Najnowsze dokumenty

16 godzin temu (2021-08-03 10:39:43)
Zarządzenie Nr 2572/21 z dnia 29 lipca 2021r.
w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2021 rok
17 godzin temu (2021-08-03 09:09:29)
Zarządzenie Nr 2574/21 z dnia 02 sierpnia 2021r.
w sprawie: zmian w składzie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Płocku.
1 dzień temu (2021-08-02 13:41:17)
Podinspektor/Inspektor – wieloosobowe stanowisko ds. przygotowania i realizacji inwestycji miejskich
Podinspektor/Inspektor – wieloosobowe stanowisko ds. przygotowania i realizacji inwestycji miejskich
1 dzień temu (2021-08-02 13:23:12)
Inspektor – wieloosobowe stanowisko ds. przygotowania i realizacji inwestycji miejskich
Inspektor – wieloosobowe stanowisko ds. przygotowania i realizacji inwestycji miejskich
1 dzień temu (2021-08-02 12:57:26)
Zarządzenie Nr 2566/21 z dnia 29 lipca 2021r.
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 - 2022
1 dzień temu (2021-08-02 11:14:13)
Zarządzenie Nr 2570/21 z dnia 29 lipca 2021r.
w sprawie: zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2021 rok
1 dzień temu (2021-08-02 11:11:06)
Zarządzenie Nr 2571/21 z dnia 29 lipca 2021r.
w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Płocka na 2021 rok - po stronie wydatków
1 dzień temu (2021-08-02 09:15:51)
sierpień 2021

1 dzień temu (2021-08-02 09:08:43)
sierpień 2021

4 dni temu (2021-07-30 12:05:41)
Zarządzenie Nr 2568/21 z dnia 29 lipca 2021r.
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki PreZero Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. przedstawicieli Miasta Płock – Wspólnika Spółki.
Przeglądaj wszystkie dokumenty chronologicznie
 • Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców: tel. 24 364 55 55,
  e-mail: info@plock.eu
 • adres skrzynki ePUAP dla Gminy-Miasta Płocka: /efixd3031y/skrytka
 • Biuro Obsługi Klienta (wejście od ulicy Zduńskiej 3),tel. 24 364 55 55
  1. Biuro Podawcze, Zamówienia Publiczne
  2. Meldunki, Dowody Osobiste
  3. Mieszkalnictwo, Obrót Nieruchomościami
  4. Odpady Komunalne
  5. Karty (KDR,Familijna,3+)
  6. Architektura, Urbanistyka
  7. Geodezja
  8. Informacja, Ochrona Środowiska/Transport
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek 9:00 - 15:30 oraz każda druga sobota miesiąca w godz. 8:00 - 15:30.
  Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
 • Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich:
  1. Referat Spraw Obywatelskich
  2. Referat Komunikacji
  3. Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
 • Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 17:00
 • ul. Kolegialna 9, tel. 24 364 55 55
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek 9:00 - 15:00.

Pisma urzędu miasta dostarczane są przez gońców. Gdy goniec nie zastanie adresata w domu, pozostawia zawiadomienie o niedoręczonej korespondencji. Pismo można odebrać w ciągu 7 dni, począwszy od następnego dnia roboczego, od godz. 11:00 w Urzędzie Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej 3), parter, pokój B-4.

Godziny pracy Zespołu Gońców:
 • wydawanie korespondencji: wtorek, środa: 7:30 - 16:30, czwartek 8:30 - 17:30, piątek: 8:30 - 16:30.
 • tel. 24 367 16 39, poniedziałek, wtorek, środa: 8.00-15.00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek: 9:00-15:00.