Najnowsze dokumenty

17 godzin temu (2022-07-01 13:11:50)
Łukasz Maria Pietrzak, Interpelacja Nr 1780 z dnia 29 czerwca 2022r.
Ochrona trzech drzew „dąb” znajdujących się wzdłuż ulicy Raczkowizna na osiedlu Borowiczki. Ustanowienie przedmiotowych drzew pomnikami przyrody
17 godzin temu (2022-07-01 13:08:34)
Artur Robert Jaroszewski, Interpelacja Nr 1779 z dnia 28 czerwca 2022r.
Dotacje dla płockich klubów sportowych z Polskiej Organizacji Turystycznej
17 godzin temu (2022-07-01 13:08:26)
Zarządzenie Nr 3448/22 z dnia 30 czerwca 2022r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego w Płocku środka trwałego stanowiącego własność Gminy Miasto Płock
17 godzin temu (2022-07-01 13:02:31)
Zarządzenie Nr 3449/22 z dnia 30 czerwca 2022r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Płocku im. Themersonów w Płocku środka trwałego stanowiącego własność Gminy Miasto Płock.
17 godzin temu (2022-07-01 13:00:16)
Łukasz Maria Pietrzak, Interpelacja Nr 1778 z dnia 23 czerwca 2022r.
Wyposażenie terenu rekreacyjnego, mieszczącego się pomiędzy Szkoła Podstawową Nr 23 a Zespołem Szkół Nr 5 na osiedlu Podolszyce Północ w mobilnej toalety
17 godzin temu (2022-07-01 12:57:17)
Zarządzenie Nr 3447/22 z dnia 30 czerwca 2022r.
w sprawie zmiany zarządzenia nr 3243/2022 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 4 kwietnia 2022 roku w sprawie określenia formy i trybu pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Gminy – Miasto Płock w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie, udzielanej ze środków własnych budżetu miasta Płocka.
17 godzin temu (2022-07-01 12:48:45)
Łukasz Maria Pietrzak, Interpelacja Nr 1777 z dnia 23 czerwca 2022r.
Wyznaczenie przejścia dla pieszych przy ulicy Czwartaków 26, w okolicy sklepu Biedronka, na osiedlu Podolszyce Południe
17 godzin temu (2022-07-01 12:43:35)
Łukasz Maria Pietrzak, Interpelacja Nr 1776 z dnia 23 czerwca 2022r.
Naprawa słupów mocujących zadaszenie na skwerze przy siedzibie spółdzielni „Budowlani”, na osiedlu Zielony Jar
17 godzin temu (2022-07-01 12:22:17)
Zarządzenie Nr 3451/22 z dnia 30 czerwca 2022r.
w sprawie: zmiany planu finansowego Gminy – Miasto Płock dla rachunków środków otrzymanych z Funduszu Pomocy.
18 godzin temu (2022-07-01 11:42:48)
Zarządzenie Nr 3458/22 z dnia 01 lipca 2022r.
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w latach 2022 – 2023.
Przeglądaj wszystkie dokumenty chronologicznie
 • Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców: tel. 24 364 55 55,
  e-mail: info@plock.eu
 • adres skrzynki ePUAP dla Gminy-Miasta Płocka: /efixd3031y/skrytka
 • Biuro Obsługi Klienta (wejście od ulicy Zduńskiej 3),tel. 24 364 55 55
  1. Biuro Podawcze, Zamówienia Publiczne
  2. Meldunki, Dowody Osobiste
  3. Mieszkalnictwo, Obrót Nieruchomościami
  4. Odpady Komunalne
  5. Karty (KDR,Familijna,3+)
  6. Architektura, Urbanistyka
  7. Geodezja
  8. Informacja, Ochrona Środowiska/Transport
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek 9:00 - 15:30 oraz każda druga sobota miesiąca w godz. 8:00 - 15:30.
  Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
 • Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich:
  1. Referat Spraw Obywatelskich
  2. Referat Komunikacji
  3. Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
 • Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 17:00
 • ul. Kolegialna 9, tel. 24 364 55 55
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek 9:00 - 15:00.

Pisma urzędu miasta dostarczane są przez gońców. Gdy goniec nie zastanie adresata w domu, pozostawia zawiadomienie o niedoręczonej korespondencji. Pismo można odebrać w ciągu 7 dni, począwszy od następnego dnia roboczego, od godz. 11:00 w Urzędzie Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej 3), parter, pokój B-4.

Godziny pracy Zespołu Gońców:
 • wydawanie korespondencji: wtorek, środa: 7:30 - 16:30, czwartek 8:30 - 17:30, piątek: 8:30 - 16:30.
 • tel. 24 367 16 39, poniedziałek, wtorek, środa: 8.00-15.00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek: 9:00-15:00.