Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Uchwały Rady Miasta

UCHWAŁA NR 52/V/2015 z dnia 24 lutego 2015 roku
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2015 - 2031
UCHWAŁA NR 77/VI/2015 z dnia 31 marca 2015 roku
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2015 - 2031
UCHWAŁA NR 111/VII/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 roku
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2015 - 2031
Uchwała Nr 132/VIII/2015 z dnia 26 maja 2015 roku
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2015 - 2031
Uchwała nr 149/IX/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2015 - 2031
Uchwała nr 171/X/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 25 sierpnia 2015 roku
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2015-2033
Uchwała nr 198/XI/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 29 września 2015 roku
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2015 - 2033
Uchwała nr 216/XII/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 października 2015 roku
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2015 - 2033
Uchwała nr 232/XIII/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 24 listopada 2015 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2015 - 2033
Uchwała nr 249/XIV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 29 GRUDNIA 2015 roku
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy miasto-Płock na lata 2015 - 2034
Zarządzenia Prezydenta Miasta

Zarządzenie Nr 303/15 z dnia 11 lutego 2015r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2015-2031
Zarządzenie Nr 438/15 z dnia 20 marca 2015r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2015-2031
Zarządzenie Nr 517/15 z dnia 17 kwietnia 2015r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2015-2031
Zarządzenie Nr 730/15 z dnia 25 czerwca 2015r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2015-2031
Zarządzenie Nr 752/15 z dnia 29 czerwca 2015r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2015-2031
 • Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców: tel. 24 364 55 55,
  e-mail: info@plock.eu
 • adres skrzynki ePUAP dla Gminy-Miasta Płocka: /efixd3031y/skrytka
 • Biuro Obsługi Klienta (wejście od ulicy Zduńskiej 3),tel. 24 364 55 55
  1. Biuro Podawcze, Zamówienia Publiczne
  2. Meldunki, Dowody Osobiste
  3. Mieszkalnictwo, Obrót Nieruchomościami
  4. Odpady Komunalne
  5. Karty (KDR,Familijna,3+)
  6. Architektura, Urbanistyka
  7. Geodezja
  8. Informacja, Ochrona Środowiska/Transport
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek 9:00 - 15:30 oraz każda druga sobota miesiąca w godz. 8:00 - 15:30.
  Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
 • Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich:
  1. Referat Spraw Obywatelskich
  2. Referat Komunikacji
  3. Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
 • Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 17:00
 • ul. Kolegialna 9, tel. 24 364 55 55
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek 9:00 - 15:00.

Pisma urzędu miasta dostarczane są przez gońców. Gdy goniec nie zastanie adresata w domu, pozostawia zawiadomienie o niedoręczonej korespondencji. Pismo można odebrać w ciągu 7 dni, począwszy od następnego dnia roboczego, od godz. 11:00 w Urzędzie Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej 3), parter, pokój B-4.

Godziny pracy Zespołu Gońców:
 • wydawanie korespondencji: wtorek, środa: 7:30 - 16:30, czwartek 8:30 - 17:30, piątek: 8:30 - 16:30.
 • tel. 24 367 16 39, poniedziałek, wtorek, środa: 8.00-15.00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek: 9:00-15:00.