• Decyzja stwierdzająca nabycie z mocy prawa przez Skarb Państwa mienia po Zrzeszeniu Transportu Prywatnego


  Załączniki:
 • Decyzja 18 listopada 2021, godzina 16:54

 • Dział: Gospodarowanie Nieruchomościami Skarbu Państwa
  Data: 2021-11-18
 • Wykaz Nr 9/WSP/2021 z dnia 08.10.2021 r. nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym


  Załączniki:
 • Wykaz - Nr 9 -2021 20 października 2021, godzina 11:52

 • Dział: Gospodarowanie Nieruchomościami Skarbu Państwa
  Data: 2021-10-20
 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w przedmiocie nieodpłatnego nabycia mienia pozostałego po podmiocie Zrzeszenie Transportu Prywatnego


  Załączniki:
 • wszczęcie postępowania 20 października 2021, godzina 13:50

 • Dział: Gospodarowanie Nieruchomościami Skarbu Państwa
  Data: 2021-10-20
 • Ogłoszenie Prezydenta Miasta Płocka o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

  INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

  ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Płocku przy ul. Góry w obrębie Nr 14 "GÓRY", oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 124 o pow. 550 m², dla której w Sądzie Rejonowym w Płocku VI Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr PL1P/00092824/8.

  Przetarg przeprowadzono dnia 10 listopada 2021 roku w Urzędzie Miasta Płocka, plac Stary Rynek 1,

  W przetargu uczestniczyła 1 zainteresowana strona, która spełniała warunki podane w ogłoszeniu o przetargu.

  Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu wynosiła:       30 000,00 zł netto.

  Do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 685 ze zm.) nie zostaje doliczony podatek VAT (czynność zwolniona).

  Cena osiągnięta w przetargu (wylicytowana): 30 300,00 zł

  Kwota do zapłaty wynosi: 30 300,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy trzysta złotych)

  W wyniku licytacji nabywcą powyżej opisanej nieruchomości została:

  ENERGA-OPERATOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, KRS 0000033455, NIP 583-000-11-90, REGON 190275904, Oddział w Płocku z siedzibą w Płocku, przy ul. Wyszogrodzkiej 106

  data opublikowania 19.11.2021 r.


  Załączniki:
 • Ogłoszenie - dz. nr 124 05 października 2021, godzina 08:51

 • Dział: Gospodarowanie Nieruchomościami Skarbu Państwa
  Data: 2021-10-05
 • Wykaz Nr 8/WSP/2021 z dnia 17.09.2021 r. nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


  Załączniki:
 • Wykaz - Nr 8 - 2021 - Przetarg 20 września 2021, godzina 12:51

 • Dział: Gospodarowanie Nieruchomościami Skarbu Państwa
  Data: 2021-09-20
 • Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 27.08.2021 r.


  Załączniki:
 • obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego 13 września 2021, godzina 13:29

 • Dział: Gospodarowanie Nieruchomościami Skarbu Państwa
  Data: 2021-09-13
 • Wykaz Nr 7/WSP/2021 z dnia 02.09.2021 r. nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym


  Załączniki:
 • Wykaz - Nr 7 - 2021 06 września 2021, godzina 12:16

 • Dział: Gospodarowanie Nieruchomościami Skarbu Państwa
  Data: 2021-09-06
 • Wykaz Nr 6/WSP/2021 z dnia 10.08.2021 r. nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym


  Załączniki:
 • Wykaz - Nr 6-2021 13 sierpnia 2021, godzina 09:41

 • Dział: Gospodarowanie Nieruchomościami Skarbu Państwa
  Data: 2021-08-13
 • Wykaz Nr 5/WSP/2021 z dnia 09.07.2021 r. nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do  dzierżawy w trybie bezprzetargowym.


  Załączniki:
 • wykaz nr 5 z dnia 09.07.2021 15 lipca 2021, godzina 11:35

 • Dział: Gospodarowanie Nieruchomościami Skarbu Państwa
  Data: 2021-07-15
 • Wykaz Nr 4/WSP/2021 z dnia 17.06.2021 r. nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do wynajęcia w trybie bezprzetargowym


  Załączniki:
 • Wykaz - Nr 4 -2021 18 czerwca 2021, godzina 12:17

 • Dział: Gospodarowanie Nieruchomościami Skarbu Państwa
  Data: 2021-06-18