Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Informacja o wynikach NSP2021 na poziomie województw, powiatów i gmin


20 wrzenia 2022 r., udostępniona została informacja sygnalna „Informacja o wynikach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 na poziomie województw, powiatów i gmin” . Zawiera ona ostateczne wyniki z Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 obejmujące liczbę ludności wg płci i wieku, liczbę budynków i mieszkań (zamieszkanych i niezamieszkanych) na poziomie gmin.

W publikacji dostępne są tablice porównujące wyniki spisów powszechnych w 2011 r. i 2021 r., dotyczące ludności ogółem i w podziale na płcie, ludność w miastach i na wsi, gmin i miast o największym ubytku i największym przyroście ludności oraz liczby mieszkań i budynków na wsi i w miastach i gmin o największym przyroście i największym ubytku mieszkań. Wizualizacje te doskonale obrazują aktualną sytuacje demograficzną w Polsce.

Liczba ludności Polski według ostatecznych wyników spisu powszechnego z 2021 r. wg stanu w dniu 31 marca 2021 r. wyniosła 38 036 118 (spadek o 1,2% w stosunku do spisu z 2011 r.), natomiast liczba mieszkań według tego samego stanu wyniosła 15 227 927 (wzrost o 12,8% w stosunku do spisu z 2011 r.) i budynków 6 806 910 (wzrost o 12,6% w stosunku do spisu z 2011 r.).

Dotychczas udostępnione informacje dot. wyników NSP20221:
https://stat.gov.pl/aktualnosci/informacje-o-wynikach-narodowego-spisu-powszechnego-ludnosci-i-mieszkan-2021,422,1.html

Harmonogram udostępniania wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021:
https://stat.gov.pl/spisy-powszechne/nsp-2021/harmonogram-publikacji-wynikow-nsp-2021/


Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 13 lat temu (poniedziałek, 06 grudnia 2010, godzina 20:46)
 • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
 • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
 • Ilość wyświetleń: 2 699 081
 • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 20 października 2022, godzina 17:19
 • Historia aktualizacji

 • 20 października 2022, godzina 17:19 Aktualizacja dokumentu
  04 stycznia 2011, godzina 08:54 Aktualizacja danych
  06 grudnia 2010, godzina 20:47 Aktualizacja danych