• Wykaz nr 3/WNG-II/2024 z dnia 26-03-2024 r.  dot. zabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jej użytkownika wieczystego


  Załączniki:
 • Scan wykazu 27 marca 2024, godzina 11:30

 • Dział: Zbycie nieruchomości Skarbu Państwa
  Data publikacji: 1 miesiąc temu (27 marca 2024, godzina 11:29)
  Nadzór nad treścią: Danuta Art
 • Wykaz Nr 2/WNG-II/2024 z dnia 22.02.2024 r. nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym


  Załączniki:
 • Wykaz - Nr 2 -2024 27 lutego 2024, godzina 09:36

 • Dział: Zbycie nieruchomości Skarbu Państwa
  Data publikacji: 2 miesiące temu (27 lutego 2024, godzina 09:35)
  Nadzór nad treścią: Jacek Szczerbakowski - Referat Mienia Skarbu Państwa
 • Ogłoszenie Prezydenta Miasta Płocka o II przetargu ustnym nieograniczonym dotyczącego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - nieruchomość zabudowana stanowiąca własność Skarbu Państwa, położona w Płocku przy ul. Zofii Nałkowskiej 18A, obręb Nr 4 „Łukasiewicza", oznaczona w rejestrze ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 198 o pow. 590 m², dla której w Sądzie Rejonowym w Płocku VI Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr PL1P/00025168/1.  Załączniki:
 • Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym działka 198 obręb Nr 4 23 lutego 2024, godzina 09:10
 • mapa poglądowa 23 lutego 2024, godzina 09:10
 • Oświadczenie Podmiotu - II przetarg ustny nieograniczony działka 198 (osoba fizyczna) 23 lutego 2024, godzina 09:10
 • Oświadczenie Podmiotu - II przetarg ustny nieograniczony działka 198 (osoba prawna) 23 lutego 2024, godzina 09:10
 • Informacja o wyniku II przetargu - Z.Nałkowskiej 06 maja 2024, godzina 09:32

 • Dział: Zbycie nieruchomości Skarbu Państwa
  Data publikacji: 2 miesiące temu (23 lutego 2024, godzina 09:10)
  Nadzór nad treścią: Monika Mrozowicz - Wydział Mienia Skarbu Państwa
 • Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Płocku przy ul. Witolda Zglenickiego


  Załączniki:
 • Informacja o wyniku przetargu - Zglenickiego 15 lutego 2024, godzina 11:28

 • Dział: Zbycie nieruchomości Skarbu Państwa
  Data publikacji: 3 miesiące temu (15 lutego 2024, godzina 11:27)
  Nadzór nad treścią: Monika Mrozowicz
 • Wykaz Nr 1/WNG-II/2024 z dnia 08.02.2024 r. nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym


  Załączniki:
 • Wykaz - Nr 1 -2024 09 lutego 2024, godzina 09:37

 • Dział: Zbycie nieruchomości Skarbu Państwa
  Data publikacji: 3 miesiące temu (09 lutego 2024, godzina 09:36)
  Nadzór nad treścią: Jacek Szczerbakowski - Referat Mienia Skarbu Państwa
 • Regulamin określający sposób i tryby przeprowadzania przetargów oraz
  sposób przeprowadzania rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność
  Skarbu Państwa


  Załączniki:
 • Regulamin- zbycie nieruchomości Skarbu Państwa 08 stycznia 2024, godzina 13:42

 • Dział: Zbycie nieruchomości Skarbu Państwa
  Data publikacji: 4 miesiące temu (08 stycznia 2024, godzina 13:42)
  Nadzór nad treścią: Monika Mrozowicz - Wydział Mienia Skarbu Państwa
 • Ogłoszenie Prezydenta Miasta Płocka o przetargu ustnym nieograniczonym dotyczącym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - ul. Zglenickiego

  Dokumenty dotyczące ogłoszenia do pobrania w załącznikach.


  Załączniki:
 • ogłoszenie o przetargu Zglenickiego 01 grudnia 2023, godzina 09:29
 • mapa poglądowa 01 grudnia 2023, godzina 09:29
 • Oświadczenie Podmiotu - przetarg ustny nieograniczony działka 4.1 (osoba fizyczna) 01 grudnia 2023, godzina 09:29
 • Oświadczenie Podmiotu - przetarg ustny nieograniczony działka 4.1 (osoba prawna) 01 grudnia 2023, godzina 09:29

 • Dział: Zbycie nieruchomości Skarbu Państwa
  Data publikacji: 5 miesięcy temu (01 grudnia 2023, godzina 09:28)
  Nadzór nad treścią: Monika Mrozowicz - Wydział Mienia Skarbu Państwa
 • Informacja o o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości przy ul. Z. Nałkowskiej 18A

  Informacja o o wyniku przetargu do pobrania w załączeniu.


  Załączniki:
 • informacja o wyniku przetargu - Z.Nałkowskiej 06 października 2023, godzina 09:33

 • Dział: Zbycie nieruchomości Skarbu Państwa
  Data publikacji: 7 miesięcy temu (06 października 2023, godzina 09:33)
  Nadzór nad treścią: Monika Mrozowicz - Wydział Mienia Skarbu Państwa
  • Wykaz nr 10/WNG-II/2023 z dn. 13.09.2023 dotyczący nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


  Załączniki:
 • wykaz nr 10 18 września 2023, godzina 10:09

 • Dział: Zbycie nieruchomości Skarbu Państwa
  Data publikacji: 8 miesięcy temu (18 września 2023, godzina 00:00)
  Nadzór nad treścią: Monika Mrozowicz - Wydział Mienia Skarbu Państwa
 • Informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka, plac Stary Rynek 1 Budynek C podano do publicznej wiadomości wykaz na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 4/1 o pow. 3020 m², położonej w Płocku przy ul. Witolda Zglenickiego, obręb Nr 13 "Kombinat".
  Przedmiotowa nieruchomość objęta jest księgą wieczystą nr PL1P/00061652/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Płocku VI Wydział Ksiąg Wieczystych.  Dział: Zbycie nieruchomości Skarbu Państwa
  Data publikacji: 8 miesięcy temu (11 września 2023, godzina 00:00)
  Nadzór nad treścią: Monika Mrozowicz