REG - 35. Dostosowanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką do wymagań określonych ustawie z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy- Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz.1123).


Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1123) na przedsiębiorców posiadających licencję na krajowy transport drogowy w zakresie przewozu osób taksówką udzielone przed 17 września 2023 r. został nałożony obowiązek przedstawienia organowi, który wydał przedmiotową licencję, w terminie do dnia 31 marca 2024 r., dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań: określonych odpowiednio w art. 5c ust.1 pkt 4 i 6, art. 6 ust. 1 pkt 2 oraz art. 8 ust. 3 pkt 3a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. W przypadku niezłożenia wymaganych dokumentów lub niespełnienia wymagań ustawowych, licencje wydane przed dniem 17 września 2023 r. zachowują ważność do upływu okresu, na który zostały udzielone, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2024 r.

 

Informujemy, że wizytę można zarezerwować poprzez system internetowej rezerwacji dostępny na  https://nowy.plock.eu/rezerwacje/

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek o dostosowanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką (druk wniosku dostępny na Stanowisku Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6).


WYMAGANE DOKUMENTY:

1. zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewóz, zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby nie zatrudnione, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz spełniają warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 2 ustawy o transporcie drogowym,

2. prawo jazdy*

3. orzeczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy*.

4. orzeczenie psychologiczne potwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy*,

 

* - dotyczy przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewozy TAXI i zatrudnionych kierowców

 

WYSOKOŚĆ OPŁATY: brak opłat


SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: brak opłat


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: do 14 dni od złożenia kompletu dokumentów


FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: wydanie potwierdzenia spełniania wymagań


MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Stanowisko Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6.


SPRAWĘ PROWADZI: Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej


INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55

 

Zaświadczenia o niekaralności wydaje:

     Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Płocku, Pl. Narutowicza 4, pok. 3, tel. 24 269-72-81 lub

    Ministerstwo Sprawiedliwości Krajowy Rejestr Karny, Warszawa ul. Czerniakowska 100, tel. 71 748 96 00 lub online: https://ekrk.ms.gov.pl

 

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;
 • Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

 

GODZINY OBSŁUGI KLIENTÓW w budynku przy Al. J. Piłsudskiego 6: poniedziałek - piątek 8.00-17.00.

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 6 miesięcy temu (piątek, 17 listopada 2023, godzina 09:27)
 • Osoba publikująca: System BIP
 • Nadzór nad treścią: Dyrektor Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich
 • Ilość wyświetleń: 752
 • Data ostatniej aktualizacji: poniedziałek, 20 maja 2024, godzina 12:53
 • Historia aktualizacji

 • 20 maja 2024, godzina 12:53 Aktualizacja dokumentu
  08 lutego 2024, godzina 17:24 Aktualizacja dokumentu
  17 listopada 2023, godzina 10:33 Aktualizacja dokumentu
  17 listopada 2023, godzina 10:28 Aktualizacja dokumentu
  17 listopada 2023, godzina 10:27 Aktualizacja dokumentu
  17 listopada 2023, godzina 10:26 Aktualizacja dokumentu
  17 listopada 2023, godzina 09:28 Aktualizacja dokumentu
Podobne sprawy