Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. rejestracji pojazdów
Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich Referat Komunikacji Zespół Rejestracji Pojazdów

Urząd Miasta Płocka
pl. Stary Rynek 1
09-400 Płock

Informacja o wynikach naboru na stanowisko:
       
Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. rejestracji pojazdów
Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich
Referat Komunikacji
Zespół Rejestracji Pojazdów
Ogłoszenie Nr 23/2021

       
Prezydent Miasta Płocka informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana do zatrudnienia Pani Karolina Jankowska zamieszkała w miejscowości Płock.
       
Uzasadnienie:

Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne postawione w ogłoszeniu o naborze przeprowadzono test kwalifikacyjny i rozmowę kwalifikacyjną. Kandydaci oceniani byli według następujących kryteriów: kwalifikacje; znajomość aktów prawnych podanych w ogłoszeniu o naborze; przydatność do pracy na stanowisku Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. rejestracji pojazdów; sposób prezentacji.
Pani Karolina Jankowska spełniła w najwyższym stopniu wymagania stawiane kandydatom na w/w stanowisko.


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 9 miesięcy temu (piątek, 15 października 2021, godzina 11:23)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 292
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji