Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. dowodów osobistych
Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich Referat Spraw Obywatelskich Zespół Dowodów Osobistych

Urząd Miasta Płocka
pl. Stary Rynek 1
09-400 Płock

Informacja o wynikach naboru na stanowisko:
       
Podinspektor –  wieloosobowe stanowisko ds. dowodów osobistych
Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich
Referat Spraw Obywatelskich
Zespół Dowodów Osobistych
Ogłoszenie Nr 14/2022

       
Prezydent Miasta Płocka informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany do zatrudnienia Pan Mateusz Sobiecki zamieszkały w miejscowości Płock.

Uzasadnienie:
Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne postawione w ogłoszeniu o naborze przeprowadzono test kwalifikacyjny i rozmowę kwalifikacyjną. Kandydaci oceniani byli
według następujących kryteriów: kwalifikacje; znajomość aktów prawnych podanych w ogłoszeniu o naborze; przydatność do pracy na stanowisku Podinspektor –
wieloosobowe stanowisko ds. dowodów osobistych; sposób prezentacji.
Pan Mateusz Sobiecki spełnił w najwyższym stopniu wymagania stawiane kandydatom na w/w stanowisko.


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 2 miesiące temu (piątek, 15 kwietnia 2022, godzina 14:16)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 266
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji