Wypłacanie świadczenia pieniężnego żołnierzom ( żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe). OSO - 18.


NIEZBĘDNY FORMULARZ: Zgłoszenie pisemne – wniosek, który może złożyć wyłącznie żołnierz, do pobrania także na Stanowisku Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6, w Biurze Obsługi Klienta (wejście od ul. Zduńskiej) stanowisko nr 2.

WYMAGANE DOKUMENTY: 

 1. Zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, pracodawcy, wójta, burmistrza lub prezydenta miasta   określające kwotę dziennego utraconego wynagrodzenia albo dochodu (wzór zaświadczenia do pobrania).
 2. Zaświadczenie dowódcy jednostki wojskowej stwierdzające okres odbytych ćwiczeń wojskowych.

WYSOKOŚĆ OPŁATY: bez opłat

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: Prezydent Miasta Płocka niezwłocznie, nie później niż w terminie siedmiu dni od otrzymania wniosku wypłaca żołnierzowi świadczenie rekompensujące.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: przelew na podane konto lub wypłata gotówkowa.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Stanowisko Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6, Biuro Obsługi Klienta (wejście od ul. Zduńskiej) stanowisko nr 2 lub drogą pocztową, odbiór dokumentów drogą pocztową lub w Referacie Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Płocka, Al. Piłsudskiego 6, I piętro, pokój 120.

SPRAWĘ PROWADZI: Referat Spraw Obywatelskich

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55

PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 372 ze zm.).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy (Dz. U. z 2018 r. poz. 881).

GODZINY OBSŁUGI KLIENTÓW: Al. J. Piłsudskiego 6: poniedziałek - piątek 8.00-17.00.
Biuro Obsługi Klienta (wejście od ul. Zduńskiej): poniedziałek, wtorek, środa 8.00-15.30, czwartek 9.00-17.30, piątek 9.00-15.30.

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
2. kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. dane osobowe przetwarzane będą w celu wypłaty świadczenia rekompensującego dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe zgodnie z przepisami ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej;
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat;
6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji wniosku na mocy ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 4 lata temu (wtorek, 06 czerwca 2017, godzina 11:41)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Rafał Frankowski
 • Ilość wyświetleń: 2 696 629
 • Data ostatniej aktualizacji: wtorek, 09 marca 2021, godzina 13:51
 • Historia aktualizacji

 • 09 marca 2021, godzina 13:51 Aktualizacja dokumentu
  09 marca 2021, godzina 13:30 Aktualizacja dokumentu
  09 marca 2021, godzina 13:02 Aktualizacja dokumentu
  15 grudnia 2020, godzina 07:57 Aktualizacja dokumentu
  17 września 2020, godzina 16:55 Aktualizacja danych
  12 grudnia 2019, godzina 10:34 Aktualizacja danych
  12 grudnia 2019, godzina 10:34 Aktualizacja danych
  07 stycznia 2019, godzina 10:23 Aktualizacja danych
  21 listopada 2018, godzina 10:05 Aktualizacja danych
  28 grudnia 2017, godzina 14:46 Aktualizacja danych
  28 sierpnia 2017, godzina 08:27 Aktualizacja danych
  07 lipca 2017, godzina 11:06 Aktualizacja danych
  06 czerwca 2017, godzina 11:53 Aktualizacja danych
  06 czerwca 2017, godzina 11:49 Aktualizacja danych
  06 czerwca 2017, godzina 11:47 Aktualizacja danych
  06 czerwca 2017, godzina 11:47 Aktualizacja danych
  06 czerwca 2017, godzina 11:45 Aktualizacja danych
  06 czerwca 2017, godzina 11:44 Aktualizacja danych
  06 czerwca 2017, godzina 11:41 Aktualizacja danych
Podobne sprawy