• INFORMACJA
  z dnia 2 czerwca 2023 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy z dnia
  7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 roku poz. 682 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam
  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 2 czerwca 2023 roku Inwestor – Pan Vasyl Multon, reprezentowany przez pełnomocnika – Pana Piotra Józwika, dokonał zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na budowie instalacji gazowej niskiego ciśnienia wewnątrz i na zewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przewidzianej do realizacji w Płocku, przy ulicy Ogrodowej, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 1597, w obrębie geodezyjnym 12 - Radziwie, jednostka ewidencyjna 146201_1 Płock.  Dział: Administracja Architektoniczno-Budowlana
  Data: 2023-06-02
  Nadzór nad treścią: Paulina Szymborska
 • INFORMACJA
  z dnia 2 czerwca 2023 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA
  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3) lit. d) ustawy
  z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 roku poz. 682 tekst jednolity),
  zawiadamiam
  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 1 czerwca 2023 roku Inwestorzy:  Pan Piotr Józwiak i Pani Krystyna Ptaszyńska dokonali zgłoszenia zamiaru budowy instalacji gazowej niskiego ciśnienia wewnątrz i na zewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Słonecznej na działce nr ewid.: 1144/1 w obrębie ewidencyjnym Nr 9 -Wyszogrodzka, w jednostce ewidencyjnej m. Płock.
  Płock, dnia 2 czerwca 2023 roku.  Dział: Administracja Architektoniczno-Budowlana
  Data: 2023-06-02
 • INFORMACJA
  z dnia 2 czerwca 2023 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 roku poz. 682 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam
  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że do dnia 1 czerwca 2023 roku
  organ nie wniósł sprzeciwu
  w trybie art. 30 ust. 5e i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 roku poz. 682 z późniejszymi zmianami), w sprawie dotyczącej zgłoszenia, dokonanego w dniu  11 maja 2023 roku przez Inwestorów – Panią Gretę Katarzynę Gąsiorowską i Pana Grzegorza Gąsiorowskiego,w sprawie zamiaru wykonania robót budowlanych, polegających na budowie wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej dla istnijącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przewidzianej do realizacji w Płocku, przy ulicy Jastrzębiej, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 2523/7, obręb geodezyjny 1 – Podolszyce-Borowiczki, jednostka ewidencyjna 146201_1 Płock.  Dział: Administracja Architektoniczno-Budowlana
  Data: 2023-06-02
  Nadzór nad treścią: Paulina Szymborska
 • Informacje o rozkładzie godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Płocka

  Na mocy art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. - Prawo farmaceutyczne do kompetencji rady powiatu należy określanie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na danym terenie. W mieście na prawach powiatu, jakim jest Gmina - Miasto Płock, kompetencje rady powiatu wykonuje Rada Miasta Płocka, która przyjęła w tej sprawie Uchwałę nr 487/XXIX/2012 z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka (ze zmianami). Powyższa Uchwała stanowi akt prawa miejscowego i płockie apteki ogólnodostępne zobowiązane są do realizacji jej postanowień.

  Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych prowadzonych na terenie Płocka (odrębny dokument)

  Na terenie Płocka dostępność świadczeń farmaceutycznych w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy zabezpiecza apteka dyżurująca. Apteki pełnią dyżury zgodnie z przyjętym harmonogramem.
  Harmonogram dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka (odrębny dokument)
  Dyżur apteki rozpoczyna się w poniedziałek danego tygodnia o godzinie 8.00 i kończy w  czwartek tego samego tygodnia o godzinie 8.00 , w czwartek o godzinie 8.00 rozpoczyna się nowy termin dyżuru i kończy się w sobotę tego samego tygodnia o godzinie 8.00, a następnie w sobotę o godzinie 8.00 rozpoczyna się nowy termin dyżuru i kończy się w poniedziałek kolejnego tygodnia o godzinie 8.00. Rada Miasta Płocka może określić odmienny okres dyżuru, z dokładnym terminem rozpoczęcia i zakończenia tego dyżuru. W terminie dyżuru apteka dyżurująca zapewnia dostępność świadczeń przez całą dobę i każdego dnia, w tym w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy. Zaleca się, aby apteki umieszczały w witrynie swojej siedziby, w miejscu widocznym aktualną informację o aptece dyżurującej wraz z podaniem adresu tej apteki i telefonu kontaktowego do apteki dyżurującej.
   
  Informacji udziela:   

  Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych,
  al. marsz. J. Piłsudskiego 6, pok. 204,
  tel.  24 367-17-07,
         24 367-14-21.

  Godziny pracy Urzędu:

  poniedziałek, wtorek, środa 7.30 – 15.30,  czwartek 8.30 – 17.30, piątek 8.30 – 15.30  Załączniki:
 • harmonogram dyzurow aptek aktualny 13_04_23 13 kwietnia 2023, godzina 10:26
 • rozkład godzin pracy aptek - aktualny - po zmianach z 25.05.2023r. 02 czerwca 2023, godzina 15:19

 • Dział: Ogłoszenia Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych
  Data: 2023-06-02
  Nadzór nad treścią: Agnieszka Busz - dyrektor Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
 • INFORMACJA
  z dnia 1 czerwca 2023 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 roku poz. 682 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
  31 maja 2023 roku, FORTUM NETWORK Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu,
  ul. A. Słonimskiego 1A, w imieniu której działa pełnomocnik: Pan Jarosław Moderacki, dokonała zgłoszenia budowy preizolowanej, podziemnej sieci centralnego ogrzewania dn 400, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Granicznej, ul. Bliskiej, ul. T. Mazowieckiego, ul. Zbożowej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 158/3, 164, 173/1, 173/11, 173/15, 172, 168, 171 - obręb 10-Podolszyce oraz 230, 202/1, 229/1, 233/9, 259/2, 262/2, 263/2, 263/1, 261/1, 285/2 - obręb 1-Podolszyce-Borowiczki, jedn. ew. Płock.
  Płock, dnia 1 czerwca 2023 roku  Dział: Administracja Architektoniczno-Budowlana
  Data: 2023-06-01
 • INFORMACJA
  z dnia 1 czerwca 2023 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 roku poz. 682 z późniejszymi zmianami),

  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 1 czerwca 2023 roku Inwestor – ENERGA-OPERATOR S.A., reprezentowany przez Panią Ludmiłę Sarnecką, dokonał zgłoszenia budowy i przebudowy elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV, przebudowy sieci napowietrznej 15 kV, przewidzianych do realizacji w Płocku przy ul. Szpitalnej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 564, 558/1, obręb geodezyjny nr 3 Maszewo, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.


  1 czerwca 2023 roku
  Dział: Administracja Architektoniczno-Budowlana
  Data: 2023-06-01
 • INFORMACJA
  z dnia 1 czerwca 2023 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 roku, poz. 682 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam
  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
  1 czerwca 2023 roku, Pan Robert Warchałowski, dokonał zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych polegających na instalowaniu na zewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Kapitańskiej, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 2971, położonej w obrębie ewid. Nr 12 – Radziwie, jednostce ewid. Płock.
  Płock, dnia 1 czerwca 2023 roku.  Dział: Administracja Architektoniczno-Budowlana
  Data: 2023-06-01
 • INFORMACJA
  z dnia 1 czerwca 2023 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 roku, poz. 682 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam
  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 31 maja 2023 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 10 maja 2023 roku przez ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, w sprawie zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej kablowej 0,4 kV wraz szafką pomiarową, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Popłacińskiej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 3107, 2739/1, 2740/1, 2734/4, 2703/1, 2704/3, położonych w obrębie ewid. Nr 0012 – Radziwie, jednostce ewid. Płock.
  Płock, dnia 1 czerwca 2023 roku.  Dział: Administracja Architektoniczno-Budowlana
  Data: 2023-06-01
 • INFORMACJA
  z dnia 1 czerwca 2023 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. c) oraz pkt. 23 lit. c)  ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 roku poz. 682 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam
  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że do dnia 31 maja 2023 roku
  organ nie wniósł sprzeciwu
  w trybie art. 30 ust. 5e i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 roku poz. 682 z późniejszymi zmianami), w sprawie dotyczącej zgłoszenia, dokonanego w dniu  10 maja 2023 roku przez Inwestora – Panią Sylwię Nowakowską, reprezentowaną przez pełnomocnika – Pana Damiana Jóżwiaka, w sprawie zamiaru wykonania robót budowlanych, polegających na budowie sieci kanalizacji deszczowej w przyłączem na potrzeby zabudowy mieszkaniowej, przewidzianej do realizacji w Płocku, przy ulicy Grabówka, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 1028/1; 1028/36; 1028/29 i 1043, obręb geodezyjny 10 - Podolszyce, jednostka ewidencyjna 146201_1 Płock.  Dział: Administracja Architektoniczno-Budowlana
  Data: 2023-06-01
  Nadzór nad treścią: Paulina Szymborska
 • KOMUNIKAT

  z dnia 01 czerwca 2023 r.


  Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r., poz.1029 ze zm., zwana dalej ustawą ooś) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 31 maja 2023 r., na wniosek Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ul. Chemików 7, 09-411 Płock została wydana decyzja znak: WKŚ-I.6220.5.2023.ER o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa ogólnodostępnej stacji tankowania wodorem w Płocku przy ul. Ignacego Łukasiewicza 16”.


  Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy (w tym opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie) można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Wydziale Kształtowania Środowiska po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym: 24 367-15-08.

  Informacja o ww. decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.


  Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka oraz w serwisie internetowym na stronie https://nowybip.plock.eu/


  Treść decyzji została udostępniona w dniach 01.06.2023 r. - 14.06.2023 r.


  Załączniki:
 • 10. decyzja stacja tankowania wodorem 01 czerwca 2023, godzina 12:38

 • Dział: Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska
  Data: 2023-06-01
  Nadzór nad treścią: Referat Ochrony Środowiska-Kierownik