• INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
  dotycząca wniosku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

  Na podstawie art. 52 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r., poz. 1688)
  informuję, że
  w dniu 28 marca 2024 r. został złożony wniosek o zmianę Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żyzna-Południe” w Płocku, przyjętego Uchwałą Nr 528/XXX/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2017 r. (Dziennik Urzędowy Woj. Mazowieckiego z dnia 26 maja 2017 r. poz. 5002) w zakresie zmiany wskaźników zabudowy i zagospodarowania terenu, to jest: minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej wysokości zabudowy oraz maksymalnej powierzchni i intensywności zabudowy dla terenów oznaczonych w planie symbolami 1MW i 2MW.

  Pełny dostęp do wyżej wymienionego wniosku można uzyskać w Urzędzie Miasta Płocka, Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki, Referacie Polityki Przestrzennej, adres: Stary Rynek 1, 09-400 Płock, w godzinach pracy Urzędu, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod nr 24 367-14-52.  Dział: Planowanie Przestrzenne
  Data publikacji: 2 dni temu (11 kwietnia 2024, godzina 09:33)
  Nadzór nad treścią: Daniel Falandysz - Referat Polityki Przestrzennej Miasta
 • INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
  dotycząca wniosku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

  Na podstawie art. 52 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r., poz. 1688)
  informuję, że
  w dniu 13 marca 2024 r. został złożony wniosek o zmianę Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów Zakładu Produkcyjnego Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna w Płocku wraz z terenami przyległymi, położonych w granicach administracyjnych miasta Płocka, przyjętego Uchwałą Nr 299/XVI/03 Rady Miasta Płocka z dnia 28 października 2003 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z dnia 26 listopada 2003 roku Nr 298, poz. 7871) w zakresie zmiany zapisów planistycznych terenów obejmujących obszary ulicy Długiej i Łukasiewicza oraz wyznaczenie dodatkowych korytarzy infrastruktury technicznej.
  Pełny dostęp do wyżej wymienionego wniosku można uzyskać w Urzędzie Miasta Płocka, Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki, Referacie Polityki Przestrzennej, adres: Stary Rynek 1, 09-400 Płock, w godzinach pracy Urzędu, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod nr 24 367-14-52.

  Dział: Planowanie Przestrzenne
  Data publikacji: 1 tydzień temu (05 kwietnia 2024, godzina 13:45)
  Nadzór nad treścią: Daniel Falandysz - kierownik Referatu polityki przestrzennej miasta
 • INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
  dotycząca wniosku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

  Na podstawie art. 52 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r., poz. 1688)
  informuję, że
  w dniu 29 lutego 2024 r. został złożony wniosek o zmianę Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Witolda Zglenickiego w Płocku, przyjętego Uchwałą Nr 567/XXXIX/09 Rady Miasta Płocka z dnia 25 sierpnia 2009 r. (Dziennik Urzędowy Woj. Mazowieckiego z dnia 19 września 2009 r., Nr 145, poz. 4426) w zakresie zmiany ustaleń dotyczących gospodarki wodno -ściekowej, zawartych w § 12 pkt 3, 4 i 8 tej uchwały.

  Pełny dostęp do wyżej wymienionego wniosku można uzyskać w Urzędzie Miasta Płocka, Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki, Referacie Polityki Przestrzennej, adres: Stary Rynek 1, 09-400 Płock, w godzinach pracy Urzędu, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod nr 24 367-14-52.  Dział: Planowanie Przestrzenne
  Data publikacji: 3 tygodnie temu (18 marca 2024, godzina 12:47)
  Nadzór nad treścią: Daniel Falandysz - Referat Polityki Przestrzennej Miasta
 • INFORMACJA
  PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
  o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Ciechomickiej i Janówek w Płocku

  Na podstawie art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1688)

  informuję, że

  w dniu 29 lutego 2024 r. Rada Miasta Płocka podjęła Uchwałę Nr 1079/LXII/2024 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Ciechomickiej i Janówek w Płocku

  Z uchwałą można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Referacie Polityki Przestrzennej Miasta Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki, adres: Stary Rynek 1, 09-400 Płock, w godzinach pracy Urzędu, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod nr (24) 367-14-52. Wersja elektroniczna uchwały zamieszczona została w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Płocka na stronie internetowej (https://nowybip.plock.eu/uchwala/7THMF7TW).  Dział: Planowanie Przestrzenne
  Data publikacji: 1 miesiąc temu (04 marca 2024, godzina 14:10)
  Nadzór nad treścią: Daniel Falandysz - Referat Polityki Przestrzennej Miasta
 • INFORMACJA
  PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
  o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Spółdzielcza – Gradowskiego” w Płocku

  Na podstawie art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1688)

  informuję, że

  w dniu 29 lutego 2024 r. Rada Miasta Płocka podjęła Uchwałę Nr 1078/LXII/2024 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Spółdzielcza – Gradowskiego” w Płocku.

  Z uchwałą można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Referacie Polityki Przestrzennej Miasta Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki, adres: Stary Rynek 1, 09-400 Płock, w godzinach pracy Urzędu, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod nr (24) 367-14-52. Wersja elektroniczna uchwały zamieszczona została w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Płocka na stronie internetowej (https://nowybip.plock.eu/uchwala/jYbqPyS7).  Dział: Planowanie Przestrzenne
  Data publikacji: 1 miesiąc temu (04 marca 2024, godzina 14:06)
  Nadzór nad treścią: Daniel Falandysz - Referat Polityki Przestrzennej Miasta
 • INFORMACJA
  PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
  o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Planu ogólnego miasta Płocka

  Na podstawie art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1688)

  informuję, że

  w dniu 29 lutego 2024 r. Rada Miasta Płocka podjęła Uchwałę Nr 1076/LXII/2024 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Planu ogólnego miasta Płocka.

  Z uchwałą można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Referacie Polityki Przestrzennej Miasta Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki, adres: Stary Rynek 1, 09-400 Płock, w godzinach pracy Urzędu, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod nr (24) 367-14-52. Wersja elektroniczna uchwały zamieszczona została w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Płocka na stronie internetowej (https://nowybip.plock.eu/uchwala/FUa2B4Wd).  Dział: Planowanie Przestrzenne
  Data publikacji: 1 miesiąc temu (04 marca 2024, godzina 13:20)
  Nadzór nad treścią: Daniel Falandysz - Referat Polityki Przestrzennej Miasta
 • INFORMACJA
  PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
  o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lisia - Parcele” w Płocku

  Na podstawie art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1688)
  informuję, że
  w dniu 29 lutego 2024 r. Rada Miasta Płocka podjęła Uchwałę Nr 1077/LXII/2024 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lisia - Parcele” w Płocku.

  Z uchwałą można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Referacie Polityki Przestrzennej Miasta Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki, adres: Stary Rynek 1, 09-400 Płock, w godzinach pracy Urzędu, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod nr (24) 367-16-63. Wersja elektroniczna uchwały zamieszczona została w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Płocka na stronie internetowej (https://nowybip.plock.eu/uchwala/8VVn01qV).  Dział: Planowanie Przestrzenne
  Data publikacji: 1 miesiąc temu (04 marca 2024, godzina 12:59)
  Nadzór nad treścią: Daniel Falandysz - Referat Polityki Przestrzennej Miasta
 • INFORMACJA
  PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
  o przyjęciu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kwiatowa - Mała” w Płocku

  Na podstawie art. 52 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1688)
  informuję, że
  w dniu 29 lutego 2024 r. Uchwałą Nr 1075/LXII/2024 Rady Miasta Płocka został przyjęty Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Kwiatowa - Mała” w Płocku.

  Z przedmiotową uchwałą oraz uzasadnieniem można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Referacie Polityki Przestrzennej Miasta Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki, adres: Stary Rynek 1, 09-400 Płock, w godzinach pracy Urzędu, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod nr (24) 367-16-63.

  Wersja elektroniczna wyżej wymienionych dokumentów zamieszczona została w plikach stanowiących załączniki do niniejszej informacji.


  Załączniki:
 • Uchwała mpzp Kwiatowa - Mała 04 marca 2024, godzina 12:53
 • Uzasadnienie do uchwały mpzp Kwiatowa - Mała 04 marca 2024, godzina 12:53

 • Dział: Planowanie Przestrzenne
  Data publikacji: 1 miesiąc temu (04 marca 2024, godzina 12:52)
  Nadzór nad treścią: Daniel Falandysz - Referat Polityki Przestrzennej Miasta
 • INFORMACJA
  PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
  z dnia 22 lutego 2024 r.

  o przedstawieniu Radzie Miasta Płocka projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kwiatowa - Mała” w Płocku

  Na podstawie art. 52 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1688)
  informuję, że
  w dniu 29 lutego 2024 r. zostanie przedstawiony Radzie Miasta Płocka projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kwiatowa - Mała” w Płocku celem jego uchwalenia.

  Z projektem planu miejscowego można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Referacie Polityki Przestrzennej Miasta Wydziału Strategii, Architektury i Urbanistyki, adres: Stary Rynek 1, 09-400 Płock, w godzinach pracy Urzędu, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod nr (24) 367-16-63. Wersja elektroniczna projektu planu zamieszczona została w plikach stanowiących załączniki do niniejszej informacji.


  Załączniki:
 • Projekt mpzp Kwiatowa - Mała - część tekstowa 22 lutego 2024, godzina 12:03
 • Projekt mpzp Kwiatowa - Mała - część graficzna 22 lutego 2024, godzina 12:04

 • Dział: Planowanie Przestrzenne
  Data publikacji: 1 miesiąc temu (22 lutego 2024, godzina 12:03)
  Nadzór nad treścią: Daniel Falandysz - Referat Polityki Przestrzennej Miasta
 • INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

  dotycząca wniosku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

  Na podstawie art. 52 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r., poz. 1688)

  informuję, że

  w dniu 12 stycznia 2024 r. został złożony wniosek o zmianę Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  terenu położonego w Płocku pomiędzy ul. Kolegialną, ul. Misjonarską, ul. Kościuszki i Pl. Obrońców Warszawy, przyjętego Uchwałą Nr 347/XIX/03 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2003 r. (Dziennik Urzędowy Woj. Mazowieckiego z dnia 3 lutego 2004 r., Nr 22, poz. 725) w zakresie zmiany przeznaczenia działki o numerze ewidencyjnym 833 (obręb nr 8 – Śródmieście) przy ul. Kolegialnej 22 w Płocku, ustalonego w planie jako: „funkcja ogólnomiejskich usług biurowych (bank)” na przeznaczenie: „funkcja ogólnomiejska usługowa w tym usługi biurowe lub zdrowia”.

  Pełny dostęp do wyżej wymienionego wniosku można uzyskać w Urzędzie Miasta Płocka, Wydziale Strategii, Architektury i Urbanistyki, Referacie Polityki Przestrzennej, adres: Stary Rynek 1, 09-400 Płock, w godzinach pracy Urzędu, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod nr 24 367-14-52.  Dział: Planowanie Przestrzenne
  Data publikacji: 2 miesiące temu (30 stycznia 2024, godzina 10:53)
  Nadzór nad treścią: Daniel Falandysz - Referat Polityki Przestrzennej Miasta