Nadawanie uprawnień szkoły publicznej szkołom niepublicznym z dniem rozpoczęcia działalności.  OE - 05.

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: brak

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Dokumenty niezbędne do uzyskania wpisu do ewidencji szkół niepublicznych prowadzonej przez Miasto Płock i uzyskania zaświadczenia o wpisie do ewidencji.
2. Wniosek osoby prowadzącej niepubliczną szkołę ponadgimnazjalną o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności.
3. Zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2019 r. poz. 1481 ze zm.).
4. Pozytywna opinia kuratora oświaty o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie w zawodach, dla których zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego ministrem właściwym jest minister do spraw zdrowia, także opinia tego ministra o spełnieniu ww. wymagań.

WYSOKOŚĆ OPŁATY: nie dotyczy

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: w terminie 30 dni od złożenia wniosku

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: Decyzja o nadaniu uprawnień szkoły publicznej placówce niepublicznej lub decyzja o odmowie nadania uprawnień szkoły publicznej.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
- za pośrednictwem poczty: Urząd Miasta Płocka Wydział Edukacji, 09-400 Płock, Stary Rynek 1
- osobiście: Urząd Miasta Płocka, 09-400 Płocka, Stary Rynek 1, Biuro Obsługi Klienta, stanowisko nr 1.

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Edukacji.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2019 r. poz. 1481 ze zm.).
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U z 2020 r. poz. 256).

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30. 

 

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 6 lat temu (wtorek, 25 sierpnia 2015, godzina 11:56)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Rafał Frankowski
 • Ilość wyświetleń: 2 695 678
 • Data ostatniej aktualizacji: piątek, 21 lutego 2020, godzina 12:14
 • Historia aktualizacji

 • 21 lutego 2020, godzina 12:14 Aktualizacja danych
  20 lutego 2020, godzina 16:49 Aktualizacja danych
  07 stycznia 2019, godzina 09:42 Aktualizacja danych
  11 lipca 2017, godzina 13:00 Aktualizacja danych
  14 lutego 2017, godzina 13:59 Aktualizacja danych
  31 stycznia 2017, godzina 09:50 Aktualizacja danych
  09 stycznia 2017, godzina 07:17 Aktualizacja danych
  03 listopada 2016, godzina 15:37 Aktualizacja danych
  03 listopada 2016, godzina 15:12 Aktualizacja danych
  17 października 2016, godzina 08:33 Aktualizacja danych
  17 października 2016, godzina 08:23 Aktualizacja danych
  14 października 2016, godzina 12:33 Aktualizacja danych
  13 października 2016, godzina 11:45 Aktualizacja danych
  13 października 2016, godzina 11:44 Aktualizacja danych
  13 października 2016, godzina 10:49 Aktualizacja danych
  13 października 2016, godzina 10:49 Aktualizacja danych
  13 października 2016, godzina 10:29 Aktualizacja danych
  13 października 2016, godzina 10:28 Aktualizacja danych
  29 września 2015, godzina 10:11 Aktualizacja danych
  02 września 2015, godzina 11:30 Aktualizacja danych
  26 sierpnia 2015, godzina 11:28 Aktualizacja danych
  26 sierpnia 2015, godzina 11:27 Aktualizacja danych
  26 sierpnia 2015, godzina 11:25 Aktualizacja danych