Najnowsze dokumenty

8 godzin temu (2021-05-13 17:07:01)
Zarządzenie Nr 2371/21 z dnia 12 maja 2021r.
w sprawie: określenia sposobu ustalenia stawek czynszu dla lokali mieszkalnych wynajmowanych przez Gminę Płock w budynku Polna 25A w Płocku.
9 godzin temu (2021-05-13 16:48:08)
Instrukcja udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej osobom fizycznym – prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającym innych osób w ciągu ostatniego roku jako pomocy de minimis

1 dzień temu (2021-05-12 11:27:22)
Zarządzenie Nr 2372/21 z dnia 12 maja 2021r.
w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 1931/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23.11.2020 r. w/s zatwierdzenia planu remontów w zakresie rzeczowo-finansowym na 2021 rok dla Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Gminy, zmienionego Zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka: Nr 2171/2021 z dnia 11.02.2021r. oraz Nr 2293/2021 z dnia 02.04.2021r.
1 dzień temu (2021-05-12 11:21:48)
Zarządzenie Nr 2369/21 z dnia 10 maja 2021r.
w sprawie: zmian w planie wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2021 rok
3 dni temu (2021-05-10 14:51:21)
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt Gminy – Miasto Płock na 2021 rok

3 dni temu (2021-05-10 14:42:38)
WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE: Komendant Straży Miejskiej w Płocku

3 dni temu (2021-05-10 14:20:16)
Zarządzenie Nr 2364/21 z dnia 07 maja 2021r.
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 2296/2021 z dnia 6 kwietnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia II edycji konkursu Prezydenta Miasta Płocka na finansowanie grantów badawczych realizowanych w ramach zadania „Współpraca z wyższymi uczelniami”.
3 dni temu (2021-05-10 13:56:28)
Zarządzenie Nr 2366/21 z dnia 10 maja 2021r.
w sprawie: ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Płock.
3 dni temu (2021-05-10 13:49:06)
Zarządzenie Nr 2365/21 z dnia 10 maja 2021r.
w sprawie: ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół prowadzonych przez Miasto Płock
3 dni temu (2021-05-10 12:53:34)
Daria Magdalena Domosławska, Interpelacja Nr 1364 z dnia 6 maja 2021r.
Płock miasto Bohater-Kawaler Krzyża Walecznych- pamiętajmy. Oznaczenie, miejsc w których zlokalizowane były kluczowe barykady podczas obrony Płocka przed bolszewikami w 1920r. poprzez wmurowanie w ciągi piesze płyt z napisem Barykada 1920r.
Przeglądaj wszystkie dokumenty chronologicznie
 • Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców: tel. 24 364 55 55,
  e-mail: info@plock.eu
 • adres skrzynki ePUAP dla Gminy-Miasta Płocka: /efixd3031y/skrytka
 • Biuro Obsługi Klienta (wejście od ulicy Zduńskiej 3),tel. 24 364 55 55
  1. Geodezja
  2. Architektura i Budownictwo
  3. Mieszkania Komunalne
  4. Ochrona Środowiska, Gospodarka Komunalna
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek 9:00 - 15:30 oraz każda druga sobota miesiąca w godz. 8:00 - 15:30.
  Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
 • Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich:
  1. Referat Spraw Obywatelskich
  2. Referat Komunikacji
  3. Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
 • Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 17:00
 • ul. Kolegialna 9, tel. 24 364 55 55
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek 9:00 - 15:00.

Pisma urzędu miasta dostarczane są przez gońców. Gdy goniec nie zastanie adresata w domu, pozostawia zawiadomienie o niedoręczonej korespondencji. Pismo można odebrać w ciągu 7 dni, począwszy od następnego dnia roboczego, od godz. 11:00 w Urzędzie Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej 3), parter, pokój B-4.

Godziny pracy Zespołu Gońców:
 • wydawanie korespondencji: wtorek, środa: 7:30 - 16:30, czwartek 8:30 - 17:30, piątek: 8:30 - 16:30.
 • tel. 24 367 16 39, poniedziałek, wtorek, środa: 8.00-15.00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek: 9:00-15:00.