• INFORMACJA
  z dnia 27 maja 2022 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku, poz. 2351 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam
  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 26 maja 2022 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 5 maja 2022 roku przez Panią Barbarę Bawtrol, w sprawie zamiaru wykonywania robót budowlanych polegających na instalowaniu wewnątrz i na zewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy Ogrodowej, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 1481, położonej w obrębie ewid. Nr 12 – Radziwie, jednostce ewid. Płock.
  Płock, dnia 27 maja 2022 roku.  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2022-05-27
 • INFORMACJA
  z dnia 27 maja 2022 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku, poz. 2351 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam
  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
  26 maja 2022 roku, Pan Mieczysław Sobiecki, dokonał zgłoszenia zamiaru budowy  budynku mieszkalnego jednorodzinnego o powierzchni zabudowy do 70 m2, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Siewnej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 1238, 1239 położonych w obrębie ewid. Nr 12 – Radziwie, jednostce ewid. Płock.
  Płock, dnia 27 maja 2022 roku.  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2022-05-27
 • INFORMACJA
  z dnia 26 maja 2022 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA


  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3) lit. d) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku, poz. 2351 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 4 maja 2022 roku  przez Panią Bożenę Wójcik,  w sprawie zamiaru budowy instalacji gazowej niskiego ciśnienia wewnątrz na zewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Piaski 7 na działce numer ewid.: 2057 w obrębie ewidencyjnym Nr 1 -Podolszyce-Borowiczki, w jednostce ewidencyjnej m. Płock.
  Płock, dnia 26 maja 2022 roku.  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2022-05-26
 • INFORMACJA
  z dnia 26 maja 2022 roku

  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu

  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA


  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku poz. 2351 z późniejszymi zmianami),


  zawiadamiam


  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że do dnia 25 maja 2022 roku


  organ nie wniósł sprzeciwu


  w trybie art. 30 ust. 5e i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U.
  z 20
  21 roku poz. 2351 z późniejszymi zmianami), w sprawie dotyczącej zgłoszenia, dokonanego w dniu 4 maja 2022 roku przez Inwestora - Panią Elżbietę Ners, reprezentowaną przez pełnomocnika – Pana Piotra Józwika, w sprawie zamiaru wykonaną robót budowlanych, polegających na budowie instalacji gazowej niskiego ciśnienia wewnątrz i na zewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ulicy Grabówka, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów: 1404/15, obręb geodezyjny nr 1Podolszyce-Borowiczki, jednostka ewidencyjna 146201_1 Płock.
  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2022-05-26
 • INFORMACJA
  z dnia 26 maja 2022 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENI
  A

  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3) lit. d) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku, poz. 2351 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 4 maja 2022 roku  przez Panią Annę Niemirowską,  w sprawie zamiaru budowy instalacji gazowej niskiego ciśnienia na zewnątrz i wewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Piaski 9 na działce numer ewid.: 2058 w obrębie ewidencyjnym Nr 1 -Podolszyce-Borowiczki, w jednostce ewidencyjnej m. Płock.
  Płock, dnia 26 maja 2022 roku.  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2022-05-26
 • INFORMACJA
  z dnia 25 maja 2022 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku, poz. 2351 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam
  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
  23 maja 2022 roku, Pani Agnieszka Wiśniewska i Pan Czesław Kolankiewicz, dokonali zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych polegających na instalowaniu wewnątrz i na zewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej (lokal nr 1), przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Jaworowej, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 298, położonej w obrębie ewid. Nr 14 – Góry, jednostce ewid. Płock.
  Płock, dnia 25 maja 2022 roku.  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2022-05-25
 • INFORMACJA
  z dnia 25 maja 2022 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku, poz. 2351 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam
  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
  23 maja 2022 roku, Pani Agnieszka Wiśniewska i Pan Czesław Kolankiewicz, dokonali zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych polegających na instalowaniu wewnątrz i na zewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej (lokal nr 2), przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Jaworowej, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 298, położonej w obrębie ewid. Nr 14 – Góry, jednostce ewid. Płock.
  Płock, dnia 25 maja 2022 roku.  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2022-05-25
 • INFORMACJA
  z dnia 24 maja 2022 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O DOKONANIU ZGŁOSZENIA


  Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku, poz. 2351 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam
  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
  23 maja 2022 roku, Pani Hanna Staniszewska i Pan Leszek Staniszewski, dokonali zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych polegających na instalowaniu wewnątrz i na zewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Jaworowej, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 296, położonych w obrębie ewid. Nr 14 – Góry, jednostce ewid. Płock.
  Płock, dnia 24 maja 2022 roku.  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2022-05-24
 • INFORMACJA
  z dnia 20 maja 2022 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA


  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 19 maja 2022 roku Prezydent Miasta Płocka wydał zaświadczenie o braku wniesienia sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 29 kwietnia 2021 przez Energa Operator S.A., reprezentowana przez Pełnomocnika- Pana Krzysztofa Rybackiego, w sprawie zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowymi, planowanych do realizacji w Płocku przy ulicy Widok, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 883/2, 883/11, 883/12 w obrębie ewidencyjnym Nr 10- Podolszyce.
  Płock, dnia 20 maja 2022 roku.  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2022-05-20
 • INFORMACJA
  z dnia 19 maja 2022 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku, poz. 2351 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam
  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 18 maja 2022 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 27 kwietnia 2022 roku przez Panią Katarzynę Śniegowską i Pana Sławomira Śniegowskiego, w sprawie zamiaru wykonywania robót budowlanych polegających na instalowaniu wewnątrz i na zewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego instalacji gazowej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy Kolejowej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 1654/1, 1653/2, położonych w obrębie ewid. Nr 12 – Radziwie, jednostce ewid. Płock.
  Płock, dnia 19 maja 2022 roku.  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2022-05-19