Najnowsze dokumenty

14 minut temu (2022-10-04 14:49:19)
Zarządzenie Nr 3707/22 z dnia 04 października 2022r.
w sprawie zmiany zarządzenia nr 3672/2022 Prezydenta Miasta Płocka w sprawie powołania zespołu zadaniowego do prowadzenia postępowania w zakresie dodatku węglowego oraz dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła
1 godzina temu (2022-10-04 13:28:24)
Zarządzenie Nr 3705/22 z dnia 04 października 2022r.
w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Płocka do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2022.
1 godzina temu (2022-10-04 13:23:05)
Zarządzenie Nr 3706/22 z dnia 04 października 2022r.
w sprawie: dostosowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2022 rok.
4 godziny temu (2022-10-04 10:46:52)
Zarządzenie Nr 3702/22 z dnia 04 października 2022r.
w sprawie wniosku Państwa Marty i Sławomira Ludwiczak o wynajęcie zajmowanego bez tytułu prawnego lokalu mieszkalnego nr 27 położonego w budynku przy ul. Czwartaków 18A w Płocku.
4 godziny temu (2022-10-04 10:45:04)
Zarządzenie Nr 3703/22 z dnia 04 października 2022r.
w sprawie wynajęcia Pani Jolancie Malinowskiej na warunkach najmu socjalnego lokalu mieszkalnego nr 6 przy ul. Henryka Sienkiewicza 14A w Płocku
5 godzin temu (2022-10-04 09:25:41)
Zarządzenie Nr 3684/22 z dnia 27 września 2022r.
w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2022 rok
23 godziny temu (2022-10-03 15:23:01)
UCHWAŁA Nr 784/XLVI/2022 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 29 września 2022r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2022 - 2049
23 godziny temu (2022-10-03 15:20:16)
UCHWAŁA Nr 785/XLVI/2022 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 29 września 2022r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2022
1 dzień temu (2022-10-03 14:35:10)
Zarządzenie Nr 3693/22 z dnia 30 września 2022r.
w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Płock przy ul. Padlewskiego (obręb 8 - Śródmieście) oznaczonej jako działka nr ewid. 645/7 odpłatną służebnością przesyłu na czas nieoznaczony
1 dzień temu (2022-10-03 14:32:56)
Zarządzenie Nr 3683/22 z dnia 27 września 2022r.
w sprawie: przyznania nagród Prezydenta Miasta Płocka pracownikom pedagogicznym samorządowych placówek oświatowo – wychowawczych z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Przeglądaj wszystkie dokumenty chronologicznie
 • Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców: tel. 24 364 55 55,
  e-mail: info@plock.eu
 • adres skrzynki ePUAP dla Gminy-Miasta Płocka: /efixd3031y/skrytka
 • Biuro Obsługi Klienta (wejście od ulicy Zduńskiej 3),tel. 24 364 55 55
  1. Biuro Podawcze, Zamówienia Publiczne
  2. Meldunki, Dowody Osobiste
  3. Mieszkalnictwo, Obrót Nieruchomościami
  4. Odpady Komunalne
  5. Karty (KDR,Familijna,3+)
  6. Architektura, Urbanistyka
  7. Geodezja
  8. Informacja, Ochrona Środowiska/Transport
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek 9:00 - 15:30 oraz każda druga sobota miesiąca w godz. 8:00 - 15:30.
  Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
 • Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich:
  1. Referat Spraw Obywatelskich
  2. Referat Komunikacji
  3. Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
 • Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 17:00
 • ul. Kolegialna 9, tel. 24 364 55 55
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek 9:00 - 15:00.

Pisma urzędu miasta dostarczane są przez gońców. Gdy goniec nie zastanie adresata w domu, pozostawia zawiadomienie o niedoręczonej korespondencji. Pismo można odebrać w ciągu 7 dni, począwszy od następnego dnia roboczego, od godz. 11:00 w Urzędzie Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej 3), parter, pokój B-4.

Godziny pracy Zespołu Gońców:
 • wydawanie korespondencji: wtorek, środa: 7:30 - 16:30, czwartek 8:30 - 17:30, piątek: 8:30 - 16:30.
 • tel. 24 367 16 39, poniedziałek, wtorek, środa: 8.00-15.00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek: 9:00-15:00.