Najnowsze dokumenty

2 godziny temu (2023-02-02 16:13:29)
Starszy Specjalista – stanowisko ds. regulacji stanów prawnych nieruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu wieczystym Gminy oraz opiniowania dzierżaw i użyczenia nieruchomości gminnych
Wydział Obrotu Nieruchomościami Gminy Zespół Zbywania i Nabywania Nieruchomości
3 godziny temu (2023-02-02 15:06:44)
Zarządzenie Nr 4037/23 z dnia 31 stycznia 2023r.
w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Płocka do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2023
3 godziny temu (2023-02-02 14:58:26)
Zarządzenie Nr 4039/23 z dnia 02 lutego 2023r.
W sprawie: oddania w użyczenie części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy - Miasto Płock, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Piekarskiej (obr. 8)
6 godzin temu (2023-02-02 12:03:11)
Zarządzenie Nr 4038/23 z dnia 01 lutego 2023r.
w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku.
1 dzień temu (2023-02-01 14:40:06)
Daria Magdalena Domosławska, Interpelacja Nr 1956 z dnia 31 stycznia 2023r.
Poprawa bezpieczeństwa na ul. Traktowej
1 dzień temu (2023-02-01 14:36:47)
Daria Magdalena Domosławska, Interpelacja Nr 1955 z dnia 31 stycznia 2023r.
Poprawa bezpieczeństwa na ulicy 8 Pułku Artylerii Lekkiej szczególnie w bezpośrednim sąsiedztwie Sądu Rejonowego
1 dzień temu (2023-02-01 14:33:55)
Anna Derlukiewicz, Interpelacja Nr 1954 z dnia 30 stycznia 2023r.
Zamontowanie progów zwalniających w ul. Traktowej
1 dzień temu (2023-02-01 14:27:06)
Anna Derlukiewicz, Interpelacja Nr 1953 z dnia 30 stycznia 2023r.
Wprowadzenie rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo mieszkańcom
1 dzień temu (2023-02-01 14:25:21)
Anna Derlukiewicz, Interpelacja Nr 1952 z dnia 30 stycznia 2023r.
Szkoła Podstawowa Nr 3 – budynek przy ul. Kossobudzkiego 7
1 dzień temu (2023-02-01 14:22:35)
Anna Derlukiewicz, Interpelacja Nr 1951 z dnia 30 stycznia 2023r.
Udostępnienie parkingów z uwagi na modernizację ul. Batalionów Chłopskich
Przeglądaj wszystkie dokumenty chronologicznie
 • Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców: tel. 24 364 55 55,
  e-mail: info@plock.eu
 • adres skrzynki ePUAP dla Gminy-Miasta Płocka: /efixd3031y/skrytka
 • Biuro Obsługi Klienta (wejście od ulicy Zduńskiej 3),tel. 24 364 55 55
  1. Biuro Podawcze, Zamówienia Publiczne
  2. Meldunki, Dowody Osobiste
  3. Mieszkalnictwo, Obrót Nieruchomościami
  4. Odpady Komunalne
  5. Karty (KDR,Familijna,3+)
  6. Architektura, Urbanistyka
  7. Geodezja
  8. Informacja, Ochrona Środowiska/Transport
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek 9:00 - 15:30 oraz każda druga sobota miesiąca w godz. 8:00 - 15:30.
  Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
 • Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich:
  1. Referat Spraw Obywatelskich
  2. Referat Komunikacji
  3. Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
 • Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 17:00
 • ul. Kolegialna 9, tel. 24 364 55 55
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek 9:00 - 15:00.

Pisma urzędu miasta dostarczane są przez gońców. Gdy goniec nie zastanie adresata w domu, pozostawia zawiadomienie o niedoręczonej korespondencji. Pismo można odebrać w ciągu 7 dni, począwszy od następnego dnia roboczego, od godz. 11:00 w Urzędzie Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej 3), parter, pokój B-4.

Godziny pracy Zespołu Gońców:
 • wydawanie korespondencji: wtorek, środa: 7:30 - 16:30, czwartek 8:30 - 17:30, piątek: 8:30 - 16:30.
 • tel. 24 367 16 39, poniedziałek, wtorek, środa: 8.00-15.00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek: 9:00-15:00.