Najnowsze dokumenty

1 dzień temu (2022-05-27 13:30:51)
Anna Derlukiewicz, Interpelacja Nr 1752 z dnia 26 maja 2022r.
Nasadzenie drzew w ul. Przemysłowej
1 dzień temu (2022-05-27 13:22:50)
Anna Derlukiewicz, Interpelacja Nr 1751 z dnia 26 maja 2022r.
Przesunięcie słupa linii energetycznej znajdującego się w ul. Rembielińskiego
1 dzień temu (2022-05-27 13:19:25)
Anna Derlukiewicz, Interpelacja Nr 1750 z dnia 26 maja 2022r.
Wprowadzenie kursów KM do Skansenu Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim
1 dzień temu (2022-05-27 13:14:11)
Anna Derlukiewicz, Interpelacja Nr 1749 z dnia 26 maja 2022r.
Usunięcie kiosku wraz z chłodziarką z napojami z chodnika przy ul. Zgliczyńskiego 12
1 dzień temu (2022-05-27 13:10:12)
Anna Derlukiewicz, Interpelacja Nr 1748 z dnia 26 maja 2022r.
Wybudowanie miejsc parkingowych przy ul. Zgliczyńskiego
1 dzień temu (2022-05-27 12:48:40)
Łukasz Maria Pietrzak, Interpelacja Nr 1745 z dnia 25 maja 2022r.
Postawienie śmietniczki na osiedlu Borowiczki przy nieruchomości Borowicka 7 wzdłuż parkingu
1 dzień temu (2022-05-27 12:46:53)
Łukasz Maria Pietrzak, Interpelacja Nr 1744 z dnia 24 maja 2022r.
Naprawa chodnika przy Szkole Podstawowej Nr 23, wzdłuż ogrodzenia prowadzącego do Parku Północnego, na osiedlu Podolszyce Północ
1 dzień temu (2022-05-27 12:45:14)
Łukasz Maria Pietrzak, Interpelacja Nr 1743 z dnia 24 maja 2022r.
Demontaż płyt betonowych i budowa chodnika przy Centrum Sportów Ekstremalnych na Podolszycach Północnych w okolicy „Pumptrack”
1 dzień temu (2022-05-27 12:43:04)
Łukasz Maria Pietrzak, Interpelacja Nr 1742 z dnia 24 maja 2022r.
Korekta zieleni przy ul. św. Floriana oraz u zbiegu ulic Czerwonych Kosynierów i św. Zygmunta
1 dzień temu (2022-05-27 11:54:41)
Zarządzenie Nr 3356/22 z dnia 27 maja 2022r.
w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Płock przy ul. Kolegialnej (obręb 8 - Śródmieście) oznaczonej jako działka nr ewid. 918/2 odpłatną służebnością przesyłu na czas nieoznaczony.
Przeglądaj wszystkie dokumenty chronologicznie
 • Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców: tel. 24 364 55 55,
  e-mail: info@plock.eu
 • adres skrzynki ePUAP dla Gminy-Miasta Płocka: /efixd3031y/skrytka
 • Biuro Obsługi Klienta (wejście od ulicy Zduńskiej 3),tel. 24 364 55 55
  1. Biuro Podawcze, Zamówienia Publiczne
  2. Meldunki, Dowody Osobiste
  3. Mieszkalnictwo, Obrót Nieruchomościami
  4. Odpady Komunalne
  5. Karty (KDR,Familijna,3+)
  6. Architektura, Urbanistyka
  7. Geodezja
  8. Informacja, Ochrona Środowiska/Transport
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek 9:00 - 15:30 oraz każda druga sobota miesiąca w godz. 8:00 - 15:30.
  Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
 • Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich:
  1. Referat Spraw Obywatelskich
  2. Referat Komunikacji
  3. Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
 • Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 17:00
 • ul. Kolegialna 9, tel. 24 364 55 55
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek 9:00 - 15:00.

Pisma urzędu miasta dostarczane są przez gońców. Gdy goniec nie zastanie adresata w domu, pozostawia zawiadomienie o niedoręczonej korespondencji. Pismo można odebrać w ciągu 7 dni, począwszy od następnego dnia roboczego, od godz. 11:00 w Urzędzie Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej 3), parter, pokój B-4.

Godziny pracy Zespołu Gońców:
 • wydawanie korespondencji: wtorek, środa: 7:30 - 16:30, czwartek 8:30 - 17:30, piątek: 8:30 - 16:30.
 • tel. 24 367 16 39, poniedziałek, wtorek, środa: 8.00-15.00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek: 9:00-15:00.