• Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wniesienia aportem do spółek

  Do pobrania: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wniesienia aportem do spółek


  Załączniki:
 • Wykaz nieruchomości przenaczonych do wniesnia aportem do spółek 19 stycznia 2023, godzina 11:21

 • Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2023-01-19
  Nadzór nad treścią: Renata Michalczenko - Wydział Nadzoru Właścicielskiego
 • Obwieszczenia Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku z dnia 7 grudnia 2022 roku, znak: KO-1248/4102/72/22 w sprawie wydania decyzji z 7 grudnia 2022 roku o uchyleniu w całości Decyzji Nr 38/PG/2022 Prezydenta Miasta Płocka, znak: WSU-.6733.23.2022.JG z 17 października 2022 roku


  Załączniki:
 • obwieszczenie SKO KO.1248.4102.72.222 13 grudnia 2022, godzina 14:04

 • Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2022-12-13
  Nadzór nad treścią: Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku
 • Komunikat dotyczący dystrybucji węgla dla osób, które złożyły wnioski o zakup preferencyjny paliwa stałego

  Informujemy, że samorząd Płocka w grudniu rozpocznie dystrybucję węgla dla osób, które złożyły wnioski o zakup preferencyjny paliwa stałego. Cena za 1 tonę węgla wynosi 1950 zł.

  Dystrybucją węgla do wnioskodawców zajmą się dwa podmioty:
  - CARBOPOL Hubert Olejniczak , Płock ul. Kolejowa 3C
  - PW „MBM” Marek Moderacki, Mańkowo ul. Lipnowska 10

  W sortymencie dla wnioskodawców są:
  - węgiel kamienny: orzech
  - węgiel kamienny: ekogroszek

  Zasady dystrybucji i obsługi wnioskodawców:
  1. Dystrybucja węgla rozpocznie się po otrzymaniu przez Urząd Miasta Płocka informacji od PGE Paliwa Sp. z o.o. o możliwości jego odbioru z punktu składowego w Kutnie.

  2. Pracownik Urzędu Miasta Płocka skontaktuje się telefonicznie z wnioskodawcą w celu:
  - potwierdzenia deklaracji zakupu zamówionego węgla,
  - poinformowania, który skład dostarczy węgiel,
  - ustalenia sposobu płatności za zamówiony węgiel.

  3. Za węgiel można będzie zapłacić:
  - kartą płatniczą w Urzędzie Miasta Płocka na stanowisku w pok. B4 (wejście od ul. Zduńskiej),

  - przelewem na wskazany numer rachunku bankowego (w tytule przelewu należy koniecznie podać dane wnioskodawcy: imię i nazwisko, PESEL oraz adres – ten sam, który widnieje we wniosku),

  - gotówką w banku – bank PKO BP nie będzie pobierał prowizji za dokonaną wpłatę (w tytule przelewu należy koniecznie podać dane wnioskodawcy: imię i nazwisko, PESEL oraz adres – ten sam, który widnieje we wniosku).

  4. Po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku Urzędu Miasta, skład węgla skontaktuje się telefonicznie z wnioskodawcą w celu ustalenia terminu i szczegółów dostawy. Nie ma możliwości płatności gotówką u dostawcy węgla.

  5. Wnioskodawca otrzyma kopię certyfikatu jakości węgla dostarczonego przez PGE Paliwa Sp. z o.o.

  6. Koszty transportu węgla ze składu do odbiorcy pozostają po stronie wnioskodawcy.

  7. Węgiel zostanie dostarczony pod adres wskazany we wniosku – nie ma możliwości wskazania innej lokalizacji.  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2022-11-30
  Nadzór nad treścią: K. Kozłowski - Referat Informacji Miejskiej
 • Obwieszczenia Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku z dnia 18 października 2022 roku, znak: KO-1064/4/4102/62/22 w sprawie wydania postanowienia z dni 17 października 2022 roku o sprostowaniu z urzędu oczywistej omyłki w decyzji znak: KO-890/4102/45/22 z dnia 26 września 2022 roku uchylającej w całości decyzję Nr 11/2022 znak RB.6733.32.2020.AG z dnia 28 lipca 2022 roku Wójta Gminy Radzanowo


  Załączniki:
 • obwieszczenie SKO nr KO-1064.4102.62.22 31 października 2022, godzina 13:32

 • Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2022-10-31
  Nadzór nad treścią: Robert Świerkocki - Referat Urbanistyki
 • W czwartek 27 października o godz. 17.00 w Orlen Arenie -  Plac Celebry Papieskiej 1, odbędzie się spotkanie – konsultacje dotyczące przebiegu linii kolejowych do Centralnego Portu Komunikacyjnego. Spotkanie przygotowuje Firma projektowo-doradcza IDOM – wraz z kooperantami – na zlecenie Centralnego Portu Komunikacyjnego tzw. Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe dla przebiegu linii kolejowej, która połączy rejon Sochaczewa (w sąsiedztwie CPK) z Płockiem oraz Lipnem i Włocławkiem. Zapraszamy mieszkańców Płocka.

  Do 9 grudnia 2022 r. trwają konsultacje w sprawie przebiegu linii kolejowej, która ma połączyć m.in. Płock z Centralnym Portem Komunikacyjnym, Warszawą i Włocławkiem. Stacjonarne spotkania zaplanowane zostały na jeden dzień w każdej gminie i mieście, przez które trasa kolejowa ma przebiegać.

  Jednym z elementów tych przygotowań są otwarte spotkania konsultacyjne. W konsultowanym opracowaniu są dwa korytarze poprowadzenia torów przez Płock. Na stronie internetowej pod adresem: sway.office.com/bOdWtQ1RMSskiLWD można znaleźć pięć wariantów, jednak przez teren Płocka przebiega jeden ciąg kolejowy – wschodni, powyżej Podolszyc Północnych, który wprowadza linię kolejową na istniejący dworzec PKP. Warianty zachodnie przewidują właściwie trzy przebiegi: wzdłuż istniejącej linii kolejowej nr 33, wzdłuż planowanego przebiegu ulicy Nowej Przemysłowej oraz prowadzący przez Kostrogaj i wzdłuż ulicy Długiej do gminy Stara Biała.

  Firma prowadząca konsultacje zaprasza również do wypełnienia ankiety i wskazania w niej, który wariant uważa się za najkorzystniejszy. Szczegóły na stronie: sway.office.com/bOdWtQ1RMSskiLWD

  Materiały przedstawiające planowane warianty przebiegu linii kolejowej są też do wglądu w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miasta Płocka (wejście od strony ul. Zduńskiej). Są tu też dostępne druki ankiety, którą po wypełnieniu należy umieścić w przeznaczonej do tego urnie.  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2022-10-26
  Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski - Referat Informacji Miejskiej
 • Obwieszczenia Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku z dnia 27 września 2022 roku znak: KO 890/4102/45/22 w sprawie wydania decyzji uchylającej w całości zaskarżoną decyzję i przekazującą sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji - dotyczy Decyzji nr 11/2022 znak: RB.6733.32.2022.AG z dnia 28 lipca 2022 roku Wójta Gminy Radzanowo


  Załączniki:
 • Obwieszczenie SKO nr KO 890.4102.45.22 11 października 2022, godzina 08:00

 • Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2022-10-11
  Nadzór nad treścią: Wydział Strategii, Architektury i Urbanistyki Referat Urbanistyki
 • Informujemy, że  Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych od 10 października 2022r. przyjmuje w siedzibie Urzędu Miasta Płocka Al. Piłsudskiego 6 pokój 201 (II piętro).

  Dni i godziny pracy Komisji nie ulegają zmianie:
  - poniedziałek, wtorek, środa – 15:30 – 18:30
  - czwartek – 10:00 – 13:00

  Telefon informacyjny do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Płocka 24 367 17 04  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2022-10-05
  Nadzór nad treścią: Ewa Jabłońska - Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
 • Ogłoszenie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w sprawie postępowania związanego z opracowaniem Zewnętrznego Planu Operacyjno-Ratowniczego dla terenów narażonych na skutki awarii przemysłowej


  Załączniki:
 • 5532.2.3.2021 - zawiadomienie dot. Basell Orlen o sporządzenie ZPOR 20 września 2022, godzina 12:58

 • Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2022-09-20
 • INFORMACJA
  z dnia 19 września 2022 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3) lit. d) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku, poz. 2351 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia, dokonanego w dniu 26 sierpnia 2022 roku przez Inwestora- Panią Pani Annę Kubińską, w sprawie budowy instalacji gazowej niskiego ciśnienia na zewnątrz oraz wewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Paśniki na działce numer ewid.: 1376 w obrębie ewidencyjnym Nr 9 -Wyszogrodzka, w jednostce ewidencyjnej m. Płock.
  Płock, dnia 19 września 2022 roku.
  .  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2022-09-19
 • INFORMACJA
  z dnia 16 września 2022 roku
  Prezydenta Miasta Płocka
  miasta na prawach powiatu
  O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA


  Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 3) lit. d) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku, poz. 2351 z późniejszymi zmianami),
  zawiadamiam

  poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia, dokonanego w dniu 23 sierpnia 2022 roku przez Inwestora- Panią Irenę Karpińską, w sprawie zamiaru budowy instalacji gazowej niskiego ciśnienia wewnątrz na zewnątrz budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Filtrowej 4/4 na działce numer ewid.: 324 w obrębie ewidencyjnym Nr 10 -Podolszyce, w jednostce ewidencyjnej m. Płock.
  Płock, dnia 16 września 2022 roku.  Dział: Pozostałe ogłoszenia
  Data: 2022-09-16