Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Uchwały Rady Miasta

UCHWAŁA NR 5/II/2014 z dnia 19 grudnia 2014
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2014-2013
UCHWAŁA NR 34/III/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2014 roku
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2014 - 2030
UCHWAŁA NR 709/XLIII/2014 z dnia 28 stycznia 2014 roku
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2014 - 2030
UCHWAŁA NR 744/XLV/2014 z dnia 25 marca 2014 roku
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2014 - 2030
UCHWAŁA NR 770/XLV/2014 z dnia 25 marca 2014 roku
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2014 - 2030
UCHWAŁA NR 776/XLVI/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 roku
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2014 - 2030
UCHWAŁA NR 798/XLVIII/2014 z dnia 27 maja 2014 roku
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2014 - 2030
UCHWAŁA NR 829/XLIX/2014 z dnia 24 czerwca 2014 roku
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2014 - 2030
UCHWAŁA NR 839/L/2014 z dnia 26 sierpnia 2014 roku
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2014 - 2030
UCHWAŁA NR 864/LI/2014 z dnia 30 września 2014 roku
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2014 - 2030
UCHWAŁA NR 876/LII/2014 z dnia 28 października 2014 roku
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2014 - 2030
UCHWAŁA NR 889/LIII/2014 z dnia 20 listopada 2014 roku
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2014 - 2030
Zarządzenia Prezydenta Miasta

Zarządzenie Nr 96/14 z dnia 16 grudnia 2014r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2014-2030
Zarządzenie Nr 125/14 z dnia 22 grudnia 2014r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2014-2030
Zarządzenie Nr 172/14 z dnia 31 grudnia 2014r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2014-2030
Zarządzenie Nr 4021/14 z dnia 31 grudnia 2014r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2013-2030
Zarządzenie Nr 4185/14 z dnia 14 lutego 2014r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2014-2030
Zarządzenie Nr 4275/14 z dnia 17 marca 2014r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2014-2030
Zarządzenie Nr 4325/14 z dnia 31 marca 2014r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2014-2030
Zarządzenie Nr 4388/14 z dnia 18 kwietnia 2014r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2014-2030
Zarządzenie Nr 4457/14 z dnia 15 maja 2014r.
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2014-2030
Zarządzenie Nr 4568/14 z dnia 12 czerwca 2014r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2014-2030
Zarządzenie Nr 4627/14 z dnia 30 czerwca 2014r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2014-2030
Zarządzenie Nr 4798/14 z dnia 14 sierpnia 2014r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2014-2030
Zarządzenie Nr 4952/14 z dnia 23 września 2014r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2014-2030
Zarządzenie Nr 4979/14 z dnia 30 września 2014r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2014-2030
Zarządzenie Nr 5063/14 z dnia 17 października 2014r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2014-2030
Zarządzenie Nr 5165/14 z dnia 06 listopada 2014r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2014-2030
 • Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców: tel. 24 364 55 55,
  e-mail: info@plock.eu
 • adres skrzynki ePUAP dla Gminy-Miasta Płocka: /efixd3031y/skrytka
 • Biuro Obsługi Klienta (wejście od ulicy Zduńskiej 3),tel. 24 364 55 55
  1. Biuro Podawcze, Zamówienia Publiczne
  2. Meldunki, Dowody Osobiste
  3. Mieszkalnictwo, Obrót Nieruchomościami
  4. Odpady Komunalne
  5. Karty (KDR,Familijna,3+)
  6. Architektura, Urbanistyka
  7. Geodezja
  8. Informacja, Ochrona Środowiska/Transport
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek 9:00 - 15:30 oraz każda druga sobota miesiąca w godz. 8:00 - 15:30.
  Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
 • Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich:
  1. Referat Spraw Obywatelskich
  2. Referat Komunikacji
  3. Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
 • Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 17:00
 • ul. Kolegialna 9, tel. 24 364 55 55
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek 9:00 - 15:00.

Pisma urzędu miasta dostarczane są przez gońców. Gdy goniec nie zastanie adresata w domu, pozostawia zawiadomienie o niedoręczonej korespondencji. Pismo można odebrać w ciągu 7 dni, począwszy od następnego dnia roboczego, od godz. 11:00 w Urzędzie Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej 3), parter, pokój B-4.

Godziny pracy Zespołu Gońców:
 • wydawanie korespondencji: wtorek, środa: 7:30 - 16:30, czwartek 8:30 - 17:30, piątek: 8:30 - 16:30.
 • tel. 24 367 16 39, poniedziałek, wtorek, środa: 8.00-15.00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek: 9:00-15:00.