KWARTALNA INROMACJA O UDZIELONYCH UMORZENIACH NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH za II kwartał 2011 roku
KWARTALNA INROMACJA O UDZIELONYCH UMORZENIACH NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH za II kwartał 2011 roku

KWARTALNA INFORMACJA 
O UDZIELONYCH UMORZENIACH
NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 60 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU
O FINANSACH PUBLICZNYCH
(za II kwartał 2011 roku)


I. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku

zadania własne:
Tytuł umorzenia: - usługi opiekuńcze   - kwota 2.280,32 zł.  
 - liczba decyzji 3
Podstawa prawna: art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. jedn. Dz. U. Nr 175, poz. 1362 z 2009 r. ze zm.)

Tytuł umorzenia: - pobyt w mieszkaniu chronionym terapeutycznym  - kwota 900,00 zł.  
 - liczba decyzji 1
Podstawa prawna: art. 97 ust.1 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. jedn. Dz. U. Nr 175, poz. 1362 z 2009 r. ze zm.)

Tytuł umorzenia: - pobyt dziecka w Rodz. Domu Dziecka - kwota 12.474,47 zł.  
 - liczba decyzji 1
Podstawa prawna: art. 80 i 81 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. jedn. Dz. U. Nr 175, poz. 1362 z 2009 r. ze zm.)

Tytuł umorzenia: - zasiłek celowy - kwota 290,50 zł.  
 - liczba decyzji 1
Podstawa prawna: art. 39 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. jedn. Dz. U. Nr 175, poz. 1362 z 2009 r. ze zm.)

Tytuł umorzenia: - zasiłek okresowy (gmina) - kwota 137,85 zł.  
 - liczba decyzji 1
Podstawa prawna: art. 38 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. jedn. Dz. U. Nr 175, poz. 1362 z 2009 r. ze zm.)

zadania zlecone:
Tytuł umorzenia: - specjalistyczne usługi opiekuńcze  - kwota 176,40 zł.
 - liczba decyzji 1
Podstawa prawna: art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. jedn. Dz. U. Nr 175, poz. 1362 z 2009 r. ze zm.)

Tytuł umorzenia: - zasiłek stały - kwota 3.663,91 zł.  - liczba decyzji 2
Podstawa prawna: art. 37 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. jedn. Dz. U. Nr 175, poz. 1362 z 2009 r. ze zm.)

Tytuł umorzenia: - zasiłek okresowy (państwo) - kwota 152,75 zł.  
 - liczba decyzji 1
Podstawa prawna: art. 38 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. jedn. Dz. U. Nr 175, poz. 1362 z 2009 r. ze zm.)

Tytuł umorzenia: - wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego - kwota 1.187,00 zł.  
 - liczba decyzji 1
Podstawa prawna: art. 30 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t. jedn. Dz. U. Nr 192, poz. 1378 z 2007 r. ze zm.)


II. Miejski Zarząd Dróg w Płocku

Tytuł umorzenia: - opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele związane z budową, przebudową,
                                 remontem, utrzymaniem i ochroną dróg   - kwota 110.095,23 zł.   - liczba decyzji 8
Podstawa prawna: art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r.  Nr 19, poz. 115 ze zm.)

 

III. Izba Wytrzeźwień w Płocku


Tytuł umorzenia: - opłata za pobyt w Izbie Wytrzeźwień   - kwota 39.768,18 zł.   - liczba decyzji 98
Podstawa prawna: art. 42 ust 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 i Nr 167, poz. 1372)


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 11 lat temu (wtorek, 26 lipca 2011, godzina 10:11)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 810
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji