Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Uchwały Rady Miasta

UCHWAŁA NR 525/XXXI/13 z dnia 29 stycznia 2013 roku
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2013 - 2050
UCHWAŁA NR 536/XXXII/2013 z dnia 26 lutego 2013 roku
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2013 - 2050
UCHWAŁA NR 549/XXXIII/2013 z dnia 26 marca 2013 roku
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2013 - 2026
UCHWAŁA NR 573/XXXIV/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 roku
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2013 - 2026
UCHWAŁA NR 591/XXXV/2013 z dnia 28 maja 2013 roku
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2013 - 2026
UCHWAŁA NR 614/XXXVI/2013 z dnia 25 czerwca 2013 roku
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2013 - 2026
UCHWAŁA NR 629/XXXVII/2013 z dnia 27 sierpnia 2013 roku
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2013 - 2030
UCHWAŁA NR 650/XXXVIII/2013 z dnia 24 września 2013 roku
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2013 - 2030
UCHWAŁA NR 673/XXXIX/2013 z dnia 29 października 2013 roku
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2013 - 2030
UCHWAŁA NR 689/XL/2013 z dnia 28 listopada 2013 roku
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2013 - 2030
UCHWAŁA NR 691/XLII/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2013 - 2030
Zarządzenia Prezydenta Miasta

Zarządzenie Nr 2911/13 z dnia 18 marca 2013r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2013-2026
Zarządzenie Nr 2979/13 z dnia 04 kwietnia 2013r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2013-2026
Zarządzenie Nr 3122/13 z dnia 20 maja 2013r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2013-2026
Zarządzenie Nr 3164/13 z dnia 31 maja 2013r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2013-2026
Zarządzenie Nr 3237/13 z dnia 17 czerwca 2013r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2013-2026
Zarządzenie Nr 3303/13 z dnia 28 czerwca 2013r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2013-2030
Zarządzenie Nr 3450/13 z dnia 21 sierpnia 2013r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2013-2030
Zarządzenie Nr 3540/13 z dnia 17 września 2013r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2013-2030
Zarządzenie Nr 3605/13 z dnia 30 września 2013r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2013-2030
Zarządzenie Nr 3690/13 z dnia 21 października 2013r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2013-2030
Zarządzenie Nr 3925/13 z dnia 12 grudnia 2013r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2013-2030
 • Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców: tel. 24 364 55 55,
  e-mail: info@plock.eu
 • adres skrzynki ePUAP dla Gminy-Miasta Płocka: /efixd3031y/skrytka
 • Biuro Obsługi Klienta (wejście od ulicy Zduńskiej 3),tel. 24 364 55 55
  1. Biuro Podawcze, Zamówienia Publiczne
  2. Meldunki, Dowody Osobiste
  3. Mieszkalnictwo, Obrót Nieruchomościami
  4. Odpady Komunalne
  5. Karty (KDR,Familijna,3+)
  6. Architektura, Urbanistyka
  7. Geodezja
  8. Informacja, Ochrona Środowiska/Transport
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek 9:00 - 15:30 oraz każda druga sobota miesiąca w godz. 8:00 - 15:30.
  Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
 • Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich:
  1. Referat Spraw Obywatelskich
  2. Referat Komunikacji
  3. Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
 • Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 17:00
 • ul. Kolegialna 9, tel. 24 364 55 55
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek 9:00 - 15:00.

Pisma urzędu miasta dostarczane są przez gońców. Gdy goniec nie zastanie adresata w domu, pozostawia zawiadomienie o niedoręczonej korespondencji. Pismo można odebrać w ciągu 7 dni, począwszy od następnego dnia roboczego, od godz. 11:00 w Urzędzie Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej 3), parter, pokój B-4.

Godziny pracy Zespołu Gońców:
 • wydawanie korespondencji: wtorek, środa: 7:30 - 16:30, czwartek 8:30 - 17:30, piątek: 8:30 - 16:30.
 • tel. 24 367 16 39, poniedziałek, wtorek, środa: 8.00-15.00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek: 9:00-15:00.