Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Uchwały Rady Miasta

UCHWAŁA NR 476/XXVIII/2017 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 31 stycznia 2017 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2017 - 2039
UCHWAŁA NR 495/XXIX/2017 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 28 lutego 2017 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock n lata 2017-2039
UCHWAŁA NR 507/XXX/2017 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 28 marca 2017 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2017-2039
UCHWAŁA NR 534/XXXI/2017 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 25 kwietnia 2017 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2017-20139
UCHWAŁA NR 547/XXXII/2017 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 30 maja 2017 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2017-2039
UCHWAŁA NR 579/XXXIII/2017 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 27 czerwca 2017 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2017-2039
UCHWAŁA NR 597/XXXIV/2017 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 24 lipca 2017 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2017 - 2039
UCHWAŁA NR 626/XXXVI/2017 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 26 września 2017 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2017-2039
UCHWAŁA NR 640/XXXVII/2017 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 24 października 2017 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2017-20139
UCHWAŁA NR 652/XXXIX/2017 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 28 listopada 2017 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto-Płock na lata 2017-20139
Zarządzenia Prezydenta Miasta

Zarządzenie Nr 3179/17 z dnia 13 kwietnia 2017r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2017 - 2039
Zarządzenie Nr 3413/17 z dnia 07 lipca 2017r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2017 - 2039
Zarządzenie Nr 3673/17 z dnia 30 października 2017r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2017-2039
 • Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców: tel. 24 364 55 55,
  e-mail: info@plock.eu
 • adres skrzynki ePUAP dla Gminy-Miasta Płocka: /efixd3031y/skrytka
 • Biuro Obsługi Klienta (wejście od ulicy Zduńskiej 3),tel. 24 364 55 55
  1. Biuro Podawcze, Zamówienia Publiczne
  2. Meldunki, Dowody Osobiste
  3. Mieszkalnictwo, Obrót Nieruchomościami
  4. Odpady Komunalne
  5. Karty (KDR,Familijna,3+)
  6. Architektura, Urbanistyka
  7. Geodezja
  8. Informacja, Ochrona Środowiska/Transport
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek 9:00 - 15:30 oraz każda druga sobota miesiąca w godz. 8:00 - 15:30.
  Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
 • Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich:
  1. Referat Spraw Obywatelskich
  2. Referat Komunikacji
  3. Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
 • Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 17:00
 • ul. Kolegialna 9, tel. 24 364 55 55
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek 9:00 - 15:00.

Pisma urzędu miasta dostarczane są przez gońców. Gdy goniec nie zastanie adresata w domu, pozostawia zawiadomienie o niedoręczonej korespondencji. Pismo można odebrać w ciągu 7 dni, począwszy od następnego dnia roboczego, od godz. 11:00 w Urzędzie Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej 3), parter, pokój B-4.

Godziny pracy Zespołu Gońców:
 • wydawanie korespondencji: wtorek, środa: 7:30 - 16:30, czwartek 8:30 - 17:30, piątek: 8:30 - 16:30.
 • tel. 24 367 16 39, poniedziałek, wtorek, środa: 8.00-15.00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek: 9:00-15:00.