• Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy - Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie Miasta Płocka za 2022 rok


  Załączniki:
 • Sprawozdanie z Programu współpracy za 2022 rok 25 maja 2023, godzina 11:14

 • Dział: Ogłoszenia Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych
  Data: 2023-05-25
  Nadzór nad treścią: Monika Maron - Dyrektor Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych
 • RAPORT Z KONSULTACJI projektu Programu współpracy Gminy Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok


  Załączniki:
 • Raport z konsultacji programu współpracy na 2023 rok 28 czerwca 2022, godzina 09:33

 • Dział: Ogłoszenia Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych
  Data: 2022-06-28
 • Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie Miasta Płocka za 2021 rok


  Załączniki:
 • sprawozdanie z Programu współpracy za 2021 rok 26 maja 2022, godzina 14:31

 • Dział: Ogłoszenia Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych
  Data: 2022-05-26
 • Raport II z konsultacji programu współpracy Gminy Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie Miasta Płocka na 2022 rok


  Załączniki:
 • RAPORT II konsultacje PW na 2022 15 listopada 2021, godzina 13:44

 • Dział: Ogłoszenia Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych
  Data: 2021-11-15
 • RAPORT z konsultacji programu współpracy Gminy Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie Miasta Płocka na 2022 rok


  Załączniki:
 • RAPORT konsultacje PW na 2022 30 czerwca 2021, godzina 09:52

 • Dział: Ogłoszenia Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych
  Data: 2021-06-30
 • Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie Miasta Płocka za 2020 rok


  Załączniki:
 • sprawozdanie za 2020 rok 28 maja 2021, godzina 09:18

 • Dział: Ogłoszenia Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych
  Data: 2021-05-28
 • RAPORT z konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymiw art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu programu współpracy Gminy MiastoPłock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie Miasta Płocka na 2021 rok stanowiącego załącznik do projektu uchwały Rady Miasta Płocka - do pobrania  Dział: Ogłoszenia Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych
  Data: 2020-06-26
 • Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie Miasta Płocka za 2019 rok - do pobrania  Dział: Ogłoszenia Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych
  Data: 2020-05-29