12 listopada 2020 r.

  "Z uwagi, iż akt notarialny nie został podpisany do czasu obowiązywania - tj. do dnia 31.12.2020 r. - Zarządzenia Nr 80 Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Góry, informuje się, że  w najbliższym czasie zostanie ponownie przeprowadzone postępowanie przetargowe dotyczące  nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Płocku przy ul. Góry w obrębie Nr 14 "GÓRY", oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 124 o pow. 550 m², dla której w Sądzie Rejonowym w Płocku VI Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr PL1P/00092824/8."
  Załączniki:
 • Informacja o wyniku przetargu 12 listopada 2020, godzina 10:19

 • Dział: Gospodarowanie Nieruchomościami Skarbu Państwa
  Data: 2020-11-12