Najnowsze dokumenty

2 dni temu (2021-07-23 15:15:20)
Zarządzenie Nr 2553/21 z dnia 21 lipca 2021r.
w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w roku 2021.
2 dni temu (2021-07-23 14:11:45)
Zarządzenie Nr 2558/21 z dnia 23 lipca 2021r.
w sprawie powołania zespołu do spraw przyznawania dorocznych nagród Prezydenta Miasta Płocka za osiągnięcia w dziedzinie twórczości i edukacji artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
2 dni temu (2021-07-23 14:05:29)
Zarządzenie Nr 2556/21 z dnia 22 lipca 2021r.
w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 2477/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 02 lipca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody, akceptacji ceny, ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych położonych w Płocku przy ul. Zielonej oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek 2445 i 2444/4 o łącznej powierzchni 7345 m² przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej.
2 dni temu (2021-07-23 14:00:42)
Zarządzenie Nr 2555/21 z dnia 22 lipca 2021r.
w sprawie: wyrażenia zgody, akceptacji ceny, ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej położonej w Płocku przy ul. Bielskiej 19 w obrębie Nr 8 „Śródmieście” oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 241/2 o powierzchni 453 m², KW PL1P/00070593/9 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej.
2 dni temu (2021-07-23 11:24:40)
Zarządzenie Nr 2552/21 z dnia 21 lipca 2021r.
w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w roku 2021.
2 dni temu (2021-07-23 10:42:31)
Marek Krysztofiak, Interpelacja Nr 1429 z dnia 9 lipca 2021r.
Wejście do Parku Północnego od ul. Kleeberga 1 A
2 dni temu (2021-07-23 10:15:56)
Artur Robert Jaroszewski, Interpelacja Nr 1432 z dnia 23 lipca 2021r.
Propozycje zmian w uchwale antysmogowej
2 dni temu (2021-07-23 10:10:37)
Artur Robert Jaroszewski, Interpelacja Nr 1431 z dnia 23 lipca 2021r.
Wprowadzenie zmian poprawiających bezpieczeństwo na skrzyżowaniu ulic Głowackiego – Słoneczna
2 dni temu (2021-07-23 09:51:41)
Tomasz Kominek, Interpelacja Nr 1430 z dnia 23 lipca 2021r.
Dotyczy: budżetu Miasta Płocka w 2020 r.
3 dni temu (2021-07-22 16:30:12)
Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. ewidencji ludności

Przeglądaj wszystkie dokumenty chronologicznie
 • Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców: tel. 24 364 55 55,
  e-mail: info@plock.eu
 • adres skrzynki ePUAP dla Gminy-Miasta Płocka: /efixd3031y/skrytka
 • Biuro Obsługi Klienta (wejście od ulicy Zduńskiej 3),tel. 24 364 55 55
  1. Biuro Podawcze, Zamówienia Publiczne
  2. Meldunki, Dowody Osobiste
  3. Mieszkalnictwo, Obrót Nieruchomościami
  4. Odpady Komunalne
  5. Karty (KDR,Familijna,3+)
  6. Architektura, Urbanistyka
  7. Geodezja
  8. Informacja, Ochrona Środowiska/Transport
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek 9:00 - 15:30 oraz każda druga sobota miesiąca w godz. 8:00 - 15:30.
  Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
 • Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich:
  1. Referat Spraw Obywatelskich
  2. Referat Komunikacji
  3. Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
 • Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 17:00
 • ul. Kolegialna 9, tel. 24 364 55 55
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek 9:00 - 15:00.

Pisma urzędu miasta dostarczane są przez gońców. Gdy goniec nie zastanie adresata w domu, pozostawia zawiadomienie o niedoręczonej korespondencji. Pismo można odebrać w ciągu 7 dni, począwszy od następnego dnia roboczego, od godz. 11:00 w Urzędzie Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej 3), parter, pokój B-4.

Godziny pracy Zespołu Gońców:
 • wydawanie korespondencji: wtorek, środa: 7:30 - 16:30, czwartek 8:30 - 17:30, piątek: 8:30 - 16:30.
 • tel. 24 367 16 39, poniedziałek, wtorek, środa: 8.00-15.00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek: 9:00-15:00.