Podinspektor – wieloosobowe stanowisko w Kancelarii ogólnej Urzędu
Podinspektor – wieloosobowe stanowisko w Kancelarii ogólnej Urzędu

Urząd Miasta Płocka
pl. Stary Rynek 1
09-400 Płock

Informacja o wynikach naboru na stanowisko:
   
Podinspektor – wieloosobowe stanowisko w Kancelarii ogólnej Urzędu
Wydział Organizacyjny
Referat Organizacji Pracy
   
Ogłoszenie Nr 12/2019
   

Prezydent Miasta Płocka informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana do zatrudnienia Pani Alicja Kalinowska - Budek zamieszkała w Płocku.

Uzasadnienie:
Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne postawione w ogłoszeniu o naborze przeprowadzono test kwalifikacyjny i rozmowę kwalifikacyjną. Kandydaci oceniani byli według następujących kryteriów: kwalifikacje; znajomość aktów prawnych podanych w ogłoszeniu o naborze; przydatność do pracy na stanowisku Podinspektor – wieloosobowe stanowisko w Kancelarii ogólnej Urzędu, sposób prezentacji.
Pani Alicja Kalinowska – Budek spełniła w najwyższym stopniu wymagania stawiane kandydatom na w/w stanowisko.


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 3 lata temu (piątek, 09 sierpnia 2019, godzina 14:56)
  • Osoba publikująca: Ewa Selig
  • Nadzór nad treścią: Ewa Selig
  • Ilość wyświetleń: 2 695 411
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji