KWARTALNA INFORMACJA O UDZIELONYCH UMORZENIACH NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH za III kwartał 2012 roku
KWARTALNA INFORMACJA O UDZIELONYCH UMORZENIACH NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH za III kwartał 2012 roku

KWARTALNA INFORMACJA 
O UDZIELONYCH UMORZENIACH
NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 60 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU
O FINANSACH PUBLICZNYCH
(za III kwartał 2012 roku)


I. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku

zadania własne:
Tytuł umorzenia: - usługi opiekuńcze - kwota 2.902,59 zł.  
 - liczba decyzji 7
zadania zlecone:
Tytuł umorzenia: - specjalistyczne usługi opiekuńcze  - kwota 319,30 zł.  
 - liczba decyzji 2

Tytuł umorzenia: - świadczenie z funduszu alimentacyjnego  - kwota 629,00 zł.  
 - liczba decyzji 1

II. Miejski Zarząd Dróg w Płocku

Tytuł umorzenia: - opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową,
                                remontem, utrzymaniem i ochroną dróg   - kwota 40.915,25 zł.   - liczba decyzji 16

III. Izba Wytrzeźwień w Płocku

Tytuł umorzenia: - opłata za pobyt w Izbie Wytrzeźwień   - kwota 660,00 zł.   - liczba decyzji 2

KWARTALNA INROMACJA O UDZIELONYCH UMORZENIACH NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH za III kwartał 2012 roku

Na podstawie art. 37 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz.  1240 z późn. zm.) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości do końca miesiąca po zakończeniu kwartału – kwartalną informację o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym kwotę deficytu albo nadwyżki, oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art.


Lp.: 1
Nazwisko i imię: Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Volley Płock
Forma i kwota: Umorzenie kwoty dotacji w wysokości  6.285,98 zł wraz z odsetkami w kwocie 1.148,00 zł.
Przyczyna: Ważny interes dłużnika

Lp.: 2
Nazwisko i imię: Patria Polonia
Forma i kwota: Umorzenie kwoty odsetek w wysokości  342,00 zł.
Przyczyna: Ważny interes dłużnika


           Kierownik
Oddziału Podatków i Opłat

     Mariola Borowska

 

 


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 11 lat temu (poniedziałek, 15 października 2012, godzina 11:05)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 297
  • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 20 lipca 2023, godzina 09:46
  • Historia aktualizacji

  • 20 lipca 2023, godzina 09:46 Aktualizacja dokumentu
    16 października 2012, godzina 12:19 Aktualizacja danych