Najnowsze dokumenty

2 dni temu (2023-12-08 14:56:46)
Zarządzenie Nr 4731/23 z dnia 28 listopada 2023r.
w sprawie: rozstrzygnięcia XVI edycji konkursu organizacji pozarządowych w Płocku o tytuł „Godni Naśladowania 2022”
2 dni temu (2023-12-08 13:39:28)
Zarządzenie Nr 4747/23 z dnia 30 listopada 2023r.
w sprawie: wynajęcia na czas nieoznaczony lokalu nr 136 A przy ul. Pszczelej 2 w Płocku.
2 dni temu (2023-12-08 13:37:03)
Zarządzenie Nr 4748/23 z dnia 30 listopada 2023r.
w sprawie: wynajęcia lokalu nr 18 B przy ul. Sienkiewicza 14 B w Płocku, po zakończeniu dotychczasowej umowy najmu socjalnego.
2 dni temu (2023-12-08 12:17:15)
Zarządzenie Nr 4771/23 z dnia 08 grudnia 2023r.
w sprawie systemu kontroli zarządczej w Gminie - Miasto Płock
2 dni temu (2023-12-08 10:24:47)
Zarządzenie Nr 4757/23 z dnia 05 grudnia 2023r.
w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2023 rok
2 dni temu (2023-12-08 10:21:47)
Zarządzenie Nr 4763/23 z dnia 06 grudnia 2023r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
2 dni temu (2023-12-08 10:20:04)
Zarządzenie Nr 4764/23 z dnia 06 grudnia 2023r.
w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 4753/2023 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 04 grudnia 2023 roku
3 dni temu (2023-12-07 16:54:16)
Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. przygotowania i zarządzania projektami partnerstwa publiczno - prywatnego
Wydział Inwestycji i Remontów Referat Remontów Zespół Przygotowania i Zarządzania Projektami Partnerstwa Publiczno - Prywatnego
3 dni temu (2023-12-07 16:49:22)
Podinspektor/Inspektor – wieloosobowe stanowisko ds. realizacji i nadzoru inwestycyjnego
Wydział Inwestycji i Remontów Referat Realizacji i Nadzoru Inwestycyjnego
3 dni temu (2023-12-07 15:53:47)
Zarządzenie Nr 4769/23 z dnia 07 grudnia 2023r.
w sprawie zmiany limitu zatrudnienia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Płocku.
Przeglądaj wszystkie dokumenty chronologicznie
 • Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców: tel. 24 364 55 55,
  e-mail: info@plock.eu
 • adres skrzynki ePUAP dla Gminy-Miasta Płocka: /efixd3031y/skrytka
 • Biuro Obsługi Klienta (wejście od ulicy Zduńskiej 3),tel. 24 364 55 55
  1. Biuro Podawcze, Zamówienia Publiczne
  2. Meldunki, Dowody Osobiste
  3. Mieszkalnictwo, Obrót Nieruchomościami
  4. Odpady Komunalne
  5. Karty (KDR, Płocka Karta Mieszkańca)
  6. Architektura, Urbanistyka
  7. Geodezja
  8. Informacja, Ochrona Środowiska/Transport
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek 9:00 - 15:30 oraz każda druga sobota miesiąca w godz. 8:00 - 15:30.
  Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
 • Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich:
  1. Referat Spraw Obywatelskich
  2. Referat Komunikacji
  3. Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
 • Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 17:00
 • ul. Kolegialna 9, tel. 24 364 55 55
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek 9:00 - 15:00.

Pisma urzędu miasta dostarczane są przez gońców. Gdy goniec nie zastanie adresata w domu, pozostawia zawiadomienie o niedoręczonej korespondencji. Pismo można odebrać w ciągu 7 dni, począwszy od następnego dnia roboczego, od godz. 11:00 w Urzędzie Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej 3), parter, pokój B-6.

Godziny pracy Zespołu Gońców:
 • wydawanie korespondencji: poniedziałek, wtorek, środa: 8:00 - 15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek: 9:00 - 15:30.
 • tel. 24 367 16 39: poniedziałek, wtorek, środa: 8:00-15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek: 9:00-15:30