Najnowsze dokumenty

1 dzień temu (2021-10-16 06:58:12)
Wydział Spraw Komunalnych

1 dzień temu (2021-10-15 15:20:38)
Podinspektor – stanowisko ds. wolontariatu
Referat Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Wolontariatu
1 dzień temu (2021-10-15 13:35:40)
Zarządzenie Nr 2719/21 z dnia 08 października 2021r.
w sprawie: powołania Zespołu do opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Płocka i jego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego.
1 dzień temu (2021-10-15 12:35:55)
Zarządzenie Nr 2718/21 z dnia 08 października 2021r.
w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2021 rok
1 dzień temu (2021-10-15 11:37:29)
Zarządzenie Nr 2737/21 z dnia 14 października 2021r.
w sprawie wynajęcia lokalu mieszkalnego nr 28 położonego w budynku przy ul. Gradowskiego 8 w Płocku.
1 dzień temu (2021-10-15 11:34:50)
Zarządzenie Nr 2726/21 z dnia 14 października 2021r.
w sprawie: wyznaczenia likwidatora Miejskiego Ogrodu Zoologicznego Jednostka Budżetowa w Płocku.
1 dzień temu (2021-10-15 11:32:06)
Zarządzenie Nr 2713/21 z dnia 08 października 2021r.
w sprawie: wniesienia do Spółki pod firmą Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wkładu pieniężnego z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego.
1 dzień temu (2021-10-15 11:23:18)
Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. rejestracji pojazdów
Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich Referat Komunikacji Zespół Rejestracji Pojazdów
1 dzień temu (2021-10-15 10:56:35)
Jerzy Kazimierz Seweryniak, Interpelacja Nr 1482 z dnia 14 października 2021r.
Wycięcia topól przy ul. Góry 1
2 dni temu (2021-10-15 10:11:40)
Zarządzenie Nr 2725/21 z dnia 12 października 2021r.
w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Płocka na 2021 rok - po stronie wydatków
Przeglądaj wszystkie dokumenty chronologicznie
 • Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców: tel. 24 364 55 55,
  e-mail: info@plock.eu
 • adres skrzynki ePUAP dla Gminy-Miasta Płocka: /efixd3031y/skrytka
 • Biuro Obsługi Klienta (wejście od ulicy Zduńskiej 3),tel. 24 364 55 55
  1. Biuro Podawcze, Zamówienia Publiczne
  2. Meldunki, Dowody Osobiste
  3. Mieszkalnictwo, Obrót Nieruchomościami
  4. Odpady Komunalne
  5. Karty (KDR,Familijna,3+)
  6. Architektura, Urbanistyka
  7. Geodezja
  8. Informacja, Ochrona Środowiska/Transport
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek 9:00 - 15:30 oraz każda druga sobota miesiąca w godz. 8:00 - 15:30.
  Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
 • Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich:
  1. Referat Spraw Obywatelskich
  2. Referat Komunikacji
  3. Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
 • Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 17:00
 • ul. Kolegialna 9, tel. 24 364 55 55
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek 9:00 - 15:00.

Pisma urzędu miasta dostarczane są przez gońców. Gdy goniec nie zastanie adresata w domu, pozostawia zawiadomienie o niedoręczonej korespondencji. Pismo można odebrać w ciągu 7 dni, począwszy od następnego dnia roboczego, od godz. 11:00 w Urzędzie Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej 3), parter, pokój B-4.

Godziny pracy Zespołu Gońców:
 • wydawanie korespondencji: wtorek, środa: 7:30 - 16:30, czwartek 8:30 - 17:30, piątek: 8:30 - 16:30.
 • tel. 24 367 16 39, poniedziałek, wtorek, środa: 8.00-15.00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek: 9:00-15:00.