Najnowsze dokumenty

3 godziny temu (2022-12-07 14:22:37)
Zarządzenie Nr 3872/22 z dnia 06 grudnia 2022r.
w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Płocka na 2022 rok - po stronie wydatków
3 godziny temu (2022-12-07 14:19:09)
Zarządzenie Nr 3847/22 z dnia 30 listopada 2022r.
w sprawie: zmiany planu finansowego Gminy – Miasto Płock dla rachunków środków otrzymanych z Funduszu Pomocy.
5 godzin temu (2022-12-07 12:06:13)
Zarządzenie Nr 3874/22 z dnia 07 grudnia 2022r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2023 r.
6 godzin temu (2022-12-07 11:08:36)
Zarządzenie Nr 3870/22 z dnia 06 grudnia 2022r.
w sprawie: ogłoszenia XVIII edycji konkursu „Dyplom dla Płocka” na najlepsze prace magisterskie, inżynierskie i licencjackie w roku akademickim 2022/2023
6 godzin temu (2022-12-07 11:03:28)
Zarządzenie Nr 3871/22 z dnia 06 grudnia 2022r.
w sprawie zmiany zarządzenia nr 3672/2022 Prezydenta Miasta Płocka w sprawie powołania zespołu zadaniowego do prowadzenia postępowania w zakresie dodatku węglowego oraz dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.
1 dzień temu (2022-12-06 14:58:08)
Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. organizacji pracy poborców podatkowych

1 dzień temu (2022-12-06 11:13:30)
Zarządzenie Nr 3869/22 z dnia 06 grudnia 2022r.
w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka  nr 1624/8 o powierzchni 8m2 położonej w Płocku w Obrębie 12. stanowiącej własność Gminy – Miasto Płock oraz ustalenia jej ceny.
1 dzień temu (2022-12-06 11:10:28)
Zarządzenie Nr 3867/22 z dnia 06 grudnia 2022r.
w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka  nr 158/2 o pow. 71 m2 położonej w Płocku przy ul.  Słowackiego stanowiącej własność Gminy – Miasto Płock oraz ustalenia jej ceny.
1 dzień temu (2022-12-06 11:05:18)
Zarządzenie Nr 3864/22 z dnia 06 grudnia 2022r.
w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka  nr 158/3 o pow. 69 m2 położonej w Płocku przy ul.  Słowackiego stanowiącej własność Gminy – Miasto Płock oraz ustalenia jej ceny.
1 dzień temu (2022-12-06 11:02:52)
Zarządzenie Nr 3865/22 z dnia 06 grudnia 2022r.
w sprawie: sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka  nr 158/4 o pow. 70 m2 położonej w Płocku przy ul.  Słowackiego stanowiącej własność Gminy – Miasto Płock oraz ustalenia jej ceny.
Przeglądaj wszystkie dokumenty chronologicznie
 • Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców: tel. 24 364 55 55,
  e-mail: info@plock.eu
 • adres skrzynki ePUAP dla Gminy-Miasta Płocka: /efixd3031y/skrytka
 • Biuro Obsługi Klienta (wejście od ulicy Zduńskiej 3),tel. 24 364 55 55
  1. Biuro Podawcze, Zamówienia Publiczne
  2. Meldunki, Dowody Osobiste
  3. Mieszkalnictwo, Obrót Nieruchomościami
  4. Odpady Komunalne
  5. Karty (KDR,Familijna,3+)
  6. Architektura, Urbanistyka
  7. Geodezja
  8. Informacja, Ochrona Środowiska/Transport
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek 9:00 - 15:30 oraz każda druga sobota miesiąca w godz. 8:00 - 15:30.
  Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
 • Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich:
  1. Referat Spraw Obywatelskich
  2. Referat Komunikacji
  3. Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
 • Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 17:00
 • ul. Kolegialna 9, tel. 24 364 55 55
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek 9:00 - 15:00.

Pisma urzędu miasta dostarczane są przez gońców. Gdy goniec nie zastanie adresata w domu, pozostawia zawiadomienie o niedoręczonej korespondencji. Pismo można odebrać w ciągu 7 dni, począwszy od następnego dnia roboczego, od godz. 11:00 w Urzędzie Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej 3), parter, pokój B-4.

Godziny pracy Zespołu Gońców:
 • wydawanie korespondencji: wtorek, środa: 7:30 - 16:30, czwartek 8:30 - 17:30, piątek: 8:30 - 16:30.
 • tel. 24 367 16 39, poniedziałek, wtorek, środa: 8.00-15.00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek: 9:00-15:00.