Rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb. OOS - 04.

 

Z dniem 1 sierpnia 2020 r.,  weszła w życie ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (zwana dalej ustawą) likwidująca rejestr sprzętu pływającego służącego do połowu ryb prowadzony przez starostę na podstawie art 20 ust. 3 ustawy o rybactwie śródlądowym.
Przez okres 90 miesięcy powyższy rejestr będzie utrzymywany do celów archiwalnych tj. wydawania  zainteresowanym zaświadczeń, wyciągów i odpisów.
Wpisy do rejestrów oraz dokumenty rejestracyjne wydane na podstawie  ustawy o rybactwie śródlądowym zachowują ważność w przypadku:

 • wpisów do rejestrów dokonanych oraz dokumentów wydanych do dnia 1 stycznia 2000 r. - przez okres 12 miesięcy;
 • wpisów do rejestrów dokonanych oraz dokumentów wydanych do dnia 1 stycznia 2006 r. - przez okres 18 miesięcy;
 • wpisów do rejestrów dokonanych oraz dokumentów wydanych po dniu 1 stycznia 2006 r. - przez okres 30 miesięcy.

od dnia wejścia w życie ustawy.

Właściciel jednostki pływającej, zarejestrowanej zgodnie z dotychczasowymi przepisami, która podlega obecnie obowiązkowi rejestracji tj:

 • jacht oraz jednostka pływająca używana do amatorskiego połowu ryb, o długości większej niż 7,5 m lub napędzie mechanicznym o mocy większej niż 15 kW;
 • jednostka pływająca używana do połowów rybackich,
 • jednostka pływająca uprawiająca żeglugę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

ma obowiązek ją zarejestrować przed upływem terminu ważności dokumentu rejestracyjnego.

Tym samym tracą ważność dotychczas obowiązujące zasady rejestracji jednostek pływających służących do połowu ryb zgodnie z zapisem art. 3 ustawy z dnia 12 kwietnia  2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz.U. z 2018r. poz. 1137 z późn. zm.), a jednostki pływające o długości większej niż 7,5 m lub napędzie mechanicznym o mocy większej niż 15 kW podlegają obowiązkowi rejestracji.

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 1 rok temu (wtorek, 11 sierpnia 2020, godzina 07:14)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Rafał Frankowski
 • Ilość wyświetleń: 1 346
 • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji
Podobne sprawy