• Sprawozdania z Programu współpracy za 2023 rok.


  Załączniki:
 • sprawozdanie z Programu współpracy za 2023 rok 29 maja 2024, godzina 08:38

 • Dział: Ogłoszenia Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych
  Data publikacji: 3 tygodnie temu (29 maja 2024, godzina 08:38)
  Nadzór nad treścią: Marzena Kapuscińska - Wydział Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych
 • RAPORT  Z KONSULTACJI projektu Programu współpracy Gminy Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok

  Raport do pobrania w załączeniu


  Załączniki:
 • Raport 07 września 2023, godzina 10:35

 • Dział: Ogłoszenia Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych
  Data publikacji: 9 miesięcy temu (07 września 2023, godzina 00:00)
  Nadzór nad treścią: Marzena Kapuścińska - Wydział Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych
 • Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy - Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie Miasta Płocka za 2022 rok


  Załączniki:
 • Sprawozdanie z Programu współpracy za 2022 rok 25 maja 2023, godzina 11:14

 • Dział: Ogłoszenia Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych
  Data publikacji: 1 rok temu (25 maja 2023, godzina 00:00)
  Nadzór nad treścią: Monika Maron - Dyrektor Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych
 • RAPORT Z KONSULTACJI projektu Programu współpracy Gminy Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok


  Załączniki:
 • Raport z konsultacji programu współpracy na 2023 rok 28 czerwca 2022, godzina 09:33

 • Dział: Ogłoszenia Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych
  Data publikacji: 1 rok temu (28 czerwca 2022, godzina 00:00)
 • Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie Miasta Płocka za 2021 rok


  Załączniki:
 • sprawozdanie z Programu współpracy za 2021 rok 26 maja 2022, godzina 14:31

 • Dział: Ogłoszenia Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych
  Data publikacji: 2 lata temu (26 maja 2022, godzina 00:00)
 • Raport II z konsultacji programu współpracy Gminy Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie Miasta Płocka na 2022 rok


  Załączniki:
 • RAPORT II konsultacje PW na 2022 15 listopada 2021, godzina 13:44

 • Dział: Ogłoszenia Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych
  Data publikacji: 2 lata temu (15 listopada 2021, godzina 00:00)
 • RAPORT z konsultacji programu współpracy Gminy Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie Miasta Płocka na 2022 rok


  Załączniki:
 • RAPORT konsultacje PW na 2022 30 czerwca 2021, godzina 09:52

 • Dział: Ogłoszenia Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych
  Data publikacji: 2 lata temu (30 czerwca 2021, godzina 00:00)
 • Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie Miasta Płocka za 2020 rok


  Załączniki:
 • sprawozdanie za 2020 rok 28 maja 2021, godzina 09:18

 • Dział: Ogłoszenia Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych
  Data publikacji: 3 lata temu (28 maja 2021, godzina 00:00)
 • RAPORT z konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymiw art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu programu współpracy Gminy MiastoPłock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie Miasta Płocka na 2021 rok stanowiącego załącznik do projektu uchwały Rady Miasta Płocka - do pobrania  Dział: Ogłoszenia Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych
  Data publikacji: 3 lata temu (26 czerwca 2020, godzina 00:00)
 • Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie Miasta Płocka za 2019 rok - do pobrania  Dział: Ogłoszenia Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych
  Data publikacji: 4 lata temu (29 maja 2020, godzina 00:00)