Najnowsze dokumenty

3 godziny temu (2022-11-28 14:36:15)
Zarządzenie Nr 3839/22 z dnia 28 listopada 2022r.
w sprawie: zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2022 rok
4 godziny temu (2022-11-28 14:32:02)
Zarządzenie Nr 3838/22 z dnia 28 listopada 2022r.
w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Płocka na 2022 rok - po stronie wydatków
4 godziny temu (2022-11-28 14:24:32)
UCHWAŁA Nr 827/XLVIII/2022 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 24 listopada 2022r.
zmieniajaca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na 2022 r.
4 godziny temu (2022-11-28 14:21:30)
UCHWAŁA Nr 826/XLVIII/2022 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 24 listopada 2022r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2022-2049
7 godzin temu (2022-11-28 11:28:16)
Zarządzenie Nr 3833/22 z dnia 28 listopada 2022r.
w sprawie: oddania do dyspozycji Wydziału Promocji i Sportu lokalu położonego w piwnicy, mieszczącego się w budynku mieszkalno - użytkowym Stary Rynek2/Piekarska 16 w Płocku.
8 godzin temu (2022-11-28 09:53:45)
Zarządzenie Nr 3808/22 z dnia 17 listopada 2022r.
w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w roku 2022.
3 dni temu (2022-11-25 15:01:17)
Zarządzenie Nr 3831/22 z dnia 25 listopada 2022r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2023 roku.
3 dni temu (2022-11-25 14:56:52)
Zarządzenie Nr 3830/22 z dnia 25 listopada 2022r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych 2023 roku.
3 dni temu (2022-11-25 13:07:13)
Zarządzenie Nr 3827/22 z dnia 24 listopada 2022r.
w sprawie wniosku Pana Damiana Nowakowskiego o wynajęcie zajmowanego bez tytułu prawnego lokalu mieszkalnego nr 10 położonego w budynku przy ul. Kwiatowej 19 w Płocku.
3 dni temu (2022-11-25 11:44:48)
Łukasz Maria Pietrzak, Łukasz Mariusz Chrobot, Interpelacja Nr 1912 z dnia 24 listopada 2022r.
Montaż kamery monitoringu miejskiego na moście im. Legionów Józefa Piłsudskiego
Przeglądaj wszystkie dokumenty chronologicznie
 • Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców: tel. 24 364 55 55,
  e-mail: info@plock.eu
 • adres skrzynki ePUAP dla Gminy-Miasta Płocka: /efixd3031y/skrytka
 • Biuro Obsługi Klienta (wejście od ulicy Zduńskiej 3),tel. 24 364 55 55
  1. Biuro Podawcze, Zamówienia Publiczne
  2. Meldunki, Dowody Osobiste
  3. Mieszkalnictwo, Obrót Nieruchomościami
  4. Odpady Komunalne
  5. Karty (KDR,Familijna,3+)
  6. Architektura, Urbanistyka
  7. Geodezja
  8. Informacja, Ochrona Środowiska/Transport
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek 9:00 - 15:30 oraz każda druga sobota miesiąca w godz. 8:00 - 15:30.
  Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
 • Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich:
  1. Referat Spraw Obywatelskich
  2. Referat Komunikacji
  3. Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
 • Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 17:00
 • ul. Kolegialna 9, tel. 24 364 55 55
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek 9:00 - 15:00.

Pisma urzędu miasta dostarczane są przez gońców. Gdy goniec nie zastanie adresata w domu, pozostawia zawiadomienie o niedoręczonej korespondencji. Pismo można odebrać w ciągu 7 dni, począwszy od następnego dnia roboczego, od godz. 11:00 w Urzędzie Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej 3), parter, pokój B-4.

Godziny pracy Zespołu Gońców:
 • wydawanie korespondencji: wtorek, środa: 7:30 - 16:30, czwartek 8:30 - 17:30, piątek: 8:30 - 16:30.
 • tel. 24 367 16 39, poniedziałek, wtorek, środa: 8.00-15.00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek: 9:00-15:00.