Najnowsze dokumenty

16 godzin temu (2021-12-02 17:35:00)
Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. zieleni
Wydział Spraw Komunalnych Referat Utrzymania Czystości i Zieleni
16 godzin temu (2021-12-02 17:31:06)
Podinspektor/Inspektor – wieloosobowe stanowisko ds. remontów i inwestycji
Wydział Inwestycji i Remontów Referat Remontów
16 godzin temu (2021-12-02 17:26:43)
Inspektor – wieloosobowe stanowisko ds. remontów i inwestycji
Wydział Inwestycji i Remontów Referat Remontów
19 godzin temu (2021-12-02 14:33:32)
Zarządzenie Nr 2911/21 z dnia 02 grudnia 2021r.
w sprawie wyznaczenia osoby do zastępowania Zastępcy Prezydenta ds. Polityki Społecznej
19 godzin temu (2021-12-02 14:30:46)
Zarządzenie Nr 2912/21 z dnia 02 grudnia 2021r.
w sprawie wyznaczenia Zastępcy Prezydenta do pełnienia obowiązków podczas nieobecności Prezydenta Miasta Płocka.
20 godzin temu (2021-12-02 14:01:56)
Teresa Kijek, Interpelacja Nr 1545 z dnia 30 listopada 2021r.
Podjęcie rozmów z firmą LIDL w sprawie wybudowanie schodów wraz pochylnią dla osób z niepełnosprawnością z ulicy Portowej na teren handlowy tego sklepu
20 godzin temu (2021-12-02 13:57:48)
Leszek Brzeski, Interpelacja Nr 1544 z dnia 30 listopada 2021r.
Przebudowa pomnika na Placu Celebry Papieskiej 1
20 godzin temu (2021-12-02 13:39:41)
Zarządzenie Nr 2907/21 z dnia 02 grudnia 2021r.
w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Płock położonej w obrębie 8 – Śródmieście, oznaczonej jako działka nr ewid. 826/2 odpłatną służebnością przesyłu na czas nieoznaczony.
20 godzin temu (2021-12-02 13:37:47)
Zarządzenie Nr 2909/21 z dnia 02 grudnia 2021r.
w sprawie: zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka Nr 2877/2021 z dnia 29 listopada 2021 r.
1 dzień temu (2021-12-02 09:54:44)
Zarządzenie Nr 2908/21 z dnia 02 grudnia 2021r.
w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środków trwałych/pozostałych środków trwałych na rzecz Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku.
Przeglądaj wszystkie dokumenty chronologicznie
 • Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców: tel. 24 364 55 55,
  e-mail: info@plock.eu
 • adres skrzynki ePUAP dla Gminy-Miasta Płocka: /efixd3031y/skrytka
 • Biuro Obsługi Klienta (wejście od ulicy Zduńskiej 3),tel. 24 364 55 55
  1. Biuro Podawcze, Zamówienia Publiczne
  2. Meldunki, Dowody Osobiste
  3. Mieszkalnictwo, Obrót Nieruchomościami
  4. Odpady Komunalne
  5. Karty (KDR,Familijna,3+)
  6. Architektura, Urbanistyka
  7. Geodezja
  8. Informacja, Ochrona Środowiska/Transport
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek 9:00 - 15:30 oraz każda druga sobota miesiąca w godz. 8:00 - 15:30.
  Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
 • Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich:
  1. Referat Spraw Obywatelskich
  2. Referat Komunikacji
  3. Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
 • Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 17:00
 • ul. Kolegialna 9, tel. 24 364 55 55
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek 9:00 - 15:00.

Pisma urzędu miasta dostarczane są przez gońców. Gdy goniec nie zastanie adresata w domu, pozostawia zawiadomienie o niedoręczonej korespondencji. Pismo można odebrać w ciągu 7 dni, począwszy od następnego dnia roboczego, od godz. 11:00 w Urzędzie Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej 3), parter, pokój B-4.

Godziny pracy Zespołu Gońców:
 • wydawanie korespondencji: wtorek, środa: 7:30 - 16:30, czwartek 8:30 - 17:30, piątek: 8:30 - 16:30.
 • tel. 24 367 16 39, poniedziałek, wtorek, środa: 8.00-15.00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek: 9:00-15:00.