Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Uchwały Rady Miasta

UCHWAŁA NR 5/II/2018 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 11 grudnia 2018 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2018-2039
UCHWAŁA NR 36/III/2018 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2018 - 2039
UCHWAŁA NR 724/XLI/2018 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 25 stycznia 2018 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto-Płock na lata 2018-2039
UCHWAŁA NR 741/XLIII/2018 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 22 marca 2018 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto-Płock na lata 2018 - 20139
UCHWAŁA NR 756/XLVI/2018 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 26 kwietnia 2018 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2018-2039
UCHWAŁA NR 778/XLVIII/2018 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 24 maja 2018 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2018-2039
UCHWAŁA NR 796/XLIX/2018 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2018-2039
UCHWAŁA NR 840/LI/2018 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Płock na lata 2018-2039
UCHWAŁA 875/LIV/2018 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 15 listopada 2018 roku
UCHWAŁA 875/LIV/2018 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 15 listopada 2018 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2018 - 2039
Zarządzenia Prezydenta Miasta

 • Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców: tel. 24 364 55 55,
  e-mail: info@plock.eu
 • adres skrzynki ePUAP dla Gminy-Miasta Płocka: /efixd3031y/skrytka
 • Biuro Obsługi Klienta (wejście od ulicy Zduńskiej 3),tel. 24 364 55 55
  1. Biuro Podawcze, Zamówienia Publiczne
  2. Meldunki, Dowody Osobiste
  3. Mieszkalnictwo, Obrót Nieruchomościami
  4. Odpady Komunalne
  5. Karty (KDR,Familijna,3+)
  6. Architektura, Urbanistyka
  7. Geodezja
  8. Informacja, Ochrona Środowiska/Transport
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek 9:00 - 15:30 oraz każda druga sobota miesiąca w godz. 8:00 - 15:30.
  Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
 • Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich:
  1. Referat Spraw Obywatelskich
  2. Referat Komunikacji
  3. Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
 • Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 17:00
 • ul. Kolegialna 9, tel. 24 364 55 55
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek 9:00 - 15:00.

Pisma urzędu miasta dostarczane są przez gońców. Gdy goniec nie zastanie adresata w domu, pozostawia zawiadomienie o niedoręczonej korespondencji. Pismo można odebrać w ciągu 7 dni, począwszy od następnego dnia roboczego, od godz. 11:00 w Urzędzie Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej 3), parter, pokój B-4.

Godziny pracy Zespołu Gońców:
 • wydawanie korespondencji: wtorek, środa: 7:30 - 16:30, czwartek 8:30 - 17:30, piątek: 8:30 - 16:30.
 • tel. 24 367 16 39, poniedziałek, wtorek, środa: 8.00-15.00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek: 9:00-15:00.