Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. transportu drogowego oraz kontroli przedsiębiorców
Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej

Urząd Miasta Płocka
pl. Stary Rynek 1
09-400 Płock

Informacja o wynikach naboru na stanowisko:
       
Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. transportu drogowego oraz kontroli przedsiębiorców
Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
Ogłoszenie Nr 8/2022

       
Prezydent Miasta Płocka informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana do zatrudnienia Pani Dagmara Słupecka zamieszkała w miejscowości Płock.
       
Uzasadnienie:
Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne postawione w ogłoszeniu o naborze przeprowadzono test kwalifikacyjny i rozmowę kwalifikacyjną. Kandydaci oceniani byli według następujących kryteriów: kwalifikacje; znajomość aktów prawnych podanych w ogłoszeniu o naborze; przydatność do pracy na stanowisku Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. transportu drogowego oraz kontroli przedsiębiorców; sposób prezentacji.
Pani Dagmara Słupecka spełniła w najwyższym stopniu wymagania stawiane kandydatom na w/w stanowisko.


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 5 miesięcy temu (środa, 09 marca 2022, godzina 13:50)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 306
  • Data ostatniej aktualizacji: środa, 09 marca 2022, godzina 13:51
  • Historia aktualizacji

  • 09 marca 2022, godzina 13:51 Aktualizacja dokumentu