Najnowsze dokumenty

1 dzień temu (2022-11-25 15:01:17)
Zarządzenie Nr 3831/22 z dnia 25 listopada 2022r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2023 roku.
1 dzień temu (2022-11-25 14:56:52)
Zarządzenie Nr 3830/22 z dnia 25 listopada 2022r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych 2023 roku.
1 dzień temu (2022-11-25 13:07:13)
Zarządzenie Nr 3827/22 z dnia 24 listopada 2022r.
w sprawie wniosku Pana Damiana Nowakowskiego o wynajęcie zajmowanego bez tytułu prawnego lokalu mieszkalnego nr 10 położonego w budynku przy ul. Kwiatowej 19 w Płocku.
1 dzień temu (2022-11-25 11:44:48)
Łukasz Maria Pietrzak, Łukasz Mariusz Chrobot, Interpelacja Nr 1912 z dnia 24 listopada 2022r.
Montaż kamery monitoringu miejskiego na moście im. Legionów Józefa Piłsudskiego
1 dzień temu (2022-11-25 11:43:39)
Zarządzenie Nr 3821/22 z dnia 23 listopada 2022r.
w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Płock, odpłatną służebnością przesyłu na czas nieoznaczony.
1 dzień temu (2022-11-25 11:42:09)
Małgorzata Struzik, Interpelacja Nr 1911 z dnia 24 listopada 2022r.
Przebudowa nawierzchni ulicy Zbożowej od strony zjazdu z ulicy Tadeusza Mazowieckiego
1 dzień temu (2022-11-25 11:39:48)
Anna Derlukiewicz, Interpelacja Nr 1910 z dnia 24 listopada 2022r.
Zamontowanie kamery monitoringu miejskiego  na skrzyżowaniu ul. Rutskich i ul. Narodowych Sił Zbrojnych
1 dzień temu (2022-11-25 11:38:17)
Anna Derlukiewicz, Interpelacja Nr 1909 z dnia 24 listopada 2022r.
Zmiana oznakowania w ul. Zgliczyńskiego
1 dzień temu (2022-11-25 11:36:34)
Anna Derlukiewicz, Interpelacja Nr 1908 z dnia 24 listopada 2022r.
Zamontowanie dodatkowych progów zwalniających w ul. Kossobudzkiego
1 dzień temu (2022-11-25 11:34:31)
Anna Derlukiewicz, Interpelacja Nr 1907 z dnia 24 listopada 2022r.
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ul. Medycznej
Przeglądaj wszystkie dokumenty chronologicznie
 • Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców: tel. 24 364 55 55,
  e-mail: info@plock.eu
 • adres skrzynki ePUAP dla Gminy-Miasta Płocka: /efixd3031y/skrytka
 • Biuro Obsługi Klienta (wejście od ulicy Zduńskiej 3),tel. 24 364 55 55
  1. Biuro Podawcze, Zamówienia Publiczne
  2. Meldunki, Dowody Osobiste
  3. Mieszkalnictwo, Obrót Nieruchomościami
  4. Odpady Komunalne
  5. Karty (KDR,Familijna,3+)
  6. Architektura, Urbanistyka
  7. Geodezja
  8. Informacja, Ochrona Środowiska/Transport
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek 9:00 - 15:30 oraz każda druga sobota miesiąca w godz. 8:00 - 15:30.
  Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
 • Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich:
  1. Referat Spraw Obywatelskich
  2. Referat Komunikacji
  3. Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
 • Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 17:00
 • ul. Kolegialna 9, tel. 24 364 55 55
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek 9:00 - 15:00.

Pisma urzędu miasta dostarczane są przez gońców. Gdy goniec nie zastanie adresata w domu, pozostawia zawiadomienie o niedoręczonej korespondencji. Pismo można odebrać w ciągu 7 dni, począwszy od następnego dnia roboczego, od godz. 11:00 w Urzędzie Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej 3), parter, pokój B-4.

Godziny pracy Zespołu Gońców:
 • wydawanie korespondencji: wtorek, środa: 7:30 - 16:30, czwartek 8:30 - 17:30, piątek: 8:30 - 16:30.
 • tel. 24 367 16 39, poniedziałek, wtorek, środa: 8.00-15.00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek: 9:00-15:00.