Najnowsze dokumenty

6 godzin temu (2021-11-29 14:48:23)
Zarządzenie Nr 2876/21 z dnia 26 listopada 2021r.
w sprawie powołania komisji do przejęcia majątku trwałego
6 godzin temu (2021-11-29 14:46:15)
Zarządzenie Nr 2887/21 z dnia 29 listopada 2021r.
w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środków trwałych na rzecz Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” Jednostka Budżetowa przy ul.Krótkiej 6a w Płocku.
7 godzin temu (2021-11-29 14:28:06)
UCHWAŁA Nr 617/XXXVI/2021 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 25 listopada 2021r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2021
7 godzin temu (2021-11-29 14:25:08)
UCHWAŁA Nr 616/XXXVI/2021 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 25 listopada 2021r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2021 - 2049
7 godzin temu (2021-11-29 14:16:50)
Starszy Specjalista – stanowisko ds. szkolnictwa specjalnego i artystycznego
Wydział Edukacji
8 godzin temu (2021-11-29 13:26:08)
Zarządzenie Nr 2877/21 z dnia 29 listopada 2021r.
w sprawie: zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka Nr 2313/2008 z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie określenia sposobu ustalenia stawek czynszu obowiązującego w mieszkaniowym zasobie gminy oraz stawki czynszu lokali socjalnych, zmienionego zarządzeniami 2385/2008 z dnia 16 września 2008 r., 815/2015 z dnia 17 lipca 2015 r., 4011/2018 z dnia 16 lutego 2018 r., 169/2019 z dnia 8 stycznia 2019 r., 763/2019 z dnia 1 sierpnia 2019 r., 1644/2020 z dnia 23 lipca 2020 r. oraz 1682/2020 z dnia 10 sierpnia 2020 r.
8 godzin temu (2021-11-29 13:23:59)
Zarządzenie Nr 2880/21 z dnia 29 listopada 2021r.
w sprawie: określenia sposobu ustalenia stawek czynszu dla lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Płock w budynku Miodowa 51 w Płocku.
8 godzin temu (2021-11-29 13:17:19)
Zarządzenie Nr 2879/21 z dnia 29 października 2021r.
w sprawie: zmiany zarządzenia 910/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 8 października 2019 r. ws. określenia sposobu ustalenia stawek czynszu dla lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Płock w budynku Miodowa 49 w Płocku, zmienionego Zarządzeniem Nr 1961/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 3 grudnia 2020 r.
8 godzin temu (2021-11-29 13:15:52)
Zarządzenie Nr 2878/21 z dnia 29 listopada 2021r.
w sprawie: w sprawie: zmiany zarządzenia 1959/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 3 grudnia 2020 r. ws. określenia sposobu ustalenia stawek czynszu dla lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Płock w budynku Miodowa 47 w Płocku.
10 godzin temu (2021-11-29 11:10:54)
Zarządzenie Nr 2862/21 z dnia 25 listopada 2021r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w roku 2021.
Przeglądaj wszystkie dokumenty chronologicznie
 • Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców: tel. 24 364 55 55,
  e-mail: info@plock.eu
 • adres skrzynki ePUAP dla Gminy-Miasta Płocka: /efixd3031y/skrytka
 • Biuro Obsługi Klienta (wejście od ulicy Zduńskiej 3),tel. 24 364 55 55
  1. Biuro Podawcze, Zamówienia Publiczne
  2. Meldunki, Dowody Osobiste
  3. Mieszkalnictwo, Obrót Nieruchomościami
  4. Odpady Komunalne
  5. Karty (KDR,Familijna,3+)
  6. Architektura, Urbanistyka
  7. Geodezja
  8. Informacja, Ochrona Środowiska/Transport
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek 9:00 - 15:30 oraz każda druga sobota miesiąca w godz. 8:00 - 15:30.
  Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
 • Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich:
  1. Referat Spraw Obywatelskich
  2. Referat Komunikacji
  3. Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
 • Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 17:00
 • ul. Kolegialna 9, tel. 24 364 55 55
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek 9:00 - 15:00.

Pisma urzędu miasta dostarczane są przez gońców. Gdy goniec nie zastanie adresata w domu, pozostawia zawiadomienie o niedoręczonej korespondencji. Pismo można odebrać w ciągu 7 dni, począwszy od następnego dnia roboczego, od godz. 11:00 w Urzędzie Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej 3), parter, pokój B-4.

Godziny pracy Zespołu Gońców:
 • wydawanie korespondencji: wtorek, środa: 7:30 - 16:30, czwartek 8:30 - 17:30, piątek: 8:30 - 16:30.
 • tel. 24 367 16 39, poniedziałek, wtorek, środa: 8.00-15.00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek: 9:00-15:00.