Najnowsze dokumenty

2 dni temu (2024-05-24 10:40:41)
Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą wg. stanu na dzień 31.12.2023 r.
Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą wg. stanu na dzień 31.12.2023 r.
2 dni temu (2024-05-24 10:39:51)
Informacja o kwotach dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorzadu tertorialnego oraz kwotach dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu tertorialnego w 2023 roku
Informacja o kwotach dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorzadu tertorialnego oraz kwotach dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu tertorialnego w 2023 roku
2 dni temu (2024-05-24 10:39:33)
Informacja dotyczącą wykorzystanych w 2023 roku środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych
Informacja dotyczącą wykorzystanych w 2023 roku środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych
2 dni temu (2024-05-23 14:21:44)
Zarządzenie Nr 24/24 z dnia 23 maja 2024r.
w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia kontroli w Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi Nr 33 im. Jeana'a Vanier w Płocku
2 dni temu (2024-05-23 14:19:33)
Zarządzenie Nr 22/24 z dnia 22 maja 2024r.
w sprawie zmian w treści Zarządzenia Nr 5120/2024 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego z obszaru profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, nowe substancje psychoaktywne) w roku 2024 i powołania Komisji Konkursowej.
2 dni temu (2024-05-23 12:49:57)
Marta Krasuska, Interpelacja Nr 14 z dnia 22 maja 2024r.
Weryfikacja i zmiana organizacji ruchu w celu poprawy widoczności oraz zwiększenia bezpieczeństwa przy wyjeździe z ulicy Parowej w ulicę Ignacego Łukasiewicza
2 dni temu (2024-05-23 12:38:06)
Daria Domosławska, Interpelacja Nr 13 z dnia 22 maja 2024r.
Wprowadzenie modyfikacji podczas zagospodarowywania terenu między ul. Jaśminową a ul. Gałczyńskiego - rezygnacja z montażu ławek
3 dni temu (2024-05-23 09:39:08)
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy-Miasto Płock na lata 2024-2050
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy-Miasto Płock na lata 2024-2050
3 dni temu (2024-05-23 09:36:26)
Budżet Miasta Płocka na 2024 r.
Uchwała Budżetowa Miasta Płocka na rok 2024 - UCHWAŁA NR 1037/LX/2023 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 28 grudnia 2023 r.
3 dni temu (2024-05-23 09:32:24)
7. Polityka kulturalna
7. Polityka kulturalna
Przeglądaj wszystkie dokumenty chronologicznie
 • Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców: tel. 24 364 55 55,
  e-mail: info@plock.eu
 • adres skrzynki ePUAP dla Gminy-Miasta Płocka: /efixd3031y/skrytka
 • Biuro Obsługi Klienta (wejście od ulicy Zduńskiej 3),tel. 24 364 55 55
  1. Biuro Podawcze, Zamówienia Publiczne
  2. Meldunki, Dowody Osobiste
  3. Mieszkalnictwo, Obrót Nieruchomościami
  4. Odpady Komunalne
  5. Karty (KDR, Płocka Karta Mieszkańca)
  6. Architektura, Urbanistyka
  7. Geodezja
  8. Informacja, Ochrona Środowiska/Transport
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek 9:00 - 15:30 oraz każda druga sobota miesiąca w godz. 8:00 - 15:30.
  Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
 • Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich:
  1. Referat Spraw Obywatelskich
  2. Referat Komunikacji
  3. Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
 • Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 17:00
 • ul. Kolegialna 9, tel. 24 364 55 55
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek 9:00 - 15:00.

Pisma urzędu miasta dostarczane są przez gońców. Gdy goniec nie zastanie adresata w domu, pozostawia zawiadomienie o niedoręczonej korespondencji. Pismo można odebrać w ciągu 7 dni, począwszy od następnego dnia roboczego, od godz. 11:00 w Urzędzie Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej 3), parter, pokój B-6.

Godziny pracy Zespołu Gońców w terminie od 18.03.2024 r.:
 • wydawanie korespondencji: poniedziałek, wtorek, środa: 8:00 - 15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek: 9:00 - 15:30.
 • tel. 24 367 16 39: poniedziałek, wtorek, środa: 8:00-15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek: 9:00-15:30.