Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. pomocy społecznej i współpracy z instytucjami rynku pracy
Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. pomocy społecznej i współpracy z instytucjami rynku pracy

Urząd Miasta Płocka
pl. Stary Rynek 1
09-400 Płock

Informacja o wynikach naboru na stanowisko:

Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. pomocy społecznej i współpracy z instytucjami rynku pracy
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

       
Ogłoszenie Nr 66/2023
       
Prezydent Miasta Płocka informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana do zatrudnienia Pani Joanna Wolińska, zamieszkała w miejscowości Brwilno.

Uzasadnienie:
Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne postawione w ogłoszeniu o naborze przeprowadzono test kwalifikacyjny i rozmowę kwalifikacyjną. Kandydaci oceniani byli według następujących kryteriów: kwalifikacje; znajomość aktów prawnych podanych w ogłoszeniu o naborze; przydatność do pracy na stanowisku Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. pomocy społecznej i współpracy z instytucjami rynku pracy; sposób prezentacji.
Pani Joanna Wolińska spełniła w najwyższym stopniu wymagania stawiane kandydatom na w/w stanowisko.


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 3 miesiące temu (czwartek, 16 listopada 2023, godzina 13:03)
  • Osoba publikująca: Marta Komorkowska
  • Nadzór nad treścią: Magdalena Kaczmarczyk
  • Ilość wyświetleń: 234
  • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 16 listopada 2023, godzina 13:03
  • Historia aktualizacji

  • 16 listopada 2023, godzina 13:03 Aktualizacja dokumentu