Płocka Karta Familijna „3+”.  WOP - 05.

UWAGA: Płocka Karta Familijna 3+ występuje obecnie jako pakiet Płockiej Karty Mieszkańca, www.plockarta.eu

Karta przysługuje rodzinom wielodzietnym (bez względu na dochody) mającym na utrzymaniu 3 lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje, bądź bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności pozostających pod opieką rodzica.

Karta przysługuje również rodzinom zastępczym, u których pod opieką przebywa troje lub więcej dzieci łącznie oraz podopiecznym Rodzinnych Domów Dziecka w Płocku.

W przypadku rodzin, gdzie partnerzy pozostają w związku nieformalnym o Kartę może ubiegać się rodzic minimum trójki dzieci.

Kartę przyznaje się wyłącznie rodzinom zameldowanym  lub zamieszkującym w Płocku.

Karta przysługuje osobom będącym beneficjentami programu Płockiej Karty Familijnej 3+ na podstawie posiadanej przez nich Płockiej Karty Familijnej, lub jeżeli posiadają aktywny pakiet mieszkańca w ramach Programu Płocka Karta Mieszkańca.NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek - druk do pobrania w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 6.

WYMAGANE DOKUMENTY: Przy składaniu wniosku należy okazać oryginalne dokumenty potwierdzające stanowienie rodziny wielodzietnej tj.:

- rodzice: dowód tożsamości,

- dzieci w wieku szkolnym: aktualna legitymacja szkolna,

- dzieci w wieku do 6 lat: oświadczenie rodzica lub opiekuna,

- studenci do 25 roku życia: aktualna legitymacja studencka lub zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce,

- rodziny zastępcze: postanowienie sądu lub umowa z Prezydentem o ustanowieniu rodziny zastępczej,

- Rodzinne Domy Dziecka – postanowienie sądu,

- dzieci legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności – orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

WYSOKOŚĆ OPŁAT: 
Wydanie katy nie podlega opłacie.

W przypadku zagubienia karty lub zmiany danych osobowych użytkownik ma prawo wystąpić z wnioskiem o wydanie duplikatu. Wydanie ponowne karty wiąże się z opłatą w wysokości 10zł. Wymiana i opłata możliwa jedynie w punkcie Obsługi Klienta ul. Przemysłowa 17.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
14 dni od daty pozytywnej weryfikacji w Programie Płockiej Karty Mieszkańca.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: Wydanie imiennych kart.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Biuro Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 6.

SPRAWĘ PROWADZI: Biuro Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 6.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA:
Uchwała NR 159/VIII/2019 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia programu „Płocka Karta Mieszkańca”

Zarządzenie Nr 1667/2020 Prezydenta Miasta Płocka  z dnia 6 sierpnia 2020 roku w sprawie: Regulaminu Płockiej Karty Familijnej 3+ w ramach Programu Płocka Karta Mieszkańca.

GODZINY OBSŁUGI KLIENTA: poniedziałek, wtorek, środa 8.00-15.30, czwartek 9.00-17.30, piątek 9.00-15.30.Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 7 lat temu (czwartek, 18 sierpnia 2016, godzina 15:30)
 • Osoba publikująca: Rafał Frankowski
 • Nadzór nad treścią: Rafał Frankowski
 • Ilość wyświetleń: 2 703 338
 • Data ostatniej aktualizacji: środa, 26 października 2022, godzina 13:10
 • Historia aktualizacji

 • 26 października 2022, godzina 13:10 Aktualizacja dokumentu
  13 stycznia 2022, godzina 12:16 Aktualizacja dokumentu
  13 stycznia 2022, godzina 12:15 Aktualizacja dokumentu
  09 sierpnia 2018, godzina 15:14 Aktualizacja danych
  09 sierpnia 2018, godzina 15:13 Aktualizacja danych
  24 maja 2018, godzina 12:49 Aktualizacja danych
  15 lutego 2017, godzina 13:59 Aktualizacja danych
  17 listopada 2016, godzina 13:02 Aktualizacja danych
  17 listopada 2016, godzina 12:59 Aktualizacja danych
  18 sierpnia 2016, godzina 16:02 Aktualizacja danych
  18 sierpnia 2016, godzina 16:01 Aktualizacja danych