Nadawanie uprawnień szkoły publicznej funkcjonującym niepublicznym szkołom ponadgimnazjalnym.  OE - 04.

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: brak

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek osoby prowadzącej niepubliczną szkołę ponadgimnazjalną o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności.
2. Zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 7 ust. 3 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2019 r. 1481 ze zm.).
3. Pozytywna opinia kuratora oświaty o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie w zawodach, dla których zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego ministrem właściwym jest minister do spraw zdrowia, także opinia tego ministra o spełnieniu ww. wymagań.

WYSOKOŚĆ OPŁATY: nie dotyczy

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: w terminie 30 dni od złożenia wniosku

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: Decyzja o nadaniu uprawnień szkoły publicznej placówce niepublicznej lub decyzja o odmowie nadania uprawnień szkoły publicznej.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
- za pośrednictwem poczty: Urząd Miasta Płocka Wydział Edukacji, 09-400 Płock, Stary Rynek 1
- osobiście: Urząd Miasta Płocka, 09-400 Płocka, Stary Rynek 1- Biuro Obsługi Klienta- stanowisko nr 1.

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Edukacji.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA:
- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2019 r. poz. 1481 ze zm.),
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2020 r. poz. 256).

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30. 

 

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 6 lat temu (wtorek, 25 sierpnia 2015, godzina 11:57)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Rafał Frankowski
 • Ilość wyświetleń: 2 695 627
 • Data ostatniej aktualizacji: piątek, 21 lutego 2020, godzina 12:14
 • Historia aktualizacji

 • 21 lutego 2020, godzina 12:14 Aktualizacja danych
  20 lutego 2020, godzina 16:49 Aktualizacja danych
  07 stycznia 2019, godzina 09:42 Aktualizacja danych
  11 lipca 2017, godzina 13:00 Aktualizacja danych
  14 lutego 2017, godzina 13:58 Aktualizacja danych
  31 stycznia 2017, godzina 09:49 Aktualizacja danych
  09 stycznia 2017, godzina 07:16 Aktualizacja danych
  03 listopada 2016, godzina 15:36 Aktualizacja danych
  03 listopada 2016, godzina 15:11 Aktualizacja danych
  17 października 2016, godzina 08:33 Aktualizacja danych
  17 października 2016, godzina 08:20 Aktualizacja danych
  17 października 2016, godzina 08:19 Aktualizacja danych
  17 października 2016, godzina 08:17 Aktualizacja danych
  13 października 2016, godzina 11:40 Aktualizacja danych
  13 października 2016, godzina 10:27 Aktualizacja danych
  02 września 2015, godzina 11:29 Aktualizacja danych
  26 sierpnia 2015, godzina 11:20 Aktualizacja danych
  26 sierpnia 2015, godzina 11:18 Aktualizacja danych
  26 sierpnia 2015, godzina 11:16 Aktualizacja danych
  26 sierpnia 2015, godzina 11:16 Aktualizacja danych