Redaktor Strony Biuletynu Informacji Publicznej:

Konrad Kozłowski 
bip@plock.eu
telefon: 024 367 16 00
Wydział Promocji i Informacji
Urząd Miasta Płocka 

 

Administrator Biuletynu Informacji Publicznej:

Referat Teleinformatyki
bip@plock.eu
telefon: 024 367 16 27
Urząd Miasta Płocka