Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Uchwały Rady Miasta

UCHWAŁA NR 53/VI/11 z dnia 22 lutego 2011 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2011-2050
UCHWAŁA NR 77/VIII/11 z dnia 29 marca 2011 roku
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2011-2050
UCHWAŁA NR 107/IX/11 z dnia 19 kwietnia 2011
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2011-2050
UCHWAŁA NR 134/X/2011 z dnia 31 maja 2011 roku
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2011-2050
UCHWAŁA NR 154/XII/11 z dnia 28 czerwca 2011
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2011-2050
UCHWAŁA NR 180/XIII/11 z dnia 30 sierpnia 2011 roku
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2011-2050
UCHWAŁA NR 213/XV/2011 z dnia 27 września 2011 roku
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2011-2050
UCHWAŁA NR 230/XVI/2011 z dnia 25 października 2011
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2011-2050
UCHWAŁA NR 248/XVII/11 z dnia 29 listopada 2011
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2011-2050
UCHWAŁA NR 274/XVIII/2011 z dnia 29 grudnia 2011
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2011-2050
Zarządzenia Prezydenta Miasta

Zarządzenie Nr 210/11 z dnia 08 marca 2011r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2011-2050
Zarządzenie Nr 282/11 z dnia 31 marca 2011r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2011-2050
Zarządzenie Nr 302/11 z dnia 07 kwietnia 2011r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2011-2050
Zarządzenie Nr 431/11 z dnia 17 maja 2011r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2011-2050
Zarządzenie Nr 530/11 z dnia 16 czerwca 2011r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2011-2050
Zarządzenie Nr 628/11 z dnia 07 lipca 2011r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2011-2050
Zarządzenie Nr 726/11 z dnia 16 sierpnia 2011r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2011-2050
Zarządzenie Nr 847/11 z dnia 19 września 2011r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2011-2050
Zarządzenie Nr 897/11 z dnia 29 września 2011r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2011-2050
Zarządzenie Nr 922/11 z dnia 04 października 2011r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2011-2050
Zarządzenie Nr 972/11 z dnia 14 października 2011r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2011-2050
Zarządzenie Nr 1002/11 z dnia 27 października 2011r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2011-2050
Zarządzenie Nr 1067/11 z dnia 17 listopada 2011r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2011-2050
Zarządzenie Nr 1211/11 z dnia 19 grudnia 2011r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2011-2050
 • Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców: tel. 24 364 55 55,
  e-mail: info@plock.eu
 • adres skrzynki ePUAP dla Gminy-Miasta Płocka: /efixd3031y/skrytka
 • Biuro Obsługi Klienta (wejście od ulicy Zduńskiej 3),tel. 24 364 55 55
  1. Biuro Podawcze, Zamówienia Publiczne
  2. Meldunki, Dowody Osobiste
  3. Mieszkalnictwo, Obrót Nieruchomościami
  4. Odpady Komunalne
  5. Karty (KDR,Familijna,3+)
  6. Architektura, Urbanistyka
  7. Geodezja
  8. Informacja, Ochrona Środowiska/Transport
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek 9:00 - 15:30 oraz każda druga sobota miesiąca w godz. 8:00 - 15:30.
  Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
 • Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich:
  1. Referat Spraw Obywatelskich
  2. Referat Komunikacji
  3. Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
 • Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 17:00
 • ul. Kolegialna 9, tel. 24 364 55 55
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek 9:00 - 15:00.

Pisma urzędu miasta dostarczane są przez gońców. Gdy goniec nie zastanie adresata w domu, pozostawia zawiadomienie o niedoręczonej korespondencji. Pismo można odebrać w ciągu 7 dni, począwszy od następnego dnia roboczego, od godz. 11:00 w Urzędzie Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej 3), parter, pokój B-4.

Godziny pracy Zespołu Gońców:
 • wydawanie korespondencji: wtorek, środa: 7:30 - 16:30, czwartek 8:30 - 17:30, piątek: 8:30 - 16:30.
 • tel. 24 367 16 39, poniedziałek, wtorek, środa: 8.00-15.00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek: 9:00-15:00.