Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. wymiaru opłat
Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. wymiaru opłat

Urząd Miasta Płocka
pl. Stary Rynek 1
09-400 Płock

Informacja o wynikach naboru na stanowisko:

Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. wymiaru opłat
Wydział Podatków i Księgowości
u Zastępcy Dyrektora Wydziału ds. Podatków i Opłat
Referat Opłat

Ogłoszenie Nr 2/2019


Prezydent Miasta Płocka informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana do zatrudnienia Pani Joanna Krzewska zamieszkała w Płocku.

Uzasadnienie:
Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne postawione w ogłoszeniu o naborze przeprowadzono test kwalifikacyjny i rozmowę kwalifikacyjną. Kandydaci oceniani byli według następujących kryteriów: kwalifikacje; znajomość aktów prawnych podanych w ogłoszeniu o naborze; przydatność do pracy na stanowisku Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. wymiaru opłat; sposób prezentacji.
Pani Joanna Krzewska spełniła w najwyższym stopniu wymagania stawiane kandydatom na w/w stanowisko.


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 3 lata temu (poniedziałek, 25 marca 2019, godzina 14:12)
  • Osoba publikująca: Ewa Selig
  • Nadzór nad treścią: Ewa Selig
  • Ilość wyświetleń: 2 695 615
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji