Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Uchwały Rady Miasta

UCHWAŁA NR 271/XV/2016 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 26 stycznia 2016 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2016-2034
UCHWAŁA NR 285/XVI/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 23 lutego 2016 roku
w sprawie; zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2016 - 2034
UCHWAŁA NR 302/XVII/2016 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 22 marca 2016 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2016-2034
UCHWAŁA NR 316/XVIII/2016 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 26 kwietnia 2016 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2016-2034
UCHWAŁA NR 333/XIX/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 31 maja 2016 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2016-20134
UCHWAŁA NR 349/XX/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2016 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2016-2034
UCHWAŁA NR 370/XXI/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2016 r
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2016-2034
UCHWAŁA NR 392/XXII/2016 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 27 września 2016 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2016 - 2039
UCHWAŁA NR 413/XXIV/2016 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 25 października 2016 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2016-2039
UCHWAŁA NR 425/XXV/2016 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 29 listopada 2016 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2016-20139
UCHWAŁA NR 444/XXVII/2016 RADY MIASTA PŁOCKA Z DNIA 29 GRUDNIA 2016
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta-Płock na lata 2016-2039
Zarządzenia Prezydenta Miasta

 • Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców: tel. 24 364 55 55,
  e-mail: info@plock.eu
 • adres skrzynki ePUAP dla Gminy-Miasta Płocka: /efixd3031y/skrytka
 • Biuro Obsługi Klienta (wejście od ulicy Zduńskiej 3),tel. 24 364 55 55
  1. Biuro Podawcze, Zamówienia Publiczne
  2. Meldunki, Dowody Osobiste
  3. Mieszkalnictwo, Obrót Nieruchomościami
  4. Odpady Komunalne
  5. Karty (KDR,Familijna,3+)
  6. Architektura, Urbanistyka
  7. Geodezja
  8. Informacja, Ochrona Środowiska/Transport
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek 9:00 - 15:30 oraz każda druga sobota miesiąca w godz. 8:00 - 15:30.
  Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
 • Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich:
  1. Referat Spraw Obywatelskich
  2. Referat Komunikacji
  3. Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
 • Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 17:00
 • ul. Kolegialna 9, tel. 24 364 55 55
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek 9:00 - 15:00.

Pisma urzędu miasta dostarczane są przez gońców. Gdy goniec nie zastanie adresata w domu, pozostawia zawiadomienie o niedoręczonej korespondencji. Pismo można odebrać w ciągu 7 dni, począwszy od następnego dnia roboczego, od godz. 11:00 w Urzędzie Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej 3), parter, pokój B-4.

Godziny pracy Zespołu Gońców:
 • wydawanie korespondencji: wtorek, środa: 7:30 - 16:30, czwartek 8:30 - 17:30, piątek: 8:30 - 16:30.
 • tel. 24 367 16 39, poniedziałek, wtorek, środa: 8.00-15.00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek: 9:00-15:00.