Starszy Specjalista – stanowisko ds. czasu pracy i szkoleń

Urząd Miasta Płocka
pl. Stary Rynek 1
09-400 Płock

Informacja o wynikach naboru na stanowisko:

Starszy Specjalista – stanowisko ds. czasu pracy i szkoleń
Wydział Organizacyjny
Referat Organizacji i Kadr
Zespół Kadr
Ogłoszenie Nr 19/2020


Prezydent Miasta Płocka informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana do zatrudnienia Pani Anna Imbir zamieszkała w Płocku.

Uzasadnienie:
Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne postawione w ogłoszeniu o naborze przeprowadzono rozmowę kwalifikacyjną. Kandydaci oceniani byli według następujących kryteriów: kwalifikacje; znajomość aktów prawnych podanych w ogłoszeniu o naborze; przydatność do pracy na stanowisku Starszy Specjalista – stanowisko ds. czasu pracy i szkoleń; sposób prezentacji, doświadczenie.

Pani Anna Imbir spełniła w najwyższym stopniu wymagania stawiane kandydatom na w/w stanowisko.


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 2 lata temu (czwartek, 30 lipca 2020, godzina 14:44)
  • Osoba publikująca: Ewa Selig
  • Nadzór nad treścią: Ewa Selig
  • Ilość wyświetleń: 1 054
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji