Najnowsze dokumenty

13 godzin temu (2021-01-27 13:08:42)
Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. organizacji pracy poborców
Wydział Podatków i Księgowości u Zastępcy Dyrektora Wydziału ds. Podatków i Opłat Referat Egzekucji Administracyjnej
13 godzin temu (2021-01-27 12:54:34)
Harmonogram dyżurów punktów nieodpłatnych porad prawnych

14 godzin temu (2021-01-27 12:08:00)
Podstawowe kwoty dotacji i miesięczne kwoty dotacji obowiązujące od dnia 1 stycznia 2021 r. przypadające na jednego ucznia szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne niż miasto Płock osoby prawne lub fizyczne

14 godzin temu (2021-01-27 11:48:13)
Zarządzenie Nr 2130/21 z dnia 25 stycznia 2021r.
w sprawie:wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środka trwałego na rzecz Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego w Płocku
15 godzin temu (2021-01-27 10:50:31)
kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych w IV kwartale 2020 r.

1 dzień temu (2021-01-26 14:24:33)
Anna Derlukiewicz, Interpelacja Nr 1250 z dnia 26 stycznia 2021r.
Remont nawierzchni asfaltowej ul. Płoskiego
1 dzień temu (2021-01-26 14:21:34)
Anna Derlukiewicz, Interpelacja Nr 1249 z dnia 26 stycznia 2021r.
Ustawienie wiat przystankowych na powstałych przystankach KM w ul. Rembielińskiego i ul. Rutskich
1 dzień temu (2021-01-26 14:19:42)
Anna Derlukiewicz, Interpelacja Nr 1248 z dnia 26 stycznia 2021r.
Wprowadzenie rozwiązania wpływającego na korzystanie z „górki saneczkowej” znajdującej się w Al. Roguckiego
1 dzień temu (2021-01-26 13:54:14)
Zarządzenie Nr 2133/21 z dnia 25 stycznia 2021r.
w sprawie: wskazania Pani Wioletty Lubomskiej do zawarcia z Miejskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. umowy najmu lokalu czynszowego nr 2 położonego w budynku przy ul. Armii Krajowej 66 w Płocku.
1 dzień temu (2021-01-26 08:36:08)
Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych w IV kw. 2020 r.

Przeglądaj wszystkie dokumenty chronologicznie
 • Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców: tel. 24 364 55 55,
  e-mail: info@plock.eu
 • adres skrzynki ePUAP dla Gminy-Miasta Płocka: /efixd3031y/skrytka
 • Biuro Obsługi Klienta (wejście od ulicy Zduńskiej 3),tel. 24 364 55 55
  1. Geodezja
  2. Architektura i Budownictwo
  3. Mieszkania Komunalne
  4. Ochrona Środowiska, Gospodarka Komunalna
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 7:30 - 15:30, czwartek 8:30 - 17:30, piątek 8:30 - 15:30 oraz każda druga sobota miesiąca w godz. 7:30 - 15:30.
  Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
 • Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich:
  1. Referat Spraw Obywatelskich
  2. Referat Komunikacji
  3. Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
 • Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 17:00
 • ul. Kolegialna 9, tel. 24 364 55 55
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek 9:00 - 15:00.

Pisma urzędu miasta dostarczane są przez gońców. Gdy goniec nie zastanie adresata w domu, pozostawia zawiadomienie o niedoręczonej korespondencji. Pismo można odebrać w ciągu 7 dni, począwszy od następnego dnia roboczego, od godz. 11:00 w Urzędzie Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej 3), parter, pokój B-4.

Godziny pracy Zespołu Gońców:
 • wydawanie korespondencji: wtorek, środa: 7:30 - 16:30, czwartek 8:30 - 17:30, piątek: 8:30 - 16:30.
 • tel. 24 367 16 39, poniedziałek, wtorek, środa: 8.00-15.00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek: 9:00-15:00.