• Wykaz nieruchomości do wniesienia aportem do jednoosobowej spółki Gminy Miasto Płock w trybie art. 37 ust. 2 pkt 7


  Załączniki:
 • Informacja BIP Dz. 224 07 sierpnia 2023, godzina 13:23

 • Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data publikacji: 1 miesiąc temu (07 sierpnia 2023, godzina 00:00)
  Nadzór nad treścią: Agnieszka Koziczyńska - Wydział Nadzoru Właścicielskiego

 • Informacja o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych.


  Informujemy, że na stronie internetowej:
  https://www.networks.pl/informacje-o-planowanych-pomiarach-pem/
  publikowane są informacje o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych realizowanych przez Laboratorium Badań Środowiskowych NetWorkS!

  Funkcjonowanie ww. strony jest wypełnieniem zobowiązania opisanego w pkt. 14 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630) w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data publikacji: 3 miesiące temu (23 czerwca 2023, godzina 00:00)
  Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
 • Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na zakup transformatora olejowego zlokalizowanego na Stadionie im. Kazimierza Górskiego w Płocku przy ul. Łukasiewicza 34


  Załączniki:
 • ogłoszenie o przetargu 13 czerwca 2023, godzina 12:24
 • umowa 13 czerwca 2023, godzina 12:24
 • oświadczenie 13 czerwca 2023, godzina 12:24
 • Protokół z dnia 28 czerwca 2023 roku 28 czerwca 2023, godzina 09:57

 • Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data publikacji: 3 miesiące temu (13 czerwca 2023, godzina 00:00)
  Nadzór nad treścią: Małgorzata Lisicka - Wydział Zarządzania Nieruchomościami Gminy
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Biała o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa


  Załączniki:
 • Obwieszczenie Wojta Gminy Stara Biała 02 maja 2023, godzina 13:49

 • Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data publikacji: 4 miesiące temu (02 maja 2023, godzina 00:00)
 • Informacja Dyrektora RZGW w Warszawie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego z dn. 19 kwietnia 2023 r.


  Załączniki:
 • informacja o wszczęciu postępowania 26 kwietnia 2023, godzina 07:49

 • Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data publikacji: 5 miesięcy temu (26 kwietnia 2023, godzina 00:00)
  Nadzór nad treścią: Tomasz Tereszkiewicz
 • Zarządzenie nr 4186 z dnia 17 kwietnia 2023r. w sprawie ogłoszenia - przetarg na sprzedaż transformatora olejowego Sn/nN znajdującego się na Stadionie im. kazimierza Górskiego w Płocku .


  Załączniki:
 • Zarządzenie nr 4186 z dnia 17 kwietnia 2023r. 21 kwietnia 2023, godzina 10:54
 • Ogłoszenie, oświadczenie, umowa sprzedaży - przetarg na sprzedaż transformatora 11.05.2023r. 21 kwietnia 2023, godzina 10:54

 • Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data publikacji: 5 miesięcy temu (21 kwietnia 2023, godzina 00:00)
  Nadzór nad treścią: Małgorzata Lisicka - Wydział Zarządzania Nieruchomościami Gminy
 • Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego z dn. 21 marca 2023 r.


  Załączniki:
 • WA.ZUZ.7.4210.60.2023.HB obwieszczenie 28 marca 2023, godzina 10:30

 • Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data publikacji: 5 miesięcy temu (28 marca 2023, godzina 00:00)
  Nadzór nad treścią: Agnieszka Bieniek - Referat Eksploatacji Infrastruktury Komunalnej
 • Informacja Dyrektora RZGW w Warszawie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego z dn. 20 marca 2023 r.


  Załączniki:
 • WA.RUZ.4210.42.2023.WP obwieszczenie 24 marca 2023, godzina 11:24

 • Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data publikacji: 6 miesięcy temu (24 marca 2023, godzina 00:00)
  Nadzór nad treścią: Agnieszka Bieniek - Referat Eksploatacji Infrastruktury Komunalnej
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wniesienia aportem do jednoosobowej spółki Gminy Miasto Płock w trybie art. 37 ust. 2 pkt 7


  Załączniki:
 • Wykaz nieruchomości przenaczonych do wniesnia aportem do spółki 07 marca 2023, godzina 13:21

 • Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data publikacji: 6 miesięcy temu (07 marca 2023, godzina 00:00)
  Nadzór nad treścią: Agnieszka Koziczyńska, dyrektor wydziału nadzoru właścicielskiego
 • Obwieszczenia Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku z dnia 7 grudnia 2022 roku, znak: KO-1248/4102/72/22 w sprawie wydania decyzji z 7 grudnia 2022 roku o uchyleniu w całości Decyzji Nr 38/PG/2022 Prezydenta Miasta Płocka, znak: WSU-.6733.23.2022.JG z 17 października 2022 roku


  Załączniki:
 • obwieszczenie SKO KO.1248.4102.72.222 13 grudnia 2022, godzina 14:04

 • Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data publikacji: 9 miesięcy temu (13 grudnia 2022, godzina 00:00)
  Nadzór nad treścią: Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku