Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. administracji architektoniczno – budowlanej
Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. administracji architektoniczno – budowlanej

Urząd Miasta Płocka
pl. Stary Rynek 1
09-400 Płock

Informacja o wynikach naboru na stanowisko:


Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. administracji architektoniczno – budowlanej
Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta
Referat Administracji Architektoniczno - Budowlanej


Ogłoszenie Nr 22/2020


Prezydent Miasta Płocka informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana do zatrudnienia Pani Edyta Wojtalewicz  zamieszkała w Płocku.

Uzasadnienie:
Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne postawione w ogłoszeniu o naborze przeprowadzono rozmowę kwalifikacyjną. Kandydaci oceniani byli według następujących kryteriów: kwalifikacje; znajomość aktów prawnych podanych w ogłoszeniu o naborze; przydatność do pracy na stanowisku Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. administracji architektoniczno - budowlanej; sposób prezentacji.

Pani Edyta Wojtalewicz spełniła w najwyższym stopniu wymagania stawiane kandydatom na w/w stanowisko.


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 1 rok temu (czwartek, 08 października 2020, godzina 17:48)
  • Osoba publikująca: Marta Komorkowska
  • Nadzór nad treścią: Marta Komorkowska
  • Ilość wyświetleń: 572
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji