Wniosek o zwrot opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. REG - 34.

NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek o zwrot opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych (do pobrania na Stanowisku Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6).

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: do 1 miesiąca od złożenia dokumentów.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: zwrot opłaty

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: Stanowisko Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6.

SPRAWĘ PROWADZI: Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55

PODSTAWA PRAWNA
Art. 31 zzca ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U z 2021 r. poz. 159).
Uchwała nr 464/XXVIII/2021 Rady Miasta Płocka z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zwolnienia z
części opłaty za korzystanie w 2021 r. z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie miasta Płocka (opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 12 marca 2021 roku, poz. 2184).


GODZINY OBSŁUGI KLIENTÓW w budynku przy Al. J. Piłsudskiego 6: poniedziałek - piątek
8.00-18.00.

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 6 miesięcy temu (poniedziałek, 29 marca 2021, godzina 07:35)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Rafał Frankowski
 • Ilość wyświetleń: 623
 • Data ostatniej aktualizacji: poniedziałek, 12 lipca 2021, godzina 09:35
 • Historia aktualizacji

 • 12 lipca 2021, godzina 09:35 Aktualizacja dokumentu
  12 lipca 2021, godzina 09:35 Aktualizacja dokumentu
  29 marca 2021, godzina 11:43 Aktualizacja dokumentu
Podobne sprawy