Najnowsze dokumenty

12 godzin temu (2023-03-22 13:26:38)
Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. przygotowania i zarządzania projektami partnerstwa publiczno - prywatnego
Wydział Inwestycji i Remontów Referat Remontów Zespół Przygotowania i Zarządzania Projektami Partnerstwa Publiczno - Prywatnego
13 godzin temu (2023-03-22 13:22:31)
Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. przygotowania projektów inwestycyjnych
Wydział Inwestycji i Remontów Referat Przygotowywania Projektów Inwestycyjnych
13 godzin temu (2023-03-22 12:48:01)
Wioletta Maria Kulpa, Interpelacja Nr 2078 z dnia 21 marca 2023r.
Remont ul. Obrońców Westerplatte
13 godzin temu (2023-03-22 12:44:44)
Wioletta Maria Kulpa, Interpelacja Nr 2077 z dnia 21 marca 2021r.
Naprawa fragmentów ul. Obrońców Westerplatte
13 godzin temu (2023-03-22 12:41:52)
Wioletta Maria Kulpa, Interpelacja Nr 2076 z dnia 21 marca 2023r.
Zaśmiecona ulica Boryszewskiej
13 godzin temu (2023-03-22 12:40:13)
Wioletta Maria Kulpa, Interpelacja Nr 2075 z dnia 21 marca 2023r.
Wiszące linie wysokiego napięcia nad ul. Boryszewską
13 godzin temu (2023-03-22 12:37:22)
Wioletta Maria Kulpa, Interpelacja Nr 2074 z dnia 21 marca 2023r.
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2023 – Zarządzenie Prezydenta nr 4132/2023 z 17.III.2023
13 godzin temu (2023-03-22 12:35:34)
Wioletta Maria Kulpa, Interpelacja Nr 2073 z dnia 21 marca 2023r.
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie rewitalizacji w 2023 – Zarządzenie Prezydenta nr 4129/2023 z 17.III.2023
13 godzin temu (2023-03-22 12:32:42)
Wioletta Maria Kulpa, Interpelacja Nr 2072 z dnia 21 marca 2023r.
Uporządkowanie terenu przez wykonawcę ul. Boryszewskiej
13 godzin temu (2023-03-22 12:30:32)
Wioletta Maria Kulpa, Interpelacja Nr 2071 z dnia 21 marca 2023r.
Zabezpieczenie wysokiego wybetonowanego rowu w ul. Boryszewskiej
Przeglądaj wszystkie dokumenty chronologicznie
 • Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców: tel. 24 364 55 55,
  e-mail: info@plock.eu
 • adres skrzynki ePUAP dla Gminy-Miasta Płocka: /efixd3031y/skrytka
 • Biuro Obsługi Klienta (wejście od ulicy Zduńskiej 3),tel. 24 364 55 55
  1. Biuro Podawcze, Zamówienia Publiczne
  2. Meldunki, Dowody Osobiste
  3. Mieszkalnictwo, Obrót Nieruchomościami
  4. Odpady Komunalne
  5. Karty (KDR,Familijna,3+)
  6. Architektura, Urbanistyka
  7. Geodezja
  8. Informacja, Ochrona Środowiska/Transport
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek 9:00 - 15:30 oraz każda druga sobota miesiąca w godz. 8:00 - 15:30.
  Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
 • Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich:
  1. Referat Spraw Obywatelskich
  2. Referat Komunikacji
  3. Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
 • Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 17:00
 • ul. Kolegialna 9, tel. 24 364 55 55
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek 9:00 - 15:00.

Pisma urzędu miasta dostarczane są przez gońców. Gdy goniec nie zastanie adresata w domu, pozostawia zawiadomienie o niedoręczonej korespondencji. Pismo można odebrać w ciągu 7 dni, począwszy od następnego dnia roboczego, od godz. 11:00 w Urzędzie Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej 3), parter, pokój B-6.

Godziny pracy Zespołu Gońców:
 • wydawanie korespondencji: wtorek, środa: 8:00 - 15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek: 9:00 - 15:30.
 • tel. 24 367 16 39: poniedziałek, wtorek, środa: 8:00-15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek: 9:00-15:30