Najnowsze dokumenty

12 godzin temu (2024-04-23 13:32:09)
Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. rejestracji pojazdów
Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich Referat Komunikacji Zespół Rejestracji Pojazdów
17 godzin temu (2024-04-23 07:44:29)
Zarządzenie Nr 5104/24 z dnia 19 kwietnia 2024r.
w sprawie ustalenia osób uprawnionych do bezpłatnych oraz ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej, w ramach usługi transportu publicznego realizowanej przez Gminę – Miasto Płock
1 dzień temu (2024-04-22 15:05:00)
Starszy Specjalista – wieloosobowe stanowisko - Ekodoradca (2 wolne stanowiska urzędnicze)
Wydział Kształtowania Środowiska Zespół Ekodoradców
1 dzień temu (2024-04-22 14:08:04)
Zarządzenie Nr 5107/24 z dnia 22 kwietnia 2024r.
w sprawie: powołania Zespołu ds. Zarządzania Umową w ramach realizacji Projektu pn. „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku”.
1 dzień temu (2024-04-22 14:06:18)
Zarządzenie Nr 5106/24 z dnia 22 kwietnia 2024r.
w sprawie: powołania Zespołu zadaniowego i obowiązków jego członków do realizacji umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym (zwaną dalej: „Umową o PPP”) na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Płocku”.
1 dzień temu (2024-04-22 13:30:14)
Podinspektor/Inspektor – wieloosobowe stanowisko ds. realizacji i nadzoru inwestycyjnego
Wydział Inwestycji i Remontów Referat Realizacji i Nadzoru Inwestycyjnego
1 dzień temu (2024-04-22 13:16:26)
Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. przygotowania projektów inwestycyjnych
Wydział Inwestycji i Remontów Referat Przygotowania Projektów Inwestycyjnych
1 dzień temu (2024-04-22 09:56:53)
Zarządzenie Nr 5102/24 z dnia 19 kwietnia 2024r.
w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Gminie – Miasto Płock nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 2824/2, obręb 1 „Podolszyce-Borowiczki.
1 dzień temu (2024-04-22 09:17:52)
Zarządzenie Nr 5103/24 z dnia 19 kwietnia 2024r.
w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2024 rok.
1 dzień temu (2024-04-22 09:10:53)
Zarządzenie Nr 5105/24 z dnia 19 kwietnia 2024r.
w sprawie: oddania do dyspozycji Wydziału Kształtowania Środowiska lokalu użytkowego - piwnicy, mieszczącego się przy ul. Stary Rynek 2/Piekarska 16 w Płocku.
Przeglądaj wszystkie dokumenty chronologicznie
 • Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców: tel. 24 364 55 55,
  e-mail: info@plock.eu
 • adres skrzynki ePUAP dla Gminy-Miasta Płocka: /efixd3031y/skrytka
 • Biuro Obsługi Klienta (wejście od ulicy Zduńskiej 3),tel. 24 364 55 55
  1. Biuro Podawcze, Zamówienia Publiczne
  2. Meldunki, Dowody Osobiste
  3. Mieszkalnictwo, Obrót Nieruchomościami
  4. Odpady Komunalne
  5. Karty (KDR, Płocka Karta Mieszkańca)
  6. Architektura, Urbanistyka
  7. Geodezja
  8. Informacja, Ochrona Środowiska/Transport
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek 9:00 - 15:30 oraz każda druga sobota miesiąca w godz. 8:00 - 15:30.
  Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
 • Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich:
  1. Referat Spraw Obywatelskich
  2. Referat Komunikacji
  3. Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
 • Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 17:00
 • ul. Kolegialna 9, tel. 24 364 55 55
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek 9:00 - 15:00.

Pisma urzędu miasta dostarczane są przez gońców. Gdy goniec nie zastanie adresata w domu, pozostawia zawiadomienie o niedoręczonej korespondencji. Pismo można odebrać w ciągu 7 dni, począwszy od następnego dnia roboczego, od godz. 11:00 w Urzędzie Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej 3), parter, pokój B-6.

Godziny pracy Zespołu Gońców w terminie od 18.03.2024 r.:
 • wydawanie korespondencji: poniedziałek, wtorek, środa: 8:00 - 15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek: 9:00 - 15:30.
 • tel. 24 367 16 39: poniedziałek, wtorek, środa: 8:00-15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek: 9:00-15:30.