Najnowsze dokumenty

10 godzin temu (2024-04-24 10:45:20)
Zarządzenie Nr 5110/24 z dnia 23 kwietnia 2024r.
w sprawie: dostosowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2024 rok.
10 godzin temu (2024-04-24 10:39:26)
Zarządzenie Nr 5109/24 z dnia 23 kwietnia 2024r.
w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Płocka do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2024.
11 godzin temu (2024-04-24 09:17:26)
Zarządzenie Nr 5108/24 z dnia 23 kwietnia 2024r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zaopiniowania planu finansowego Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki im. Franciszki i Stefana Themersonów na 2024 rok.
1 dzień temu (2024-04-23 13:32:09)
Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. rejestracji pojazdów
Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich Referat Komunikacji Zespół Rejestracji Pojazdów
1 dzień temu (2024-04-23 07:44:29)
Zarządzenie Nr 5104/24 z dnia 19 kwietnia 2024r.
w sprawie ustalenia osób uprawnionych do bezpłatnych oraz ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej, w ramach usługi transportu publicznego realizowanej przez Gminę – Miasto Płock
2 dni temu (2024-04-22 15:05:00)
Starszy Specjalista – wieloosobowe stanowisko - Ekodoradca (2 wolne stanowiska urzędnicze)
Wydział Kształtowania Środowiska Zespół Ekodoradców
2 dni temu (2024-04-22 14:08:04)
Zarządzenie Nr 5107/24 z dnia 22 kwietnia 2024r.
w sprawie: powołania Zespołu ds. Zarządzania Umową w ramach realizacji Projektu pn. „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku”.
2 dni temu (2024-04-22 14:06:18)
Zarządzenie Nr 5106/24 z dnia 22 kwietnia 2024r.
w sprawie: powołania Zespołu zadaniowego i obowiązków jego członków do realizacji umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym (zwaną dalej: „Umową o PPP”) na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Płocku”.
2 dni temu (2024-04-22 13:30:14)
Podinspektor/Inspektor – wieloosobowe stanowisko ds. realizacji i nadzoru inwestycyjnego
Wydział Inwestycji i Remontów Referat Realizacji i Nadzoru Inwestycyjnego
2 dni temu (2024-04-22 13:16:26)
Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. przygotowania projektów inwestycyjnych
Wydział Inwestycji i Remontów Referat Przygotowania Projektów Inwestycyjnych
Przeglądaj wszystkie dokumenty chronologicznie
 • Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców: tel. 24 364 55 55,
  e-mail: info@plock.eu
 • adres skrzynki ePUAP dla Gminy-Miasta Płocka: /efixd3031y/skrytka
 • Biuro Obsługi Klienta (wejście od ulicy Zduńskiej 3),tel. 24 364 55 55
  1. Biuro Podawcze, Zamówienia Publiczne
  2. Meldunki, Dowody Osobiste
  3. Mieszkalnictwo, Obrót Nieruchomościami
  4. Odpady Komunalne
  5. Karty (KDR, Płocka Karta Mieszkańca)
  6. Architektura, Urbanistyka
  7. Geodezja
  8. Informacja, Ochrona Środowiska/Transport
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek 9:00 - 15:30 oraz każda druga sobota miesiąca w godz. 8:00 - 15:30.
  Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
 • Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich:
  1. Referat Spraw Obywatelskich
  2. Referat Komunikacji
  3. Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
 • Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 17:00
 • ul. Kolegialna 9, tel. 24 364 55 55
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek 9:00 - 15:00.

Pisma urzędu miasta dostarczane są przez gońców. Gdy goniec nie zastanie adresata w domu, pozostawia zawiadomienie o niedoręczonej korespondencji. Pismo można odebrać w ciągu 7 dni, począwszy od następnego dnia roboczego, od godz. 11:00 w Urzędzie Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej 3), parter, pokój B-6.

Godziny pracy Zespołu Gońców w terminie od 18.03.2024 r.:
 • wydawanie korespondencji: poniedziałek, wtorek, środa: 8:00 - 15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek: 9:00 - 15:30.
 • tel. 24 367 16 39: poniedziałek, wtorek, środa: 8:00-15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek: 9:00-15:30.