Głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania. OSO - 04.

NIEZBĘDNY FORMULARZ: Zgłoszenie pisemne – wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania można złożyć osobiście w dowolnym urzędzie gminy.

Do pobrania także na Stanowisku Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6, w Biurze Obsługi Klienta (wejście od ul. Zduńskiej) stanowisko nr 2.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania.
 2. Dokument tożsamości (dowód osobisty, mDowód, paszport).

Wyborca zameldowany na pobyt stały w Płocku oraz ujęty w stałym obwodzie głosowania, który zamierza głosować poza miejscem stałego zamieszkania, może złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnej komisji obwodowej na terenie kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

Podobnie wyborca, który w dniu wyborów chce głosować na terenie Płocka, a nie jest na jego terenie zameldowany na pobyt stały oraz nie dopisał się do spisu wyborców, może pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania z dowolnego urzędu miasta lub gminy i na jego podstawie zagłosować w dowolnie wybranej komisji obwodowej.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania należy złożyć w okresie od dnia 26 kwietnia 2024 r. do dnia 6 czerwca 2024 r.

Zaświadczenia o prawie do głosowania wydawane są przez Referat Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Płocka:

 • Al. J. Piłsudskiego 6: poniedziałek - piątek 8.00-17.00 - wizytę można zarezerwować poprzez system internetowej rezerwacji dostępny na https://nowy.plock.eu/rezerwacje/
 • Biuro Obsługi Klienta (wejście od ul. Zduńskiej): poniedziałek, wtorek, środa 8.00-15.30, czwartek 9.00-17.30, piątek 9.00-15.30.

Zaświadczenie o prawie do głosowania można również odebrać w dowolnym urzędzie gminy.

UWAGA! Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania, zostanie skreślony ze spisu wyborców w miejscu zamieszkania, a w dniu głosowania dopisany do spisu w obwodowej komisji wyborczej w miejscu pobytu w dniu wyborów, po przedłożeniu tego zaświadczenia.

W przypadku utraty zaświadczenia o prawie do głosowania, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcia udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: Nie podlega opłacie.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: Niezwłocznie.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Stanowisko Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6, Biuro Obsługi Klienta (wejście od ul. Zduńskiej) stanowisko nr 2.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. 2023 r. poz. 2408 ze zm.)

GODZINY OBSŁUGI KLIENTÓW:

 • Al. J. Piłsudskiego 6: poniedziałek - piątek 8.00-17.00,
 • Biuro Obsługi Klienta (wejście od ul. Zduńskiej): poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30.
Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 1 miesiąc temu (piątek, 26 kwietnia 2024, godzina 11:56)
 • Osoba publikująca: System BIP
 • Nadzór nad treścią: Dyrektor Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich
 • Ilość wyświetleń: 219
 • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 16 maja 2024, godzina 13:06
 • Historia aktualizacji

 • 16 maja 2024, godzina 13:06 Aktualizacja dokumentu
  26 kwietnia 2024, godzina 12:43 Aktualizacja dokumentu
  26 kwietnia 2024, godzina 12:41 Aktualizacja dokumentu
Podobne sprawy