Młodszy Referent – wieloosobowe stanowisko ds. ewidencji gruntów i budynków

Informacja o wynikach naboru na stanowisko:


Młodszy Referent – wieloosobowe stanowisko ds. ewidencji gruntów i budynków
Wydział Geodezji
Referat Ewidencji Gruntów i Budynków
Zespół Aktualizacji Ewidencji Gruntów i Budynków
Ogłoszenie Nr 16/2019


Prezydent Miasta Płocka informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana do zatrudnienia Pani Patrycji Lewandowska  zamieszkała w Nowych Proboszczewicach.

Uzasadnienie:
Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne postawione w ogłoszeniu o naborze przeprowadzono rozmowę kwalifikacyjną. Kandydaci oceniani byli według następujących kryteriów: kwalifikacje; znajomość aktów prawnych podanych w ogłoszeniu o naborze; przydatność do pracy na stanowisku Młodszy Referent – wieloosobowe stanowisko ds. ewidencji gruntów i budynków; sposób prezentacji.
Pani Patrycja Lewandowska spełniła w najwyższym stopniu wymagania stawiane kandydatom na w/w stanowisko.


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 2 lata temu (czwartek, 02 lipca 2020, godzina 14:45)
  • Osoba publikująca: Ewa Selig
  • Nadzór nad treścią: Ewa Selig
  • Ilość wyświetleń: 952
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji