Najnowsze dokumenty

1 godzina temu (2023-02-09 11:30:52)
Zarządzenie Nr 4058/23 z dnia 09 lutego 2023r.
w sprawie: akceptacji ceny, ogłoszenia wykazu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Płocku przy ul. Jędrzejewo, w obrębie Nr 6 „Kostrogaj Rolniczy”, oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek: 8/2 i 9/2 oraz powołania komisji przetargowej.
1 dzień temu (2023-02-08 13:21:55)
Zarządzenie Nr 4057/23 z dnia 08 lutego 2023r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2023 r.
1 dzień temu (2023-02-08 11:37:52)
Zarządzenie Nr 4055/23 z dnia 07 lutego 2023r.
w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Płocka do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2023.
1 dzień temu (2023-02-07 14:15:59)
Zarządzenie Nr 4054/23 z dnia 07 lutego 2023r.
w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środków trwałych na rzecz Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku.
2 dni temu (2023-02-07 12:03:36)
Tomasz Kominek, Interpelacja Nr 1962 z dnia 06 lutego 2023r.
Zmiana nazwy przystanku komunikacji miejskiej przy ulicy Kolejowej
2 dni temu (2023-02-07 11:58:23)
Artur Robert Jaroszewski, Interpelacja Nr 1961 z dnia 06 lutego 2023r.
dot. złożenia przez Miasto Płock wniosku do Lasów Państwowych o utworzenie Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Jaru Pisencja
2 dni temu (2023-02-07 11:56:07)
Tomasz Maliszewski, Interpelacja Nr 1960 z dnia 06 lutego 2023r.
Wykonania przejść dla pieszych przy ul. Grabówka
2 dni temu (2023-02-07 11:53:21)
Tomasz Maliszewski, Interpelacja Nr 1959 z dnia 06 lutego 2023r.
Modyfikacja rozkładu jazdy autobusów miejskich
2 dni temu (2023-02-07 10:54:18)
Zarządzenie Nr 4052/23 z dnia 06 lutego 2023r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad rachunkowości
2 dni temu (2023-02-07 09:26:08)
Zarządzenie Nr 4051/23 z dnia 06 lutego 2023r.
w sprawie wynajęcia Pani Jadwidze Korzeniewskiej lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku przy Al. Stanisława Jachowicza 44 w Płocku.
Przeglądaj wszystkie dokumenty chronologicznie
 • Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców: tel. 24 364 55 55,
  e-mail: info@plock.eu
 • adres skrzynki ePUAP dla Gminy-Miasta Płocka: /efixd3031y/skrytka
 • Biuro Obsługi Klienta (wejście od ulicy Zduńskiej 3),tel. 24 364 55 55
  1. Biuro Podawcze, Zamówienia Publiczne
  2. Meldunki, Dowody Osobiste
  3. Mieszkalnictwo, Obrót Nieruchomościami
  4. Odpady Komunalne
  5. Karty (KDR,Familijna,3+)
  6. Architektura, Urbanistyka
  7. Geodezja
  8. Informacja, Ochrona Środowiska/Transport
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:30, czwartek 9:00 - 17:30, piątek 9:00 - 15:30 oraz każda druga sobota miesiąca w godz. 8:00 - 15:30.
  Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
 • Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich:
  1. Referat Spraw Obywatelskich
  2. Referat Komunikacji
  3. Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
 • Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 17:00
 • ul. Kolegialna 9, tel. 24 364 55 55
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 8:00 - 15:00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek 9:00 - 15:00.

Pisma urzędu miasta dostarczane są przez gońców. Gdy goniec nie zastanie adresata w domu, pozostawia zawiadomienie o niedoręczonej korespondencji. Pismo można odebrać w ciągu 7 dni, począwszy od następnego dnia roboczego, od godz. 11:00 w Urzędzie Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej 3), parter, pokój B-4.

Godziny pracy Zespołu Gońców:
 • wydawanie korespondencji: wtorek, środa: 7:30 - 16:30, czwartek 8:30 - 17:30, piątek: 8:30 - 16:30.
 • tel. 24 367 16 39, poniedziałek, wtorek, środa: 8.00-15.00, czwartek 9:00 - 17:00, piątek: 9:00-15:00.