Najnowsze dokumenty

3 godziny temu (2023-05-29 10:06:55)
Zarządzenie Nr 4261/23 z dnia 26 maja 2023r.
w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Płock (obręb 3 - Maszewo) oznaczonej jako działka nr ewid. nr 523/5 odpłatną służebnością przesyłu na czas nieoznaczony
3 godziny temu (2023-05-29 10:04:59)
Zarządzenie Nr 4265/23 z dnia 26 maja 2023r.
w sprawie ogłoszenia wyników II otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2023 r.
3 godziny temu (2023-05-29 10:02:29)
Zarządzenie Nr 4264/23 z dnia 26 maja 2023r.
w sprawie ogłoszenia wyników I otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2023 r.
3 godziny temu (2023-05-29 09:58:57)
UCHWAŁA Nr 938/LIV/2023 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 25 maja 2023r.
Zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na 2023 rok
3 godziny temu (2023-05-29 09:57:42)
UCHWAŁA Nr 937/LIV/2023 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 25 maja 2023r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2023-2049
2 dni temu (2023-05-26 13:58:30)
Zarządzenie Nr 4219/23 z dnia 04 maja 2023r.
w sprawie: zamiany prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej w Płocku przy ul. Kolegialnej – działka nr 796/2 o pow. 0,0538 ha, stanowiącej własność Gminy - Miasto Płock na prawo użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Kazimierza Wielkiego – działka nr 473/3 o pow. 0,0843 ha, której właścicielem jest Gmina - Miasto Płock a użytkownikiem wieczystym Muzeum Mazowieckie w Płocku.
3 dni temu (2023-05-26 11:40:34)
Zarządzenie Nr 4260/23 z dnia 25 maja 2023r.
w sprawie wyznaczenia pracowników Urzędu Miasta Płocka do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników z budynków Urzędu Miasta Płocka
3 dni temu (2023-05-26 11:37:57)
Ulgi powyżej 500 zł w 2022 r.
Ulgi powyżej 500 zł w 2022 r.
3 dni temu (2023-05-26 11:36:52)
Pomoc Publiczna w 2022 r.
Pomoc Publiczna w 2022 r.
3 dni temu (2023-05-25 17:22:45)
UCHWAŁA Nr 945/LIV/2023 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 25 maja 2023r.
w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy-Miasto Płock, położonej w Płocku przy ul. Kutnowskiej (obr. 14)
Przeglądaj wszystkie dokumenty chronologicznie
 • Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców: tel. 24 364 55 55,
  e-mail: info@plock.eu
 • adres skrzynki ePUAP dla Gminy-Miasta Płocka: /efixd3031y/skrytka
 • Biuro Obsługi Klienta (wejście od ulicy Zduńskiej 3),tel. 24 364 55 55
  1. Biuro Podawcze, Zamówienia Publiczne
  2. Meldunki, Dowody Osobiste
  3. Mieszkalnictwo, Obrót Nieruchomościami
  4. Odpady Komunalne
  5. Karty (KDR, Płocka Karta Mieszkańca)
  6. Architektura, Urbanistyka
  7. Geodezja
  8. Informacja, Ochrona Środowiska/Transport
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek 9:00 - 15:30 oraz każda druga sobota miesiąca w godz. 8:00 - 15:30.
  Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
 • Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich:
  1. Referat Spraw Obywatelskich
  2. Referat Komunikacji
  3. Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
 • Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 17:00
 • ul. Kolegialna 9, tel. 24 364 55 55
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek 9:00 - 15:00.

Pisma urzędu miasta dostarczane są przez gońców. Gdy goniec nie zastanie adresata w domu, pozostawia zawiadomienie o niedoręczonej korespondencji. Pismo można odebrać w ciągu 7 dni, począwszy od następnego dnia roboczego, od godz. 11:00 w Urzędzie Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej 3), parter, pokój B-6.

Godziny pracy Zespołu Gońców:
 • wydawanie korespondencji: poniedziałek, wtorek, środa: 8:00 - 15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek: 9:00 - 15:30.
 • tel. 24 367 16 39: poniedziałek, wtorek, środa: 8:00-15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek: 9:00-15:30