Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Uchwały Rady Miasta

UCHWAŁA NR 294/XIX/2012 z dnia 31 stycznia 2012
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2012-2050
UCHWAŁA NR 313/XX/2012 z dnia 28 lutego 2012
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2012-2050
UCHWAŁA NR 338/XXI/12 z dnia 27 marca 2012 roku
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2012-2050
UCHWAŁA NR 364/XXIII/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 roku
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2012-2050
UCHWAŁA NR 379/XXIV/2012 z dnia 29 maja 2012 roku
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2012-2050
UCHWAŁA NR 396/XXV/2012 z dnia 26 czerwca 2012
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2012-2050
UCHWAŁA NR 417/XXVI/2012 z dnia 28 sierpnia 2012 roku
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2012-2050
UCHWAŁA NR 440/XXVII/2012 z dnia 25 września 2012 roku
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2012-2050
UCHWAŁA NR 456/XXVIII/12 z dnia 30 października 2012
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2012-2050
UCHWAŁA NR 476/XXIX/2012 z dnia 27 listopada 2012
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2012-2050
UCHWAŁA NR 496/XXX/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2012-2050
Zarządzenia Prezydenta Miasta

Zarządzenie Nr 1300/12 z dnia 12 stycznia 2012r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2012-2050
Zarządzenie Nr 1328/12 z dnia 23 stycznia 2012r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2012-2050
Zarządzenie Nr 1415/12 z dnia 15 lutego 2012r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2012-2050
Zarządzenie Nr 1523/12 z dnia 19 marca 2012r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2012-2050
Zarządzenie Nr 1566/12 z dnia 03 kwietnia 2012r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2012-2050
Zarządzenie Nr 1601/12 z dnia 16 kwietnia 2012r.
w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2012-2050
Zarządzenie Nr 1730/12 z dnia 21 maja 2012r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2012-2050
Zarządzenie Nr 1811/12 z dnia 15 czerwca 2012r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Plock na lata 2012-2050
Zarządzenie Nr 1856/12 z dnia 27 czerwca 2012r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2012-2050
Zarządzenie Nr 2010/12 z dnia 17 sierpnia 2012r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2012-2050
Zarządzenie Nr 2139/12 z dnia 18 września 2012r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2012-2050
Zarządzenie Nr 2210/12 z dnia 08 października 2012r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2012-2050
Zarządzenie Nr 2272/12 z dnia 24 października 2012r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2012-2050
Zarządzenie Nr 2548/12 z dnia 17 grudnia 2012r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Plock na lata 2012-2050
Zarządzenie Nr 2634/12 z dnia 31 grudnia 2012r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2012-2050
 • Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców: tel. 24 364 55 55,
  e-mail: info@plock.eu
 • adres skrzynki ePUAP dla Gminy-Miasta Płocka: /efixd3031y/skrytka
 • Biuro Obsługi Klienta (wejście od ulicy Zduńskiej 3),tel. 24 364 55 55
  1. Biuro Podawcze, Zamówienia Publiczne
  2. Meldunki, Dowody Osobiste
  3. Mieszkalnictwo, Obrót Nieruchomościami
  4. Odpady Komunalne
  5. Karty (KDR,Familijna,3+)
  6. Architektura, Urbanistyka
  7. Geodezja
  8. Informacja, Ochrona Środowiska/Transport
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek 9:00 - 15:30 oraz każda druga sobota miesiąca w godz. 8:00 - 15:30.
  Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
 • Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich:
  1. Referat Spraw Obywatelskich
  2. Referat Komunikacji
  3. Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
 • Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 17:00
 • ul. Kolegialna 9, tel. 24 364 55 55
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek 9:00 - 15:00.

Pisma urzędu miasta dostarczane są przez gońców. Gdy goniec nie zastanie adresata w domu, pozostawia zawiadomienie o niedoręczonej korespondencji. Pismo można odebrać w ciągu 7 dni, począwszy od następnego dnia roboczego, od godz. 11:00 w Urzędzie Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej 3), parter, pokój B-4.

Godziny pracy Zespołu Gońców:
 • wydawanie korespondencji: wtorek, środa: 7:30 - 16:30, czwartek 8:30 - 17:30, piątek: 8:30 - 16:30.
 • tel. 24 367 16 39, poniedziałek, wtorek, środa: 8.00-15.00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek: 9:00-15:00.