Urząd Miasta Płocka
Zamawiający
Pomiń łącza nawigacji
Strona główna

Szanowni Państwo, 

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 03.02.2018 r. (sobota) planowana jest przerwa serwisowa.

W związku z powyższym mogą występować przejściowe problemy z dostępem do publikacji ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz przesyłaniu Rocznych sprawozdań.

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

 

 


 

Biuletyn Zamówień Publicznych po nowelizacji ustawy 
o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. poz. 1020)

 

Szanowni Państwo,

Znajdujecie się Państwo na Portalu Urzędu Zamówień Publicznych

Aby zamieścić ogłoszenie należy:

* posiadać login-BZP i hasło-BZP do zamieszczania ogłoszeń lub rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach w Biuletynie Zamówień Publicznych. Użytkownicy nieposiadający tych danych powinni wystąpić o ich przyznanie.

Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione wniosek, w celu aktywacji konta BZP, należy przesłać do Urzędu Zamówień Publicznych na adres:

ul. Postępu 17A

02 -676 Warszawa, 

bądź
Fax: (22) 458 77 00

Email: biuletynzp@uzp.gov.pl

 

Wypełniony wniosek otrzymają Państwo na maila wskazanego w formularzu, co stanowi potwierdzenie odnotowania pobrania wniosku przez system, oraz weryfikuje poprawną komunikację elektroniczną.  

 

Kolejne kroki:

 • Zamawiający loguje się do systemu BZP wprowadzając identyfikator użytkownika (login-BZP) oraz hasło-BZP,
 • Zamawiający uzyskuje dostęp do interaktywnych formularzy,
 • Po wybraniu rodzaju ogłoszenia zamawiający przystępuje do wypełniania formularza poprzez naciśnięcie przycisku "Nowe ogłoszenie ". Wypełnione ogłoszenie zamieszcza się w BZP za pomocą przycisku "Publikuj",
 • Na adres mailowy wskazany we wniosku o nadanie loginu-BZP i hasła-BZP do zamieszczania ogłoszeń zostanie wysłane potwierdzenie opublikowania ogłoszenia,
 • Potwierdzenie zamieszczenia ogłoszenia można również uzyskać będąc zalogowanym w systemie wchodząc w zakładkę "Opublikowane ogłoszenia".

Zamawiający po zalogowaniu się uzyskuje dostęp do interaktywnych formularzy dotyczących Koncesji. Sposób wypełniania i publikacji ogłoszeń o Koncesji jest taki sam jak ogłoszeń publikowanych w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Zamawiający po zalogowaniu się uzyskuje dostęp do formularza Rocznych sprawozdań.

Zamawiający może w każdej chwili przerwać wypełnianie formularza poprzez wciśniecie przycisku "Przerwanie sesji". Aby kontynuować wprowadzanie ogłoszenia należy wybrać przycisk "Przerwane sesje".

 

W systemie dostępne są formularze, których wzór określony został w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (link do Rozporządzenia)

 • Ogłoszenie o zamówieniu - załącznik nr 1,
 • Ogłoszenie o zamówieniu w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa/o podwykonawstwie - załącznik nr 2,
 • Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - załącznik nr 3,
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - załącznik nr 4,
 • Ogłoszenie o konkursie - załącznik nr 5,
 • Ogłoszenie o wynikach konkursu - załącznik nr 6,
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – załącznik nr 7,
 • Ogłoszenie o zmianie umowy - załącznik nr 8.

 

W systemie dostępne są również formularze dotyczące Koncesji, których wzór określa Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych, dotyczących zawierania umów koncesji (link do Rozporządzenia)

 • Ogłoszenie o koncesji – załącznik nr 1,
 • Wstępne ogłoszenie informacyjne Usługi społeczne i inne szczególne usługi – załącznik nr 2,
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – załącznik nr 3,
 • Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy koncesji – załącznik nr 4,
 • Ogłoszenie o zawarciu umowy koncesji – załącznik nr 5,
 • Ogłoszenie o zmianie umowy koncesji – załącznik nr 6.

 

Formularz Rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach, którego wzór określa Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania (link do Rozporządzenia) dostępny jest na stronie: http://sr.uzp.gov.pl/adm/Default.aspx

 

Aby zmienić dane Zamawiającego w systemie potrzebne do zamieszczenia ogłoszenia lub rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach należy:

zwrócić się:

 • mailem (biuletynzp@uzp.gov.pl)
 • faksem (22 458 77 00)

lub przesłać pocztą na adres Urzędu Zamówień Publicznych. 

 

Informacja telefoniczna w sprawie Biuletynu Zamówień Publicznych:

w dni powszednie w godzinach 8:00-14:00 pod numerem telefonu (22) 458 77 06


Subskrypcja

Uprzejmie informujemy wykonawców, którzy chcą otrzymywać subskrypcję o konieczności założenia nowego konta:

Wykonawcy-subskrypcja

Po przejściu na stronę należy kolejno:
Wybrać:  Wypełnij wniosek -> Zaznaczyć Wykonawca -> wypełnić wskazane pola

Jak usunąć ciasteczka ?


 

Szanowni Państwo,

w związku z wprowadzeniem modyfikacji technicznych formularzy ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych, uprzejmie informujemy o konieczności usuwania plików cookies i pamięci podręcznej.

Za wszelkie utrudnienia bardzo Państwa przepraszamy.

Jak usunąć pliki cookies?

 


 

Szanowni Państwo,

W związku z awarią techniczną w dniu 18.08.2017 r. od godz. 14:30 do godz. 16:30 wystąpiły problemy związane z dostępem do Biuletynu Zamówień Publicznych.

Tym samym publikacja ogłoszeń we wskazanym zakresie godzinowym była niemożliwa.

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych