Najnowsze dokumenty

1 dzień temu (2022-09-26 11:19:17)
Starszy Specjalista – wieloosobowe stanowisko ds. kontroli wewnętrznej
Wydział Kontroli Zespół Kontroli Wewnętrznej
3 dni temu (2022-09-23 15:00:15)
Adam Paweł Modliborski, Interpelacja Nr 1853 z dnia 23 września 2022r.
Rewitalizacja Osiedla Miodowa Jar
3 dni temu (2022-09-23 14:57:22)
Adam Paweł Modliborski, Interpelacja Nr 1852 z dnia 23 września 2022r.
Przebudowa alei Spacerowej – organizacja przejścia tymczasowego dla mieszkańców
3 dni temu (2022-09-23 14:46:25)
Zarządzenie Nr 3676/22 z dnia 23 września 2022r.
w sprawie: zatwierdzenia wypłaty nagród finansowych dla zwycięzców imprez biegowych pn. 11. Półmaraton Dwóch Mostów i Biegu towarzyszącego 1/2 Dwóch Mostów oraz dla zwycięzców w poszczególnych kategoriach wiekowych.
3 dni temu (2022-09-23 14:43:09)
Zarządzenie Nr 3675/22 z dnia 23 września 2022r.
w sprawie: przyznania nagród Prezydenta Miasta Płocka pracownikom pedagogicznym z okazji jubileuszu 60-lecia Szkoły Podstawowej nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Płocku
4 dni temu (2022-09-23 12:09:19)
Zarządzenie Nr 3674/22 z dnia 23 września 2022r.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż drewna wierzbowego oraz powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego.
4 dni temu (2022-09-23 12:01:47)
Łukasz Maria Pietrzak, Interpelacja Nr 1851 z dnia 22 września 2022r.
Montaż lustra drogowego na skrzyżowaniu ulic Batalionu Parasol z ulicą Batalionu Zośka na osiedlu Zielony Jar
4 dni temu (2022-09-23 11:58:09)
Łukasz Maria Pietrzak, Interpelacja Nr 1850 z dnia 22 września 2022r.
Wykonanie przejścia dla pieszych przy ulicy Ofiar Katynia na osiedlu Podolszyce Północ
4 dni temu (2022-09-23 09:51:55)
Zarządzenie Nr 3642/22 z dnia 12 września 2022r.
w sprawie przyjęcia przez Gminę – Miasto Płock od Województwa Mazowieckiego darowizny w postaci nieruchomości położonych w Płocku.
4 dni temu (2022-09-23 09:49:39)
Zarządzenie Nr 3641/22 z dnia 12 września 2022r.
w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Województwa Mazowieckiego nieruchomości stanowiących własność Gminy - Miasto Płock.
Przeglądaj wszystkie dokumenty chronologicznie
 • Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców: tel. 24 364 55 55,
  e-mail: info@plock.eu
 • adres skrzynki ePUAP dla Gminy-Miasta Płocka: /efixd3031y/skrytka
 • Biuro Obsługi Klienta (wejście od ulicy Zduńskiej 3),tel. 24 364 55 55
  1. Biuro Podawcze, Zamówienia Publiczne
  2. Meldunki, Dowody Osobiste
  3. Mieszkalnictwo, Obrót Nieruchomościami
  4. Odpady Komunalne
  5. Karty (KDR,Familijna,3+)
  6. Architektura, Urbanistyka
  7. Geodezja
  8. Informacja, Ochrona Środowiska/Transport
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek 9:00 - 15:30 oraz każda druga sobota miesiąca w godz. 8:00 - 15:30.
  Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
 • Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich:
  1. Referat Spraw Obywatelskich
  2. Referat Komunikacji
  3. Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
 • Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 17:00
 • ul. Kolegialna 9, tel. 24 364 55 55
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek 9:00 - 15:00.

Pisma urzędu miasta dostarczane są przez gońców. Gdy goniec nie zastanie adresata w domu, pozostawia zawiadomienie o niedoręczonej korespondencji. Pismo można odebrać w ciągu 7 dni, począwszy od następnego dnia roboczego, od godz. 11:00 w Urzędzie Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej 3), parter, pokój B-4.

Godziny pracy Zespołu Gońców:
 • wydawanie korespondencji: wtorek, środa: 7:30 - 16:30, czwartek 8:30 - 17:30, piątek: 8:30 - 16:30.
 • tel. 24 367 16 39, poniedziałek, wtorek, środa: 8.00-15.00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek: 9:00-15:00.