• Wykaz Nr 5/WSP/2023 z dnia 17.05.2023 r. nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym


  Załączniki:
 • Wykaz - Nr 5 -2023 23 maja 2023, godzina 08:32

 • Dział: Gospodarowanie Nieruchomościami Skarbu Państwa
  Data: 2023-05-23
  Nadzór nad treścią: Jacek Szczerbakowski - Wydział Mienia Skarbu Państwa
 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w celu wykonania czynności związanych z budową kablowej linii elektroenergetycznej SN 15 kV


  Załączniki:
 • wszczęcie post.dz. 132 art.124 nieureg. 08 maja 2023, godzina 13:31

 • Dział: Gospodarowanie Nieruchomościami Skarbu Państwa
  Data: 2023-05-08
  Nadzór nad treścią: Marzena Magierska
 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w celu wykonania czynności związanych z demontażem istniejącej linii napowietrznej SN 15 kV


  Załączniki:
 • wszczęcie post.dz. 132 art.124b nieureg. 08 maja 2023, godzina 13:37

 • Dział: Gospodarowanie Nieruchomościami Skarbu Państwa
  Data: 2023-05-08
  Nadzór nad treścią: Marzena Magierska
 • Wykaz Nr 4/WSP/2023 z dnia 13.04.2023 r. nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym


  Załączniki:
 • Wykaz - Nr 4 -2023 19 kwietnia 2023, godzina 09:29

 • Dział: Gospodarowanie Nieruchomościami Skarbu Państwa
  Data: 2023-04-19
  Nadzór nad treścią: Jacek Szczerbakowski - Wydział Mienia Skarbu Państwa
 • Wykaz Nr 3/WSP/2023 z dnia 10.02.2023 r. nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym


  Załączniki:
 • Wykaz - Nr 3 -2023 17 lutego 2023, godzina 13:23

 • Dział: Gospodarowanie Nieruchomościami Skarbu Państwa
  Data: 2023-02-17
  Nadzór nad treścią: Jacek Szczerbakowski - Wydział Mienia Skarbu Państwa
 • Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, w związku z budową kablowej linii elektroenergetycznej SN 15 kV


  Załączniki:
 • OGŁOSZENIE dz.132 obr.14 art.124 16 lutego 2023, godzina 16:25

 • Dział: Gospodarowanie Nieruchomościami Skarbu Państwa
  Data: 2023-02-16
  Nadzór nad treścią: Marzena Magierska - Wydział Mienia Skarbu Państwa
 • Ogłoszenie o zamiarze udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, w związku z demontażem istniejącej linii napowietrznej SN 15 kV


  Załączniki:
 • OGŁOSZENIE dz.132 obr.14 art.124 b 16 lutego 2023, godzina 16:44

 • Dział: Gospodarowanie Nieruchomościami Skarbu Państwa
  Data: 2023-02-16
  Nadzór nad treścią: Marzena Magierska - Wydział Mienia Skarbu Państwa
 • Wykaz Nr 2/WSP/2023 z dnia 27.01.2023 r. nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym


  Załączniki:
 • Wykaz - Nr 2 -2023 02 lutego 2023, godzina 15:50

 • Dział: Gospodarowanie Nieruchomościami Skarbu Państwa
  Data: 2023-02-02
  Nadzór nad treścią: Jacek Szczerbakowski - Wydział Mienia Skarbu Państwa
 • Wykaz Nr 1/WSP/2023 z dnia 10 stycznia 2023 r. nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym


  Załączniki:
 • Wykaz - Nr 1 -2023 16 stycznia 2023, godzina 10:00

 • Dział: Gospodarowanie Nieruchomościami Skarbu Państwa
  Data: 2023-01-16
  Nadzór nad treścią: Jacek Szczerbakowski - Wydział Mienia Skarbu Państwa
 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

  dot. ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, w celu założenia i przeprowadzenia przewodów i urządzeń służących do dystrybucji energii elektrycznej, tj. napowietrznej linii 110 kV relacji Płock p.12-Rafineria p.1.


  Załączniki:
 • Zawiadomienie o wszczęciu post. dz.9 obr.2 art.124 nieuregulowana 08 listopada 2022, godzina 09:50

 • Dział: Gospodarowanie Nieruchomościami Skarbu Państwa
  Data: 2022-11-08
  Nadzór nad treścią: Marzena Magierska - Wydział Mienia Skarbu Państwa