• Wykaz Nr 4 / WSP / 2022 z dnia 25 kwietnia 2022 roku wykazującego nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa przeznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego


  Załączniki:
 • wykaz Nr 4 25 kwietnia 2022, godzina 11:50

 • Dział: Gospodarowanie Nieruchomościami Skarbu Państwa
  Data: 2022-04-25
 • Wykaz Nr 3/WSP/2022 z dnia 8.04.2022 r. nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia i wynajęcia w trybie bezprzetargowym


  Załączniki:
 • Wykaz - Nr 3-2022 11 kwietnia 2022, godzina 09:36

 • Dział: Gospodarowanie Nieruchomościami Skarbu Państwa
  Data: 2022-04-11
 • Wykaz Nr 2/WSP/2022 z dnia 18.03.2022 r. nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do wynajęcia w trybie bezprzetargowym


  Załączniki:
 • Wykaz - Nr 2-2022 21 marca 2022, godzina 12:33

 • Dział: Gospodarowanie Nieruchomościami Skarbu Państwa
  Data: 2022-03-21
 • Wykaz Nr 1/WSP/2022 z 19.01.2022 r. nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym


  Załączniki:
 • Wykaz - Nr 1-2022 19 stycznia 2022, godzina 11:08

 • Dział: Gospodarowanie Nieruchomościami Skarbu Państwa
  Data: 2022-01-19
 • Wykaz Nr 11/WSP/2021 z dnia 2 grudnia 2021 roku wykazujący nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa przeznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego.


  Załączniki:
 • wykaz nr 11 dot. sprzedaży prawa użytkowania wieczystego na rzecz dotychczasowego użytkownika 02 grudnia 2021, godzina 15:28

 • Dział: Gospodarowanie Nieruchomościami Skarbu Państwa
  Data: 2021-12-02
 • Decyzja stwierdzająca nabycie z mocy prawa przez Skarb Państwa mienia po Zrzeszeniu Transportu Prywatnego


  Załączniki:
 • Decyzja 18 listopada 2021, godzina 16:54

 • Dział: Gospodarowanie Nieruchomościami Skarbu Państwa
  Data: 2021-11-18
 • Wykaz Nr 9/WSP/2021 z dnia 08.10.2021 r. nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym


  Załączniki:
 • Wykaz - Nr 9 -2021 20 października 2021, godzina 11:52

 • Dział: Gospodarowanie Nieruchomościami Skarbu Państwa
  Data: 2021-10-20
 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w przedmiocie nieodpłatnego nabycia mienia pozostałego po podmiocie Zrzeszenie Transportu Prywatnego


  Załączniki:
 • wszczęcie postępowania 20 października 2021, godzina 13:50

 • Dział: Gospodarowanie Nieruchomościami Skarbu Państwa
  Data: 2021-10-20
 • Ogłoszenie Prezydenta Miasta Płocka o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

  INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

  ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Płocku przy ul. Góry w obrębie Nr 14 "GÓRY", oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 124 o pow. 550 m², dla której w Sądzie Rejonowym w Płocku VI Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr PL1P/00092824/8.

  Przetarg przeprowadzono dnia 10 listopada 2021 roku w Urzędzie Miasta Płocka, plac Stary Rynek 1,

  W przetargu uczestniczyła 1 zainteresowana strona, która spełniała warunki podane w ogłoszeniu o przetargu.

  Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu wynosiła:       30 000,00 zł netto.

  Do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 685 ze zm.) nie zostaje doliczony podatek VAT (czynność zwolniona).

  Cena osiągnięta w przetargu (wylicytowana): 30 300,00 zł

  Kwota do zapłaty wynosi: 30 300,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy trzysta złotych)

  W wyniku licytacji nabywcą powyżej opisanej nieruchomości została:

  ENERGA-OPERATOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, KRS 0000033455, NIP 583-000-11-90, REGON 190275904, Oddział w Płocku z siedzibą w Płocku, przy ul. Wyszogrodzkiej 106

  data opublikowania 19.11.2021 r.


  Załączniki:
 • Ogłoszenie - dz. nr 124 05 października 2021, godzina 08:51

 • Dział: Gospodarowanie Nieruchomościami Skarbu Państwa
  Data: 2021-10-05
 • Wykaz Nr 8/WSP/2021 z dnia 17.09.2021 r. nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


  Załączniki:
 • Wykaz - Nr 8 - 2021 - Przetarg 20 września 2021, godzina 12:51

 • Dział: Gospodarowanie Nieruchomościami Skarbu Państwa
  Data: 2021-09-20