Najnowsze dokumenty

14 godzin temu (2024-04-16 13:27:15)
Zarządzenie Nr 5094/24 z dnia 15 kwietnia 2024r.
w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej jako działka  nr 302 o pow. 506 m2 położonej w Płocku przy ul. Kredytowej stanowiącej własność Gminy – Miasto Płock oraz ustalenia jej ceny.
14 godzin temu (2024-04-16 13:24:13)
Zarządzenie Nr 5096/24 z dnia 16 kwietnia 2024r.
w sprawie uchylenia zarządzenia nr 5017/10 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2010 roku.
1 dzień temu (2024-04-15 12:27:20)
Łukasz Pietrzak, Interpelacja Nr 2542 z dnia 11 kwietnia 2024r.
Wyposażenie w śmietniczki ulic Chrostowskiej i Świtalskiej na osiedlu Zielony Jar
1 dzień temu (2024-04-15 12:23:09)
Prezentacja Budżetu Miasta Płocka
Prezentacja Budżetu Miasta Płocka
1 dzień temu (2024-04-15 12:19:01)
Łukasz Pietrzak, Interpelacja Nr 2541 z dnia 11 kwietnia 2024r.
Przesadzenie drzew znajdujących się na pasie zieleni przy Rondzie Wojska Polskiego potocznie zwanego rondem "Dzwon"
1 dzień temu (2024-04-15 12:16:51)
Łukasz Pietrzak, Interpelacja Nr 2540 z dnia 11 kwietnia 2024r.
Uprzątnięcie terenu pomiędzy blokiem Szarych Szeregów 4 a Miejskim Przedszkolem nr 6
1 dzień temu (2024-04-15 09:31:10)
Zarządzenie Nr 5085/24 z dnia 11 kwietnia 2024r.
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 3878/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przekazania w zarządzanie zasobów nieruchomości Gminy – Miasto Płock Zarządowi Budynków Komunalnych w Płocku z późniejszymi zmianami.
4 dni temu (2024-04-12 13:46:13)
Zarządzenie Nr 5091/24 z dnia 11 kwietnia 2024r.
w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Płocka do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2024.
4 dni temu (2024-04-12 13:44:07)
Zarządzenie Nr 5090/24 z dnia 11 kwietnia 2024r.
w sprawie: dostosowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2024 rok.
4 dni temu (2024-04-12 11:05:44)
KWARTALNA INFORMACJA O UDZIELONYCH ULGACH NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH ZA I KWARTAŁ 2024 roku
KWARTALNA INFORMACJA O UDZIELONYCH ULGACH NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH ZA I KWARTAŁ 2024 roku
Przeglądaj wszystkie dokumenty chronologicznie
 • Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców: tel. 24 364 55 55,
  e-mail: info@plock.eu
 • adres skrzynki ePUAP dla Gminy-Miasta Płocka: /efixd3031y/skrytka
 • Biuro Obsługi Klienta (wejście od ulicy Zduńskiej 3),tel. 24 364 55 55
  1. Biuro Podawcze, Zamówienia Publiczne
  2. Meldunki, Dowody Osobiste
  3. Mieszkalnictwo, Obrót Nieruchomościami
  4. Odpady Komunalne
  5. Karty (KDR, Płocka Karta Mieszkańca)
  6. Architektura, Urbanistyka
  7. Geodezja
  8. Informacja, Ochrona Środowiska/Transport
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek 9:00 - 15:30 oraz każda druga sobota miesiąca w godz. 8:00 - 15:30.
  Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
 • Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich:
  1. Referat Spraw Obywatelskich
  2. Referat Komunikacji
  3. Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
 • Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 17:00
 • ul. Kolegialna 9, tel. 24 364 55 55
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek 9:00 - 15:00.

Pisma urzędu miasta dostarczane są przez gońców. Gdy goniec nie zastanie adresata w domu, pozostawia zawiadomienie o niedoręczonej korespondencji. Pismo można odebrać w ciągu 7 dni, począwszy od następnego dnia roboczego, od godz. 11:00 w Urzędzie Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej 3), parter, pokój B-6.

Godziny pracy Zespołu Gońców w terminie od 18.03.2024 r.:
 • wydawanie korespondencji: poniedziałek, wtorek, środa: 8:00 - 15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek: 9:00 - 15:30.
 • tel. 24 367 16 39: poniedziałek, wtorek, środa: 8:00-15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek: 9:00-15:30.