Najnowsze dokumenty

1 godzina temu (2021-10-20 10:16:51)
Zarządzenie Nr 2755/21 z dnia 19 października 2021r.
w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Płocka do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2021.
1 godzina temu (2021-10-20 10:09:36)
Zarządzenie Nr 2757/21 z dnia 20 października 2021r.
w sprawie:  zaopiniowania planu finansowego Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego na 2021 rok po dokonanych zmianach.
1 godzina temu (2021-10-20 10:07:00)
Zarządzenie Nr 2754/21 z dnia 19 października 2021r.
w sprawie: zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2021 rok
1 godzina temu (2021-10-20 10:04:08)
Zarządzenie Nr 2752/21 z dnia 19 października 2021r.
w sprawie:  zaopiniowania planu finansowego Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses na 2021 rok po dokonanych zmianach.
1 godzina temu (2021-10-20 10:01:18)
Zarządzenie Nr 2747/21 z dnia 18 października 2021r.
w sprawie: określenia wzorów wniosków o wynajęcie lokali z zasobu mieszkaniowego oraz określenia wzoru wniosku o wynajęcie lokali niewchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy przeznaczonych do realizacji programu „Mieszkania na start”.
20 godzin temu (2021-10-19 15:05:38)
Zarządzenie Nr 2749/21 z dnia 18 października 2021r.
w sprawie zmiany limitu zatrudnienia w Żłobku Miejskim Nr 1 w Płocku.
1 dzień temu (2021-10-19 11:38:27)
Zarządzenie Nr 2750/21 z dnia 18 października 2021r.
w sprawie: zaopiniowania planu finansowego Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki im. Franciszki i Stefana Themersonów na 2021 rok po dokonanych zmianach.
1 dzień temu (2021-10-19 11:33:58)
Zarządzenie Nr 2742/21 z dnia 18 października 2021r.
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Miejski Ogród Zoologiczny Jednostka Budżetowa w Płocku na okres od 01.10.2021 roku do 31.12.2021 roku, umowy najmu gruntu na cele składowe.
1 dzień temu (2021-10-19 11:32:44)
Zarządzenie Nr 2743/21 z dnia 18 października 2021r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
1 dzień temu (2021-10-19 11:30:39)
Zarządzenie Nr 2740/21 z dnia 14 października 2021r.
w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2021 rok
Przeglądaj wszystkie dokumenty chronologicznie
 • Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców: tel. 24 364 55 55,
  e-mail: info@plock.eu
 • adres skrzynki ePUAP dla Gminy-Miasta Płocka: /efixd3031y/skrytka
 • Biuro Obsługi Klienta (wejście od ulicy Zduńskiej 3),tel. 24 364 55 55
  1. Biuro Podawcze, Zamówienia Publiczne
  2. Meldunki, Dowody Osobiste
  3. Mieszkalnictwo, Obrót Nieruchomościami
  4. Odpady Komunalne
  5. Karty (KDR,Familijna,3+)
  6. Architektura, Urbanistyka
  7. Geodezja
  8. Informacja, Ochrona Środowiska/Transport
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek 9:00 - 15:30 oraz każda druga sobota miesiąca w godz. 8:00 - 15:30.
  Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
 • Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich:
  1. Referat Spraw Obywatelskich
  2. Referat Komunikacji
  3. Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
 • Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 17:00
 • ul. Kolegialna 9, tel. 24 364 55 55
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek 9:00 - 15:00.

Pisma urzędu miasta dostarczane są przez gońców. Gdy goniec nie zastanie adresata w domu, pozostawia zawiadomienie o niedoręczonej korespondencji. Pismo można odebrać w ciągu 7 dni, począwszy od następnego dnia roboczego, od godz. 11:00 w Urzędzie Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej 3), parter, pokój B-4.

Godziny pracy Zespołu Gońców:
 • wydawanie korespondencji: wtorek, środa: 7:30 - 16:30, czwartek 8:30 - 17:30, piątek: 8:30 - 16:30.
 • tel. 24 367 16 39, poniedziałek, wtorek, środa: 8.00-15.00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek: 9:00-15:00.