Najnowsze dokumenty

18 godzin temu (2020-11-25 12:41:27)
Zarządzenie Nr 1932/20 z dnia 23 listopada 2020r.
w sprawie zmiany załączników Nr 2 pn."Zmiana wydatków budżetu miasta Płocka na 2020 rok" w zarządzeniach: Nr 1876/2020 z dnia 30 października 2020 roku oraz Nr 1904/2020 z dnia 13 listopada 2020 roku.
18 godzin temu (2020-11-25 12:35:39)
Zarządzenie Nr 1926/20 z dnia 20 listopada 2020r.
w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2020 rok.
18 godzin temu (2020-11-25 12:30:45)
Zarządzenie Nr 1935/20 z dnia 25 listopada 2020r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2021 r.
19 godzin temu (2020-11-25 12:18:21)
Zarządzenie Nr 1934/20 z dnia 25 listopada 2020r.
w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w roku 2020.
19 godzin temu (2020-11-25 12:09:49)
Zarządzenie Nr 1933/20 z dnia 24 listopada 2020r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
19 godzin temu (2020-11-25 11:58:29)
Zarządzenie Nr 1904/20 z dnia 13 listopada 2020r.
w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2020 rok.
19 godzin temu (2020-11-25 11:52:39)
Zarządzenie Nr 1901/20 z dnia 12 listopada 2020r.
w sprawie zmian w planie wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2020 rok.
1 dzień temu (2020-11-24 15:09:00)
Zarządzenie Nr 1931/20 z dnia 23 listopada 2020r.
w sprawie: zatwierdzenia planu remontów w zakresie rzeczowo - finansowym na 2021 rok dla Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Gminy
1 dzień temu (2020-11-24 11:00:15)
Zarządzenie Nr 1923/20 z dnia 19 listopada 2020r.
w sprawie: dostosowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2020 rok.
1 dzień temu (2020-11-24 10:56:58)
Zarządzenie Nr 1922/20 z dnia 19 listopada 2020r.
w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Płocka do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2020.
Przeglądaj wszystkie dokumenty chronologicznie
 • Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców: tel. 24 364 55 55,
  e-mail: info@plock.eu
 • adres skrzynki ePUAP dla Gminy-Miasta Płocka: /efixd3031y/skrytka
 • Biuro Obsługi Klienta (wejście od ulicy Zduńskiej 3),tel. 24 364 55 55
  1. Geodezja
  2. Architektura i Budownictwo
  3. Mieszkania Komunalne
  4. Ochrona Środowiska, Gospodarka Komunalna
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 7:30 - 15:30, czwartek 8:30 - 17:30, piątek 8:30 - 15:30 oraz każda druga sobota miesiąca w godz. 7:30 - 15:30.
  Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
 • Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich:
  1. Referat Spraw Obywatelskich
  2. Referat Komunikacji
  3. Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
 • Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 17:00
 • ul. Miodowa 8 lok. nr 6,  tel. 24 364 55 55
 • NIECZYNNY DO ODWOŁANIA - Godziny pracy: w dni powszednie od godz. 9:00 do 16:30
 • ul. Kolegialna 9, tel. 24 364 55 55
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek 9:00 - 15:00.

Pisma urzędu miasta dostarczane są przez gońców. Gdy goniec nie zastanie adresata w domu, pozostawia zawiadomienie o niedoręczonej korespondencji. Pismo można odebrać w ciągu 7 dni, począwszy od następnego dnia roboczego, od godz. 11:00 w Urzędzie Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej 3), parter, pokój B-4.

Godziny pracy Zespołu Gońców:
 • wydawanie korespondencji: wtorek, środa: 7:30 - 16:30, czwartek 8:30 - 17:30, piątek: 8:30 - 16:30.
 • tel. 24 367 16 39, poniedziałek, wtorek, środa: 8.00-15.00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek: 9:00-15:00.